Bakara Suresi’nin fazileti nedir?

Kuran Contributor
Bakara Suresi'nin fazileti
Murat An-Dreamstime.com

Kur’an-ı Kerim’in en uzun suresi olan Bakara Suresi’nin fazileti de pek çoktur. Peygamber Efendimiz, bu surenin faziletlerini ve sırlarını farklı hadislerinde dile getirmiştir. Dolayısıyla Bakara Suresi, Müslümanların en çok okuduğu surelerden biri olmuştur.

Bakara Suresi’nin özellikleri nelerdir? Medine döneminde nüzul edilen Bakara Suresi, toplamda 286 ayetten oluşur. Surenin ismi “bakar” teriminden türeyen bakaradan gelir ve manası sığır, inek demektir. Hicret’in hemen ardından indirilen surenin yalnızca tek bir ayeti Mekke döneminde tebliğ edilmiştir. Söz konusu ayet de 281. ayeti kerimedir.

Oldukça uzun olan Bakara Suresi, İslami kaynaklarda Kur’an-ı Kerim’in bir özeti olarak ifade edilir. Bu bakımdan sure içerisinde İslam Hukuku’nun temel esasları anlatılır. Hacimsel olarak irdelendiğinde Bakara Suresi’nin Kur’an’ın 12’de 1’ine denk geldiği anlaşılmaktadır.

Söz edilen konular nelerdir?

Kur’an-ı Kerim’in ayrıntılı bir özeti sayılan Bakara Suresi’nde birbirinden farklı kıssalara yer verilir. Surenin ortalarına doğru çalışma yasağını delen bir Yahudi toplumundan söz edilir. Bu topluma Allahü Teala tarafından verilen cezaya dikkat çekilir.

Yahudi toplumu dışında aktarılan bir başka kıssa da Harut ve Marut ile ilgilidir. Bu iki isim; mitolojide, Yahudi ve Hristiyan kaynaklarında da geçer. Buna göre Harut ve Marut’un farklı kaynaklarda tanrısal varlık ya da düşmüş melek olarak ifade edildiği görülebilir. Ancak dinimizde Harut ve Marut insanlara sihir ve büyü öğreten iki melek olarak anlatılmıştır.

Hadisler ışığında Bakara Suresi’nin fazileti nedir?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in hadislerinde Bakara Suresi’nin fazileti sıklıkla vurgulanmıştır. Söz konusu hadisi şeriflerden birinde Bakara Suresi okumakla alakalı şöyle buyrulur:

“Kur’an-ı okumaya devam ediniz! Çünkü Kur’an kıyamet günü okuyucularına bir şefaatçi olarak gelecektir. İki Zehra’yı, Bakara ile Al-i İmran Suresini okumaya devam ediniz. Çünkü bu iki sure kıyamet gününde iki bulut kümesi yahut iki gölgeleyici şey yahut da gökyüzünde kanatlarını açmış saf saf iki alay kuş gibi gelecekler ve okuyucularını hararetten, ateşten koruyacaklar ve şefaat edeceklerdir.” (Müslim, Darimi)

Bu önemli hadisi şerifte ayrıca şu şekilde buyrulmuştur:

“Bakara Suresi’ni okumaya devam ediniz. Çünkü öğrenmek büyük berekettir! Onu terk etmek ise büyük ziyandır! Onun faydalarını ve bereketlerini temin etmeye kahramanlar bile muktedir olamazlar.” (Müslim, Darimi)

Hadisi şeriften de anlaşılacağı üzere Bakara Suresi, kıyamet günü gelip çattığında okuyan kimseler için bir ferahlatıcıdır. Ancak surenin İslami kaynaklarda geçen başka faziletleri de vardır.

Bakara Suresi’nin faziletlerini şu şekilde sıralamak mümkündür: Okunan evdeki şeytanı kaçırır, zemzem suyuna okunup içilirse kişinin hafızasını güçlendirir, dünya ve ahiret yaşamında mutluluğa ve huzura ermeye yardımcı olur, akşam ve sabah okunduğunda diğer akşam ve sabaha kadar korkulardan emin olunur.

Tüm bu sıralananlardan ve hadisi şeriften anlaşılacağı üzere Bakara Suresi okumanın ve içine bu sureden üflenen suyu içmenin fazileti çoktur. Müslümanların neredeyse tamamının ezberinde bulunan Ayetel Kürsi de yine bu surenin ayetlerinden biridir. Ayetel Kürsi okumanın fayda ve faziletleri de dini kaynaklarda uzun uzun anlatılan bir konudur.

Kısacası, Kur’an içerisinde bulunan tüm sureler birbirinden değerli ve faziletlidir. Bunlar arasında en uzunu olan Bakara Suresi’nin faziletleri de bizzat Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed tarafından dile getirilmiştir. Buna göre, Bakara Suresi okuyan kişi için hem dünya hem de ahiret yaşamında türlü faydalar vardır. Bizlere düşen bu fayda ve faziletleri kazanmak için Kur’an-ı Kerim’i elden düşürmemek ve bol bol okumaktır.

YAZI: İPEK ATACAN