Bakımevi Batı’da neden daha çok?

Toplum Contributor
Görüş
Bakımevi
Sasha Gritsiv-Dreamstime.com

Yaşlılar evin bereketidir. Anne, baba, anneanne, babaanne, dede ya da amca, dayılarımız gençlerin kıymetlisi, baş tacıdır. Bakımevi tanımı sözlükte şu şekildedir: Bakıma ihtiyaç duyanların bakıldıkları kurumlardır.

Bakımevi görevi nedir?

Özel ya da devlete ait olan bakımevlerinde bakıma gereksinimi olan kişiler kalırlar. Bu kurumlar, toplumumuzdaki bakıma muhtaç kişilerin yaşamlarının geri kalan zamanlarını huzur içinde ve sağlıklı olarak geçirebilmeleri için tabii ki çok gereklidir. Bakımevlerinde yaşlılarımızla ilgilenilir. A’dan Z’ye kişisel bakımlarından psikolojik bakımlarına dek her detayla ilgilenilir.

İnsan yaşlanınca bedeni de yaşlanır. Bedenimizi bir makine olarak görürsek uzun yıllar nedeniyle tüm organlarımızın çalışması da yavaşlar. Cenabı Hakk’ın yaşam kaidelerinden en temeli malumdur; insanoğlu doğar, yaşar ve ölür.

Az önce insan bedenini bir makine olarak düşünebileceğimizden söz etmiştik. Fizyolojik olarak çok doğru bir tasvirdir bu, evet. Ancak his olarak değil! Çünkü insanoğlu etten kemikten olduğu kadar duygu ve hislerle de donatılmıştır yüce Rabbimiz tarafından. Bu hayatta sadece yemek, içmek, uyumak ya da çalışmak için yaşamayız. Birçoğumuz aile kurar, çekirdek ailemizin yanında kendi anne babalarımız yakın akrabalarımız da vardır.

Yaşlıya saygı neden çok önemli?

Yaşam göz açıp kapayıncaya kadar geçer, malum. Ömür, beklerken ve yas tutarken uzundur. Geçmek bilmez. Oysa sevdiklerimizle kısıtlı zamanımız varsa ve onlarla doya doya kucaklaşıp hoşça vakit geçirmek içinse zaman çok kısadır. Hayat da böyle değil mi? Acısıyla tatlısıyla ömürler gelip geçer. Ahiret hayatı her ademoğlunu eninde sonunda bekler. Dünya yaşamı da güzeldir muhakkak ancak gelip geçicidir. Bu dünyada birtakım değerler vardır ki onlarsız yaşayan insanların bir yanı hep eksik kalır. Maneviyatı güçlü müminler için yaşlılarımıza saygı, onlarla ilgilenmek en temel kulluk görevlerimizden biridir.

Bu konuyla ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmuştur:

“Rabbin, O’ndan başkasına kulluk etmemenizi ve anne-babaya iyilikle-davranmayı emretti. Şayet onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlılığa ulaşırsa, onlara: “Öf” bile deme ve onları azarlama; onlara güzel söz söyle.” (İsra Suresi, 23. Ayet)

Evet, büyüklerimize “Öf” dahi dememeliyiz. Büyüklerimize gözümüzün nuru gibi bakmalıyız. Onlarla ilgilenmeli, hoş tutmalı, psikolojik olarak da hal hatır sorup, gönüllerini almalıyız her zaman.

Batı’da durum nasıl?

Yapılan birçok araştırmaya göre Avrupa ülkelerinde ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşlı bakımevlerinde ülkemize nazaran daha çok doluluk oranı bulunuyor.

Batı’da yaşlı bakımevlerinin bize kıyasla daha çok rağbet görmesi, o ülkelerde yaşlıya hürmet edilmediği sonucunu çıkarmaz elbette. Peki, bunun nedeni ne olabilir? Neden Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan yaşlılar bakımevlerinde yaşamayı tercih ediyorlar? Bunun en önemli sebebi; bireysellik.

Batı’da herkes kendi hayatından mesul. Çocuklar bile 18 yaşında evlerinden ayrılıp kendi ayaklarının üzerlerinde duruyor. Dolayısıyla herkes kendi hayatından sorumlu. Anne baba gibi aile üyeleri de elden ayaktan düşünce, kendi hayatlarını tek başlarına idame edemeyecek hale geldiklerinde evlatlarının yanında yaşamaktansa bakımevlerine gidip orada yaşıyorlar. “Bunun nesi kötü?” diye soranlar olabilir. Burada konu kötü ya da iyiden ziyade bir durum tespiti yapabilmek aslında. Bir de tabii insanın sadece nefes alıp, yemek içmek için yaşamadığı, psikolojik olarak da sevildiğini, kendisine önem verildiğini hissederek yaşaması şart.

Bir evde anneanne, babaanne ya da dede gibi bir aile büyüğüyle yaşayan çocuklar da daha huzurlu oluyor şüphesiz. Büyük anne, büyük babasının ona anlattığı masal, başını okşaması, huzur veren enerjisi çocukların da psikolojik gelişimleri için gerekli bir bakıma. Birçok kişi yaşlanınca bir bakımevinde yaşamaktansa evlatlarıyla edilen huzurlu sohbetlerle yaşamını sürdürmeyi tercih eder…

YAZI: ŞEBNEM CENGİZALP