Bin Aydan Daha Hayırlı Gece

Önemli Günler Contributor
ID 114679904 © Zeynur Babayev | Dreamstime.com
Fotoğraf: ID 114679904 © Zeynur Babayev | Dreamstime.com

Arınma ayıdır Ramazan. Bin aydan daha hayırlı… Tövbe kapılarının ardına kadar açıldığı, mümin kalplerin maneviyatla dolup taştığı ne büyük bir nimet. On bir ayın sultanı Ramazan. Dünya hayatının gelip geçiciliğine karşı Rabb’imiz tarafından muhasebe zamanı olarak ikram edilmiş bir ay. Çünkü dünya imtihan meydanıdır ve kalpler yorgun düşer bu meydanda arınmak, huzura ermek ister.

Yüce Allah, mümin kulları için seçip bereketlendirdiği bu zaman dilimini ilahi kelamında da bildirmiştir:

“(O sayılı günler) insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır.” (Bakara, 2/185.)

Etkisini ve bereketini asıl itibarıyla kalplerde gösteren Ramazan, inananlar için hidayete uzanan yolu aydınlatmaktadır. Bu sebeple Ramazan’ın bize en büyük ikramı Kur’an-ı Kerim’dir.

Bin aydan daha hayırlı…

Kur’an, İslam’ın temel kaynağıdır. O, söz ve anlam olarak “Allah’ın Kitabı”dır. Vahiy meleği Cebrail aracılığı ile Hz. Muhammed’e indirilmiş, onun tarafından insanlığa sunulmuştur. Kitabımız bize, bütün varlıkların yaratıcısı olan Allah’ı yücelik vasıflarıyla tanıtır. Evreni ve yer küresini tanıtır. Onların yoktan var edildiğini ve kıyametle birlikte kendilerine özgü ölümü tadacaklarını açıklar. Ölümle başlayacak Ahiret hayatını bildirir.

Kur’an, insana insanı tanıtır. İnsan, en güzel şekliyle yaratılmış; yeryüzündeki bütün varlıklar onun için halk edilmiştir. Güneş, ay ve yıldızlar ona hizmet vermesi için yapılandırılmıştır. İnsan, tüm inançları, sözleri, davranışları, işleri ve ilişkilerinden sorgulanacak, cennetle mükafatlandırılacak; ceza olarak cehennemle azaplandırılacak sorumlu varlıktır.

Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim, Kadir Gecesi’nde nazil olmaya başlamıştır. Peygamber Efendimiz’e, ilk ayet, o mübarek gecede, Mekke yakınlarında bulunan Hira Mağarası’nda gelmiştir.

Kadir Gecesi, bin aydan, bir ömürden daha hayırlı bir gece olarak bildirilmiştir. Yüce Rabb’imizin izni ile meleklerin, Cebrail (A.S.)’ın yeryüzüne indiği; yüce kitabımızın gönlümüze, dünyamıza, aleme doğduğu gecedir. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa’ya (S.A.S.) peygamberlik vazifesi verildiği sırlı gecedir.

Kadir gecesinin ne olduğunu, ne anlama geldiğini, bu gecede hangi önemli olayların gerçekleştiğini ve daha nice sırrına vakıf olamadığımız anlamları yüce Allah şöyle bildirmiştir: “Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rab’lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.”( Kadir Suresi, 97/1-5)

Kadir gecesinin zamanı ile ilgili hadislerde Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır: “Kadir gecesini Ramazan’ın son on günündeki tek gecelerde arayın!” (Buhari).

Kadir Gecesi fazileti nedir?

Kadir gecesinin, Ramazan’ın son on gününde, sayıları tek olan gecelerin içinde ve bu tek sayılı gecelerden de 27. gecede olduğu rivayeti tercih edilmiştir. Kadir gecesini önemli kılan en temel faktör yüce Rabb’imizin bizlere bildirdiği üzere, Kur’an-ı Kerim’in kendisinde indirilmeye başlanmasıdır. Kur’an-ı Kerim son ilahi mesajdır. İnsanlığı yanlıştan doğruya ulaştıran, dünya ve ahiret huzuru sağlayan son kutsal kitaptır. Allah’ın insanlık için merhametinin nişanıdır.

Kadir Gecesi, yüce Allah’ın kullarına ikramının bol olduğu, günahkar olanların affa uğrayabilecekleri, hatalarından kurtulmak isteyenlerin hatalarını affettirebilecekleri en kıymetli zaman dilimidir.

Bin geceden hayırlı bu gecede namaz kılıp, dua ve zikir ile bağışlanma dileyelim. Birbirimizin hatalarını silelim, kusurların peşine düşmeyelim beraberce Rabb’imize yönelelim.

Aynı Rabb’e, aynı kitaba, aynı peygambere iman ettiğimizi, aynı kıbleye yöneldiğimizi unutmayalım. Böyle yapalım ki, Rabb’imiz de bizi sevsin, bizlere merhamet etsin, hatalarımızı bağışlasın, bizden razı olsun…

 

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.