Bera bin Malik kimdir ve yaşamı nasıldır?

Önemli Şahsiyetler İpek Atacan
Yeşillikler içinde ağaç
Johann Siemens-Unsplash

Sahabiler hakkında sıkça sorulan sorulardan biri de Bera bin Malik kimdir şeklindedir. Kendisi, yine meşhur sahabiler arasında sayılan Enes bin Malik’in kardeşi olarak tanınır. Mekke’den Medine’ye hicret edildikten sonra iman etmiş ve Müslüman olmuştur.

Bera bin Malik kimdir?

Müslümanlar tarafından yöneltilen Bera bin Malik kimdir sorusunun en bilindik cevabı kahraman bir sahabi şeklindedir. Kimi kaynaklarda Enes bin Malik ile öz, kimi kaynaklarda da üvey kardeş oldukları geçer. Kendisi, Hicret sonrasında Müslümanlıkla şereflendikten sonra Bedir Savaşı dışındaki tüm harp alanlarına katılmıştır.

Bera bin Malik, katıldığı savaş ve gazvelerde şehitlik arzusuyla dolup taşan bir sahabidir. Onun bu atılgan tavırları diğer sahabilerin de gözünden kaçmamış ve kendisi bu yönüyle anılmaya başlamıştır.

Kahraman sahabi Yemame Savaşı’nda ne yaparak savaşın yönünü değiştirmiştir?

İslam tarihinde şiddeti bakımından yer yapmış savaşlardan biri de Yemame Savaşı’dır. Sahte peygamberlik ilanı nedeniyle başlayan bu savaşta pek çok Müslüman hafız şehit olmuştur. Yemame Savaşı’nın bir zamanında sahte peygamber Müseylime’nin ordusu Hz. Halid’in çadırına kadar yaklaşmıştı. Bu esnada Müslümanlara çağrı yapan ve konuşmasıyla cesaretlendiren sahabilerden biri de Bera bin Malik olmuştur.

Bera bin Malik, savaşın en kritik noktasında Müslümanlara “Ancak tek olan Allah var, bir de cennet” diyerek cesaret vermiştir. Bundan sonra savaş alanındaki insanlar toparlanmış ve tekrar düzene girmeyi başarmışlardır. Bundan bir süre sonra karşı tarafın ordusu kaçmaya başlamış ve yakınlardaki, yüksek duvarlı bir bahçeye sığınmışlardır.

Müseylime ve ordusunun sığındığı bahçe duvarlarının aşılması pek mümkün değildir. Bunun üzerine Bera bin Malik kendini feda eder ve arkadaşlarından bir şekilde kendini duvardan aşağı göndermelerini ister. Bu olayın ardından Bera bin Malik sayısız kılıç ve mızrak yarası alır ancak arkadaşlarını kapıdan sokmayı başarır. Dolayısıyla Yemame Savaşı kazanılmış olur.

Kardeşi Enes İbni Malik kimdir?

Bera bin Malik denince akla gelen ilk isim Enes bin Malik’tir. Hicretten on yıl kadar önce doğan Enes bin malik, henüz küçük yaşlarından itibaren Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in hizmetinde bulunmuş ve kendisinin terbiye eğitimiyle büyümüştür.

Enes bin Malik, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in yanında bulunduğu süre boyunca; Hudeybiye Antlaşması, Hayber Seferi, Mekke’nin Fethi ve Veda Haccı’nda bulunmuştur. Bedir Savaşı’ndaysa henüz çocuk yaşlarda olmasına rağmen hazır bulunmuş ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in yanından ayrılmamıştır.

İslamiyet’in henüz yeni tebliğ edildiği vakitten başlamak üzere Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in vefatına kadar pek çok olay yaşanmıştır. Bu olayların muhatabı ve en büyük destekçisi de sayısız sahabi olmuştur. Bu sahabiler arasından kahramanlığı ve hizmetleriyle tanınanların başında yer alan isimlerden ikisi de Enes bin Malik ile Bera bin Malik’tir.

Müslümanlığın yayılımına kadar geçen sürede İslam ordusu pek çok savaş, gazve ve anlaşma yapmak durumunda kalmıştır. Bu savaş ve gazvelerde türlü kahramanlıklar ve cesaret örneklerinin yanı sıra pek çok Müslüman da şehadet mertebesine kavuşmuştur. Kahramanlık timsali olan ve şehit olma arzusuyla yola çıkan sahabilerin başında da Bera bin Malik yer alır.

Yemame Savaşı sırasında ağır yaralar alan Bera bin Malik, bir miktar sonra Allah’ın da izniyle iyileşmiş ve ağaya kalkmıştır. Ancak kendisinin duaları kabul olmuş ve İran fethi sırasında aldığı yaraya dayanamayıp nihayetinde şehitlik mertebesine erişmiştir.