Bir inanç merkezi olarak Kubeys Dağı

Orta Doğu Contributor
dreamstime_s_5721010
Filip Manu-Dreamstime.com

Müslümanların Mekke’de en çok ziyaret ettikleri yerlerden biri Kubeys Dağı olmuşmusştur. Aslında dağın tam ismi Ebu Kubeys Dağı’dır. Bu dağda pek çok tarihi olay meydana geldiği için, dağ ile ilgili rivayetler çoktur. Araplarda dağlar kültürün bir parçası olarak görülmüştür. Vahyin geldiği Arafat Dağları da mümünler için oldukça önemlidir.

Cahiliye döneminden itibaren Kubeys Dağı ve rivayetleri

Son yıllarda Ebu Kubeys Dağı’na çok iyi bakılmadığını biliyoruz. Dağın üzeri tıraşlanarak bir saray inşaa edildi. Cahiliye döneminden itibaren, müminler için önemli bir yer olan bu dağı size yakından tanıtmak isteriz. Ebu Kuveys tahmin edileceği gibi özel bir isim. O dönemde Cürhüm, Mezcih ya da İyad kabilesinin bir üyesi olduğu tahmin ediliyor.

Rivayete gore Ebu Kubeys amcasının kızına aşıktı, amcası bu ilişkiyi onaylamadığı için bu dağa kaçarak, kendisine yaşayacak bir yer yaptı. Bir başka rivayette bu dağda ateşin keşfedildiği, daha sonra bu ismi aldığı söyleniyor. Bir takım rivayetlerde ise dağın adının Lahmi Kralı olan Ebu Kabus’tan geldiği düşünülüyor. Nuh tufanı sırasında, Ebu Kuveys’in Hacerülesved’i burada sakladığı da rivayet edilir. Hacerülesved ile ilgili ufak bir açıklama yaparak bilmeyenleri bilgilendirmek isteriz. Bu bir kutsal taştır.

Bir saygınlığı, kutsiyeti vardır. Hac sırasında Hazreti Muhammed’in izinden giderek sünnetine göre “öpülmek” suretiyle saygı duyulan bir bu taştır. Bu taş, Cahiliye Arapları arasında da kutsal sayılıyordu

Yaratılan ilk dağ!

Kabe’ye en yakın dağ olduğu için kutsal olarak Kabul ettiğimiz bu dağ, rivayetlere gore dünyada yaratılan ilk dağdır. Bu çıkarımın yapılmasının sebeplerinden biri de Kabe’nin dünyada ypılan ilk ev olarak kabul edilmesidir. Dağ ile ilgili bir başka rivayet, bu dağa Peygamberlerin gömülmüş olmasıdır.

Hazreti Adem’in oğulları tarafından, bu dağda bulunan Kenz adlı mağaraya göüldüğü rivayet edilir. Hacerülesved taşının, Nuh tufanı sırasında Cennet’ten gediğine inanılır. Rivayete gore kabe  bu taşın üzerine inşa edilmiştir ve o sürede taş bu dağda saklanmıştır. Cahiliye döneminde insanların dağa çıkıp, taşa dokunarak, kötülüklerden arındıklarına inanılırdı. Hazreti İbrahim’in insanları davet ettiği hac mekanının da, Ebu Kubeys Dağı olduğuna inanılıyor.

Duaların kabul olduğu dağ

Hacılar, Kabe’ye gittiklerinde bu dağı mutlaka ziyaret ediyorlar. Bu dağa çıkınca edilen duaların Kabul olduğuna da inanılıyor. Hazreti Muhammed’in bu dağa çıkarak yağmur duası yaptığı ve hemen ardından yağmur yağdığı da rivayet ediliyor. Hazreti Muhammed Veda Haccı’nı Ebu Kubeys Dağı’na çıkarak duyurmuştur. Arabistan’ın  tamamen Müslüman olduğu ve İslam’ın  hakimiyetinin güçlendiği bu hac,  Hicret’in onuncu yılına denk gelir. Bu hacca, tüm Müslümanlar Hazreti Muhammed tarafından davet edildi. Bu daveti alan Müslümanlar Mekke’ya akın ettiler.

Fiziki özellikler nasıldır? Ebu Kubeys Dağı 460 metre yüksekliğindedir. Kabe’nin yüz metre doğusunda yer alır. Bahta Vdisi’nin bir bölümünü de çevreler. 1955 yılından once Safa Tepesi’de bu dağın bir uzantısıydı ama bu tarihte aradaki bağlantı koparıldı. Üç ayrı yoldan dağa ulaşmak mümkündür. Ebu Kubeys Dağı’na çıkanlar, Taif Dağı’nı görebilirler.

Zemzem suyunun ana kaynağı da bu dağda bulunuyor. Bugün üzerine imar yapılmış olması oldukça üzücüdür. Kabe’ye yakınlığı sebebi ile dağın değeri çok yüksek olduğu için, bu yapı için tercih edilmiştir. Bu sarayı inşaa eden kişi, Kral Halid b. Abdülaziz’dir.

YAZI: ŞEBNEM KIRCI