Bereket Yalnızca Allah’tandır!

İslam Contributor
ID 20885699 © Esmerelde | Dreamstime.com
ID 20885699 © Esmerelde | Dreamstime.com

Bereket; artmak, çoğalmak, gelişmek demektir. Allah’ın razı olduğu bolluk, çokluk, ihsan ve hayır getiren her şey bereketle ifade edilir. Bereket, saadet, mutluluk, nimetin devamı, bolluk, hayır, huzur, çokluk, artış, ziyade, nema, genişlik, feyiz, sebat, devamlılık, süreklilik, gibi anlamlara gelmekte; fayda ve hayrın devamlılığı ve çokluğu, maddi anlamda bolluk, manevi anlamda saadet gibi kavramlarla bütünleşmektedir. Bereket, bir şeyde ilahi hayır bulunması demektir.

Malın bereketi artması, çoğalmasıdır. Bereketli olmayan çok mal vardır ki, sahibinin dünyada ve ahirette felaketine sebep olur. O halde malın çok olması değil, bereketli olması istenmelidir. Haram yoldan elde edilen malda bereket yoktur. Bu bereketsizlik malda kendisini hissettirir. Ya çabuk biter, ya kişiye bir bela getirir. Bereketsizliğe sebep olan unsurların başında küfür, israf, nimetlere nankörlük gibi günahlar gelmektedir.

Bereket ve bereketsizlik

Bereketsizliğin sebeplerinden biri de kanaatsizlik, hırs ve ihtirastır. İsraf etmek, kanaat etmeyip hırs göstermek ise şükürsüzlüktür. Nimete şükredilmediğinde bereket kaçar. Bereket kişinin iktisadına, cömertliğine, hürmetine, merhametine, ibadetine, takvasına, misafirperverliğine, iyi ahlakına yönelmiş ilahi bir lütuftur.

Aile fertlerinin bereketi güzel ahlakıdır. Aile müessesesinin bereketi eşlerin uyumlu, düzenli ve anlayışlı olmalarıdır. Sağlığın bereketi güçlü bir beden ve mutlu bir hayattır. Zamanın bereketi genişliği ve yapılması gereken işin vaktinde yerine getirilebilmesidir. Ömrün bereketi uzun olması ve iyi işlerle geçmiş olmasıdır.

Dilimize köklü bir şekilde yerleşmiş bulunan ve yaygın olarak kullanılan ’mübarek’ kelimesi de bereket kelimesiyle aynı köktendir. Anlam itibariyle de bereketin taşıdığı manaları içeren bu kelimenin, kutsallık içeren bir muhteva kazanmış olması, bereketin de aynı mahiyetteki anlamı desteklemektedir. ’Bereket’ kavramına yüklenen bu kutsallığın temeli, Kur’an ve sünnete dayanmaktadır;

“Eğer o memleketlerin halkı, iman edip Allah’a karşı takva sahibi olsa idiler elbette üzerlerine yerden, gökten bereketler açardık.’’ (A’raf, 96. Ayet)

Bereketi konu edinen ayet ve hadislerin incelenmesinden anlaşılacağı üzere bu kavram insanların gerek dünyaya gerekse ahirete yönelik kazanç veya kayıplarını ilgilendirmektedir. Buna göre mümin her türlü hayrın, nimet, bereket ve bolluğun Allah’ın kullarına bir ikramı olduğuna inanır, dua, niyaz ve dileklerinde daima O’na yönelir, her şeyi O’ndan ister, her hayrı O’ndan bekler. Böylece iç dünyasında güven ve huzura kavuşur. Onun bu inancı davranışlarına da yansıyarak kamil bir insan olmasını sağlar.

Hakk’tan nasipse olur

Bereket yalnızca Allah’tandır. Onun için her işe Allah’ın adıyla başlamak gerekir. Berekette, süreklilik, genişlik ve bolluk vardır. Bereketin olduğu yerde sıkıntı yoktur. Onun olduğu yerde her şeyden önce gönül zenginliği vardır, kanaat vardır. Kur’an-ı Kerim’de evlere girildiğinde, Allah katından bereket, selamet ve güzellik dileyerek selam verilmesi öğütlenmektedir. (Nur, 61. Ayet) Peygamber Efendimiz de, selam vermenin berekete vesile olacağını; ayrıca ticarette alıcı ve satıcı, dürüst davranarak birbirlerine yalan söylemezler ve birbirlerini aldatmaya çalışmazlarsa, bu alış verişin bereketli olacağını; bunun tersine, birbirlerine yalan söylerlerse, bu alışverişin de bereketinin gideceğini ifade etmişlerdir. (Buhari, Büyu19)

İslam kültüründe; içinde Kur’an okunan ve namaz kılınan evin bereketinin artacağına, Kur’an okunmayan evin bereketsiz olacağına, iyilik etmenin, evde anne baba gibi büyüklerin bulunmasının, yetim ve bakıma muhtaç kişilere bakılmasının berekete vesile olacağına; yine seher vakti kalkmanın, evinden erken çıkmanın ve işine erken başlamanın bereket getireceğine, ana babasına hizmet edenin ömrünün bereketli, onlara karşı geleninkinin ise bereketsiz olacağına; rızkına razı olanın rızkının bereketinin artacağına, razı olmayanınkinin ise bereketsiz olacağına vurgu yapılmaktadır.

Allah’ın lütfu ile bereketli ve hayırlı bir ömür yaşayan, Allah’ın sevgili kulları olmamız dileğiyle.