Bakanlık’tan Yeni Bir Karar Açıklandı

Türkiye Buket Cengizalp 08-Haz-2020
Medical doctor or laborant holding tube with nCoV Coronavirus vaccine
ID 171301565 © Orelphoto | Dreamstime.com

Sağlık Bakanlığı, “Covid-19 pandemisi süresince sağlık kuruluşlarında sağlık personel ayrılışları” konulu yazının yürürlükten kaldırıldığını, ayrılışları durdurulan sağlık personelinin görevlerinden/işlerinden ayrılmasına bugünden itibaren izin verileceğini duyurdu. Karara göre, sağlık raporları 8 Haziran 2020 Pazartesi tarihinden itibaren verilebilecek.

Sağlık Bakanlığı taraından yapılan açıklamada, yeni tip Corona virüs pandemisinin görüldüğü andan itibaren, Bakanlık tarafından Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda salgının, toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacı ile birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği belirtildi. Bu kapsamda, tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında normalleşme süreci ve alınacak tedbirlerin yeniden düzenlendiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından “Hasta ziyaretleri hakkında” konulu yazıların yürürlükten kaldırıldığı, yeni hükümlerin hasta ziyaretleri ve refakatçi işlemlerinde uygulanmak üzere yürürlüğe konulduğu belirtilerek, “Hasta ziyareti için mesai saatleri dışında belirlenmiş bir zaman içerisinde sadece hastanede yatan kişinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir kişinin ziyaretine izin verilmelidir. Sağlık kuruluşu içerisinde bulunan herkes bulunduğu süre boyunca maske takmalıdır. Yoğun bakım ve palyatif bakım servislerinde hasta ziyaretleri yasaklanmalıdır.” açıklaması yapıldı.

Bakanlık tarafından ayrıca; “Bakanlığımızın yayınladığı kurallara dikkat etmek şartıyla çocuk ve yeni doğan yoğun bakım servislerinde, Covid-19 tanısı dışındaki hastaların günde bir defa ziyaretine izin verilebilir. Çocuk ve yeni doğan yoğun bakımlarında Covid-19 tanısıyla yatan hastaların gerekli önlemler alınmak ve hekiminin izin vermesi şartıyla ziyaretine izin verilebilir. Hastanın yardıma ihtiyacı olduğu durumlar hariç refakatçi kabul edilmemelidir. Hasta refakat hizmetleri sınırlı sayıda tutularak mümkünse aynı kişi tarafından sağlanmalıdır.” ifadeleri belirtildi.