Bir iyiliği yaymak konusunda ailelerin rolü nedir?

Aile Contributor
mutlu kız çocuğu
Jose Ibarra-Unsplash

Çocukların gelişimini doğrudan etkileyen ailelerin sorumluluklarından biri iyiliği yaymak konusunda çocuklarını eğitmektir. İyilik kavramı çocukların hayatına yerleşerek davranış biçimlerini etkiler. Böylelikle gelecekteki yaşamlarında yapacakları işlerde hoşluk ve güzellik bulunur.

Hangi iş ve davranışlar iyilik olarak nitelendirilir?

Sözlükte iyilik kavramı bir kimsenin ya da durumun iyi olması anlamına gelir. Oldukça geniş kapsama sahip olduğu için iyilik hakkında hoş, güzel, sağlıklı, elverişli, beklentisiz olmak, yardım etme, yararlı anlamları da bulunur. Yapılan iş ve davranışlarda iyilik bulunması bir kimsenin iyi bir insan olmasını sağlar.

İnsanların iyilik yapması için gereken tek sebep içinden gelmesidir. Zor durumdaki bir kimseye yardımcı olmak, başkasının daha güzel şartlar altında bulunmasını sağlamak birer iyiliktir. Ancak iyilik yapmak için çaba harcamaya, zorlukların üstesinden gelmeye gerek yoktur. Bir insana gülümsemek, selamlaşmak, güzel konuşmak, kalpte kötülük bulundurmamak da birer iyiliktir.

İlişkilerde yaşanan güzel ve kötü duyguları paylaşmak bir kimsenin iyilik yapmasını sağlar. Mutlulukları kıskanmamak, kötülükleri engellemek, vatan sevgisine sahip olmak, bilinçli bir birey olarak sorumlulukları yerine getirmek bu davranışların arasındadır. Asıl iyilik, maddiyattan öte maneviyatta gerçekleştiği için bir kimsenin kalbinde iyi düşüncelerin bulunması gerekir.

Ailelerin iyiliği yaymak konusunda sorumlulukları nelerdir?

Çocuklar, ailelerinde gördükleri iş ve davranışlardan etkilenerek büyürler. Ebeveynlerinin öğretileri doğrultusunda kendi düşünce yapılarını oluştururlar. Çevreden etkilenerek hareketlerini değiştiriyor olsalar bile ailelerin çocukları üzerinde iyiliği öğretme sorumlulukları bulunur.

Bir ailenin en büyük görevi çocuklarına doğru şekilde örnek olmaktır. Bu bağlamda, ailesinde iyilik kavramını öğrenmeyen çocukların ileri yaşlarda öğrenmesi daha zor olur. Kötü bir ailede büyümek genellikle kötü bir insan olmak anlamına gelir. Ancak kişinin kendisini geliştirmesiyle bu durum değişebilir.

Ailelerin iyiliği yaymak konusundaki bir diğer sorumluluğu çocuklarının hatalarını düzeltmektir. Hayatı yeni yeni öğrenen çocukların yaptığı hatalar düzeltilmezse normalleşir. Bu normalleşme iyi davranışlardan uzaklaşmaya, diğer hareketleri etkilemeye, kişilik gelişimini olumsuz yöne çekmeye neden olabilir.

İnsanların iyiliği kıskanmak yerine paylaşması gerektiği konusunda uyarıcı olmak gerekir. Bir başkasının mutluluğuna ortak olunduğu gibi sahip olunan iyilikler diğer kişilerle paylaşılmalıdır. Özellikle aile içinde örneklerle yaşatılması gereken bu durum çocuklara iyiliğin nasıl yayılacağını öğretir.

Allah, iyi kimselere nasıl mükafatlar verir?

İslamiyet’in üzerine kurulduğu temel değerlerden biri iyiliktir. Her daim iyilik üzerine uğraşmak, vakit harcamak Allah’ın taktirini kazanmayı sağlar. Bu nedenle günah işler insanı kötülüğe sürüklerken sevap işler iyiliğe çeker. Yapılan her iyi işin de insana hayır sağlayan mükafatları bulunur.

Bir kimsenin iyiliği yayması öncelikle onun ahiret yaşamını etkiler. Yapılan her iyi işten kazanılan salih ameller sayesinde cennete gitme şansı bulunur. Günahlardan uzaklaşmayı sağlayan iyilikler sayesinde dünya yaşamında da güzelliklerle karşılaşılır. Allah, kendisinin beğeneceği işleri yapan kimselerin hayatını kolaylaştırır, zorluklarını o kişinin üzerinden alır.

İyiliğin farklı dereceleri bulunduğu için her iyilikten aynı sevap alınmaz fakat küçük iyilikler bile mükafatlandırılır. Küçük görünen ancak büyük sonuçları olan iyiliklerse insanın yaşamını tamamen değiştirebilir. Olumlu yönde yaşanan bu değişim sayesinde kişinin imanı artar, nefsi terbiye edilir.

Kısaca, iyilik kavramı yalnızca güzellikleri içeren ve kötülüklerden uzak tutan iş ve davranışlar olarak özetlenebilir. Bu iş ve davranışların öğrenilmesiyle yerine getirilmesi ailede öğrenildiği için ailelerin çocukları için yapması gereken bir sorumluluktur. Her bireyin geleceğini etkileyen öğrenme aşamasında örnek aile olmak, hataları düzeltmek, yanlışlardan uzak durmak gerekir.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.