Ayetel Kürsi Faziletleri ve Derin Manası

Dua Contributor
ID 142638688 © Zehra Başak | Dreamstime.com
ID 142638688 © Zehra Başak | Dreamstime.com

Kur-an’ı Kerim’de Bakara Suresi’nin 255. Ayeti, Kur’an tahtının sultanı olarak nitelenen bir güzel duadır Ayetel Kürsi faziletleri. Hadislerde de faziletleri ilgili sayısız bilgi yer alır. Hepimizin aşina olduğu farz namazların ardından okunması, evden çıkarken okunması, gece yatarken okunması, önemli bir işe başlarken okunması, bir arzumuzun kabulünü dilerken okunması gibi günlük hayatımızda dünyevi istekler için şu veya bu sayıda tekrar edilmesi tavsiye edilen duadır.

Anlam olarak peygamberimiz Hz. Muhammed tarafından da yüceltildiğini gösteren hadisler vardır. Bunlardan en bilineni; “Kur-an’ın en faziletli ayeti Bakara suresindeki Ayet-el Kürsi’dir. Bu ayet bir evde okunduğu zaman şeytan oradan uzaklaşır.” (Tirmizi, Fedailü’l Kur-an)

Ayetel Kürsi faziletleri nelerdir?

Tüm Kur’an-ı Kerim için geçerli olan Ayet-el Kürsi için de geçerlidir. Yüce kitabımızı anlamını bilerek okumak, okuduğumuzdan fayda sağlamak için gerekli olandır. Yazımızın en sonunda mealini vereceğimiz Ayet-el Kürsi anlam açısından kişinin yaratıcısı olan Allah’ı nasıl bilmesi gerektiğini anlatan Kur-an’ı Kerim’in bir özeti gibidir.

Zira Ayet-el Kürsi Allah’tan başka ilah olmadığını, O’nun her daim diri ve kaim olduğunu ilan ederek başlar. Biz onu okumaya niyet ettiğimizde sürekli var olan yüce Rabbimizden sanki bize bir ışık yolu açılır. Ayet-el Kürsi’ye başladığımızda yüce Rabbimizin varlığını, birliğini ve “Hayy” yani diri olduğunu, asla uyumadığını, gaflete düşmediğini, her an bir işte oluşta olduğunu, bilgi ve şefaat dahil olmak üzere her şeye hakim ve sahip olduğunu bildiğimize şahitlik ederiz. Sınırlı bir varlık olan insanın sınırsız olan yüce Rabbini,  kendi sınırlı aklı ve kelimeleri ile yüceltebilmesi, anlatabilmesi mümkün değildir.

Akıl ve kendi cümleleri ile asla tasavvur edip yüceltemeyeceği Rabbini yüceltmesi, Ayet-el Kürsi gibi ayetler ile insana bir nimet olarak sunulmuştur. Çünkü insan, yaşadıkları zorluklar karşısında fıtrat olarak kendi sınırlarının farkına varıp daima Rabbine sığınmak isteyecektir. İşte Ayet-el Kürsi bunun en güzel yollarından biridir.

Samimiyetle edilen her dua kabul olur

Birçok dua kitabında Ayet-el Kürsi ile ilgili kaç kez ne için okunabileceği gibi bilgiler yer alır. Fakat her duada olduğu gibi Ayet-el Kürsi okumada da samimiyet esastır. Ku-ran’ı Kerim’in bizlere öğrettiği dua adabı ile, hayırlı niyetler için, gönülden, yalvararak, boyun bükerek ve acizlik içinde okunacak bir Ayet-el Kürsi, belki de otomatiğe bağlanmış gibi okunacak yedi yüz tekrardan daha etkili olacaktır.

Ayet-el Kürsi faziletleri ve muhteşem mesajına bakalım:

“Allah’tan başka ilah yoktur. Hayy’dır O, sürekli diridir. Kayyum’dur O, kudretin kaynağıdır. Ne gaflet yaklaşır O’na ne kendinden geçme ne de uyku. Göklerde ne var, yerde ne varsa yalnız O’nundur. O’nun huzurunda, bizzat O’nun izni olmadıkça, kim şefaat edebilir! O, insanların önden gönderdiklerini de bilir, arkada bıraktıklarını da. İnsanlar O’nun bilgisinden bizzat kendisinin dilediği dışında hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar. O’nun kürsüsü, gökleri ve yeri çepeçevre kuşatmıştır. Göklerin ve yerin korunması O’na hiç de zor gelmez. Aliyy’dir O, yüceliği sınırsızdır; Azim’dir O, büyüklüğü sınırsızdır.” (Bakara Suresi, 255. Ayet)

Aslına bakarsanız Ayetel Kürsi faziletleri ve diğer Kur’an’dan duaların faziletleri konusunda, kul ile Allah arasına hiçbir şeyin, hiçbir kimsenin giremeyeceği gerçeği ve kurulacak bağın kişiye özel olduğu hissiyatını korumalıyız. Sayısal tekrarları kişinin tercihine bırakarak, dikte edilen sayılara takılmadan da, ihtiyaç duyduğumuz her anda okuyup, içten bir şekilde edeceğimiz dua ve niyazlarda ümit kesmeden devamlılık sağlamalıyız.

YAZI: ŞEBNEM CENGİZALP

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.