Bir Devlet Kurumu Olarak Cami

Camiler Contributor

Devlet kurumu cami… İslamiyet inancında ibadethane olarak görülen cami farklı amaçlarla ve fonksiyonlarla kullanılmıştır. Buna göre cami fonksiyonlarının; mabet olarak kullanım, eğitim amaçlı kullanım ve devlet kurumu olarak kullanım şeklinde sıralanması mümkündür.

İslamiyet dininin elçisi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, evini mescidin hemen bitişiğine inşa etmiştir. Bu davranışın bir sonucu olarak da cami ve ev hem dini hem de yönetimle ilgili konularda birlikte kullanılmıştır. Sevgili Peygamber Efendimiz tarafından yapılan hal uzunca bir süre devam ettirilmiştir. Buna göre, bazı devletlere ait hükümet binalarının cami ile bitişik nizam şeklinde yapıldığı görülmüştür.

Devlet kurumu olarak cami içerisinde neler yapılmıştır?

İslamiyet’in elçisi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, aynı zamanda yeni kurulan devletin de başkanı olma sıfatını taşımaktadır. Bu bağlamda kendisinin hem dini hem de siyasi bazı konuları cami içerisinde görüştüğü bilinir. Burada karara varılan olaylar, bir müddet sonra duyuru yoluyla halka bildirilirdi. Buradan anlaşılacağı üzere cami, ibadethane dışında bir siyaset merkezi olma fonksiyonu taşımıştır.

Siyaset merkezi olarak kabul edilen cami, valilerin de imamlık yapabildiği bir alan sayılırdı. Bu uygulamayla vilayet temsilcilerinin halk ile kaynaşması amaçlanırdı. Bunlara ek olarak Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed tarafından atanan valilerin komutanlık ve kadılık yapma hakları da bulunurdu.

Kamu yönetimi ve adalet işlerinde cami fonksiyonu

İslamiyet’in ilk dönemlerinden itibaren halk, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e bizzat talep ve şikayetlerini iletebilirdi. Buna göre yöneticiler ve halk cami içerisinde buluşur ve namaz sonrasında konuşma fırsatı yakalardı. Bu uygulama şeklinden çıkarılabilecek sonuç, camilerin kamu yönetiminde de etkili olduğudur.

Tıpkı kamu yönetiminde olduğu gibi, adalet işlerinin bir kısmı da cami içerisinde halledilmiştir. Bu balamda, İslami hukuk kuralları camide talim edilir ve bazı konularda müzakere yapılabilirdi. Bu noktada caminin bölümleri arasında sayılan minberde bazı kişilerin şahitliği de dikkate alınırdı.

Caminin askeri amaçlarla kullanımı: Kur’an-ı Kerim’de yer alan ayetler ışığında, askeri meselelerin bir kısmının cami içerisinde istişare edildiği bilinir. Buna göre cami, Kur’an’da geçtiği üzere şura meclisini ağırlar ve Müslümanların düşmana karşı hazırlık yaptığı bir alan olarak da kabul edilirdi.

Cami bölümleri nelerdir?

İslamiyet inancında kutsal sayılan caminin bölümleri iç ve dış olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlardan dış kısımda; şadırvan, kubbe, minare, şerefe ve alem vardır. Şadırvan cami yapısının avlu tarafında yer alır ve namaza gelenler burada abdest alır.

Kubbe cami yapısını örten küredir, minare de ezan okumak için çıkılan yüksek ve ince yapıdır. Şerefe, cami minarelerinin gövdesini saran kısımlara verilen isimdir. Alem ise, cami bölümleri arasında yüksekte kalan yerlere konulan bir süstür. Bu süs, ay ve yıldız ya da lale biçiminde olabilir.

Mihrap, minber ve vaaz kürsüsü ise caminin bölümleri arasında iç kısmında kalan kısımlardır. Mihrap, her camide kıblenin olduğu tarafta yer alır ve çıkıntılı yapısıyla dikkat çeker. Cami imamı, cemaate namaz kıldırırken burada bulunur. Minber de tıpkı mihrap gibi cami imamı tarafından kullanılır.

İslam’ın ilk dönemlerde bu kısım, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e aitti. Minber kısmında imam tarafından hutbe okunur. Buralara genellikle merdiven ile çıkılır.

Vaaz kürsüsü ise işlev bakımından minberle eş değer görülür. Minberde hutbe okuyan cami imamları, vaaz kürsüsünde cemaate vaaz verirler. Bu kürsü de minber kısmında olduğu gibi yüksek bir yerde bulunma özelliği taşır.

 

 

 

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.