Bir Başkası için Dua Etmenin Önemi

Dua Contributor
Photo 110809926 © Jahmaican - Dreamstime.com

Dua etmenin önemi şüphesiz çok büyük! Allah’a kulluk etmek için yapılan ibadetlerin başında gelir. Bu ibadetler insanın kendisi için olabileceği gibi bir başkası için de olabilir. Müslümanlar, sevdiği kimselerin zor durumdan kurtulmasını, şifa bulmasını, kazanç elde etmesini ve başarılı olmasını istediği için onlar adına dua ederler.

Dua nedir?

Allah ile iletişime geçmek için kullanılan bir araçtır. İnananlar Allah’tan kendileri veya sevdikleri için yardım isterler. Ayrıca bazı durumlar için dua Allah’a havale etmek anlamına gelir.

O kutsal anda Allah ve kul arasında kimse olmaz. Allah, edilen duaların hepsine olumlu veya olumsuz cevap verir. Allah’ın cevapları kişinin hayatında yaşanan olaylar ile anlaşılır. Bu sebeple dua etmek, Allah ile muhabbet etmek anlamına da gelir.

İslam’da duanın yeri nedir? Dua etmek, Allah ile kulu birbirine yaklaştırır. Müslümanlar istedikleri her an Allah için dua eder ve zor durumlar için yardım ister. Şükretmek de bir duadır. Allah’ın nimetlerine şükretmek duadır.

Hz. Muhammed, Allah’ı sık sık anar ve dua ederdi. Ettiği dualar öyle fazlaydı ki, sahabeler bu duaların tamamını ezberleyemezdi. Hz. Muhammed duanın önemini, “Dua, müminin silahıdır.” buyurarak anlatmıştır. (İbni Ebüddünya)

Ayrıca dua, insanları pek çok bela ve musibetten korur. Hz. Muhammed dua etmek hakkında “Kader, tedbir ile sakınmakla değişmez. Fakat kabul olan dua, o bela gelirken korur.” buyurmuştur. (Şira)

Dua etmenin önemi

Her sıkıntı anında Allah’a koşmaktır. Allah’a dua etmek aynı zamanda Allah’a yalvarmaktır. Duaların kabul olması için iyi niyete sahip olmak gerekir. Kalp temizliği ile edilen rüyalar kul için hayırlıysa Allah tarafından kabul edilir.

Bir başkası için dua etmenin fazileti nedir? İslam, dayanışma ve yardımlaşma dinidir. Diğer kimselere yapılacak olan maddi yardımların yanında manevi yardımlarda da bulunmak gerekir. Bu sebeple başkaları için iyi dileklerde bulunmanın ve dua etmenin pek çok fazileti bulunur.

Bir başkası için dua etmek, Allah’ın hoşuna giden bir davranıştır

Hz. Muhammed de sahabeleri için dua eder, Allah’tan onlara yardım etmesini isterdi. Bir başkası için dua etmek aynı zamanda bir sünnettir.

Bir başkası için dua etmenin pek çok fazileti vardır. Bir başkasına edilen hayırlı dua kabul olur. Aynı dua, duayı eden kişi için kendisine de etmiş gibi muamele görür. Bir başkasına dua ederken aynı zamanda kişiler kendilerine dua etmiş olur.

Peygamberimiz Hz. Muhammed bir başkasına edilen duanın fazileti hakkında, “Bir Müslümanın, yanında bulunmayan din kardeşine yapılan dua kabul olunur. Bir kimse din kardeşine hayır dua ettikçe, yanında bulunan görevli bir melek ona, ‘Duan kabul olsun, aynı şeyler sana da verilsin.’ diye dua eder.” (Müslim) buyurmuştur.

Bir Müslüman, sevdiği birine dua ederken yanında o kişinin bulunmaması daha hayırlıdır. Başkalarının duymayacağı şekilde edilen dualar riyadan uzaktır. Gösteriş amacı yoktur bu sebeple Allah katında daha samimidir.

Birbirleri için dua eden Müslümanlar, kalplerindeki sevgiyi göstermiş olurlar. Allah’ın hoşlandığı bu dua şekli, kişileri bencillikten uzaklaştırır. Yalnız kendini düşünmek yerine başkalarını da düşünmeyi sağlar. Kişinin başkaları için ettiği duanın fazileti kendi için ettiği duanın faziletinden daha fazladır.

Dua etmek, Allah ile kulu birbirine yaklaştırır. Kulun takvasını arttırır. Başkası için edilen duaların ise hayrı daha yüksektir. Müslüman bir kimsenin başka bir kimse için riyadan uzak ettiği duaların faziletleri bulunur. Dua, kulları pek çok bela ve musibetten korur.