Astral seyahat nedir?

Felsefe Contributor
Popüler Bilim
astral seyahat nedir
Mick Haupt-Unsplash

İnsanoğlu fıtratına yerleştirilen merak duygusuyla her konuda olduğu gibi astral seyahat nedir sorusuna da açıklık getirmek için çaba içerisine girmiştir. Konuyla ilgili kaynaklarda ruhun bedenden ayrılarak seyahat etmesi anlamında kullanılır. Ruhun bilinçli şekilde beden dışındayken yaşadığı deneyimlerini anlatan binlerce insan olsa da buna inanmayan büyük bir kitle de mevcuttur.

Bambaşka bir yolculuk; astral seyahat nedir?

Parapsikoloji konularından olan ruhun bedeni terk ederek seyahat etmesi birçok bilim adamı tarafından araştırılan bir konudur. Hakkında yazılmış yerli ve yabancı pek çok kitap mevcuttur. Yaratılış olarak insanın ruh ve beden olarak iki unsurdan oluştuğu bir gerçektir. Ölüm olayı gerçekleştiğinde beden kalır fakat ona can veren ruh artık yoktur. Bilim dünyası, ruhun varlığı ve niteliği konusunda sayısız çalışma yapmış, yapmaya da devam etmektedir. Ancak ruhun mahiyeti konusunda somut bir buluş hala mümkün olamamıştır.

Ruh nedir?

Arapçada ruh kelimesi anlam olarak rüzgarlı olmak, uçmak, gitmek anlamlarına gelen “revh” kelimesinden türemiştir. Canlılara hayat veren unsur ruhtur. Devamlılığını sağlayansa nefestir. Biyolojik canlılığı sağlayan bu unsurun muhteviyatı hakkında bilim halen cevapsızdır. Farklı kültürlerde, dinlerde ruhun tanımı ya da algısı çeşitlilik gösterir.

Eski uygarlıklara ait mezarlarda ölülerin yiyecek, süs eşyaları hatta bazı kültürlerde hayvanlarıyla birlikte gömüldüğü görülmüştür. Bunun sebebi ruhun yaşadığı inancına bağlanmaktadır. Ruhun ölümden sonra ne olduğu konusu antik uygarlıklarda çeşitli şekillerde anlatılmıştır. Teolojik olaraksa ruh, insanın ilahi yaratıcıyla manevi bağlantıyı kuran unsurudur. Gözle görülmeyen ama canlıya hayat veren bu gizemli unsur, insanoğlu var olduğundan bu yana merak konusu olmuştur.

İslam dininde ruh ve astral seyahat algısı nasıldır?

İslam dininde ruh kavramının Kur’an-ı Kerim’de ki anlatımlarına bakıldığında, insan yapısının ruh ve beden olarak ayrıldığı görülür. Kur’an- Kerim’de ruhla ilgili en dikkat çekici ayette yüce Rabbimizin Hz. Adem’i yarattıktan sonra ona ruhundan üflediğinin belirtildiği ayettir. Yine bir başka ayette Hz. Meryem’in gebe kalması anlatılırken “Meryem’e ruhumuzdan üfledik” ifadesi geçer.

Kur’an’da ruhla ilgili bu anlatımlardan sonra İsra Suresi 85. Ayette Hz. Muhammed’e ruh hakkında soru soranlara, onun Rabbinin emrinde olduğu ve insanlara ruh konusunda pek az bilgi verildiği cevabını vermesinin istendiği belirtilir.

Kur’an dışı kaynaklardaki İslam literatüründe evliyaların ve şeyhlerin aynı anda birkaç yerde olabildiklerine dair bir çok hikaye mevcuttur. Tabi ki bunların da gerçekliği diğer astral seyahat hikayelerindeki gibi ispata muhtaçtır.

Astral seyahat yapanlar bundan nasıl bahseder?

Ana konusu ruhun bedenden ayrılarak başka yerlere seyahat etmesi olan bu parapsikoloji olayının gerçekleşmesi için bir terbiyeden söz edilir. Bu terbiye, derin bir meditasyon halini oluşturacak şekilde dış dünya algılarından kopulmasıdır. Bu derin meditasyon haline giren kişi artık ruhen istediği yere gidebilir.

Dünyanın uzak diyarlarında bile o anda neler olup bittiğini gözlemleyebilir. Bu seyahat sonunda kendi iradesiyle tekrar bedeninin olduğu yere geri döner. Bu şekilde anlatılan bir astral seyahati kimileri imkansız ve saçma bulurken, kimileri de bu deneyimlerinde gördüklerinden, yaşadıklarından bahseder.

İnsanın sınırlarını zorlamak, bilinmeyene ulaşmak ve merakını giderme çabası her alanda farklı deneylere sahne olmuştur.  Bu deneyimlerin çoğunun sonunda bilimsel veriler elde edilmiş, insanlık için önemli adımlar atılmıştır. Günümüzde görülemeyen varlıkların gizemi, insan ruhunun muhteviyatı gibi hala çözülememiş konuların olması, bu alanlarda hala çalışmaların yapılmasına sebep olmuştur.

İnsan aklındaki sorulara çözüm bulmak için sürekli ya bilimi ya kendi bilişsel gücü ötesindeki alemi kurcalayıp durmaktadır. Astral seyahat konusunun varlığı ya da yokluğu konusunda kesin bir hüküm maalesef mümkün değildir. Her şeyde olduğu gibi bunun da doğrusunu Allah bilir.

YAZI: ŞEBNEM CENGİZALP

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.