Müslüman’ın Dini Görevleri Nelerdir?

Yeni Başlayanlar için İslam Contributor

Bir Müslüman’ın dini görevleri ve sorumlulukları onun Allah’a karşı olan bağlılığını da temsil eder. İslam inancında vazifelerin temelinde Kur’an-ı Kerim bulunur. Kur’an-ı Kerim’deki emir ve yasakları yerine getirmek, haram davranışlardan kaçmak ve iyi ameller işlemek birer vazifedir. İnsanların Allah’a karşı pek çok vazifeleri bulunur.

Marifet: Marifet kelimesi sözlükte bilmek ve tanımak anlamlarına gelir. İslam inancına göre marifet, Allah’ı tanımak ve bilmek anlamlarında kullanır. Allah’ın sıfatlarını, isimlerini ve fiillerini bilmek Allah’a karşı bir sorumluluktur.

Ubudiyet: Ubudiyet kelimesi sözlükte kulluk etmek ve itaat etmek anlamlarına gelir. İslam inancına göre ubudiyet, Allah’ın emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından kaçmak anlamına gelir.

Bir Müslüman’ın dini görevleri nelerdir?

Allah-u Teala, insanları kendilerine kulluk etmesi için yaratmıştır. Kendisini tanımaları için insanlara bazı kitaplar ve peygamberler göndermiştir. Allah’ı bilmesi ve ona ibadet etmesi için insanlara akıl vermiştir. Allah’a olan sorumluluklardan biri de Allah’a ibadet etmektir.

Tazim: İnsanların Allah’a karşı olan sorumluluklarının en önemlisi Allah’a tazim etmektir. Tazim, sözlükte kalpte değer vermek ve saygılı olmak anlamlarında kullanılır. İslam inancında ise tazim, Allah’ın emirlerini diğer tüm emirlerden üstün tutmak anlamına gelir.

Allah’ı kalbinde hisseden kişiler, ona tazim etmiş olurlar. İbadetlerini en güzel şekilde yerine getirerek Allah’ı zikrederler. Kalplerinde Allah sevgisinin üstünde sevgi bulundurmazlar.

Sevgi, saygı ve muhabbet en önemli erdemlerdendir

Muhabbet: Muhabbet, sözlükte iyi olan şeylere gösterilen sevgi anlamına gelir. İslam inancında ise muhabbet, en çok Allah’ı sevmek anlamına gelir. Bu sebeple en çok Allah’a iyilik yapılmalı ve en çok Allah düşünülmelidir.

Allah’a duyulan muhabbet sayesinde ibadetler yerine getirilir, kötü olan şeylerden kaçılır. Diğer insanlara karşı sevgi beslemek de Allah’a olan muhabbetten gelir. En büyük muhabbetin sahibi Allah olduğu için, diğer tüm muhabbetler Allah’tan gelir.

Teslimiyet: Sözlükte boyun eğmek, kabullenmek anlamlarına gelir. İslam inancında ise Allah’ın emir ve yasaklarını itiraz etmeden yerine getirmek anlamında kullanılır. Müslüman’ın dini görevleri arasında bulunan teslimiyetin en önemli şartlarından biri ise tevekküldür.

Teslimiyet, Allah’a koşulsuz bağlı olmaktır. Allah’ın emrettiği her şeyi gönül rızası ile kabul etmektir. Allah’a teslim olan kimseler Allah’ın istemediği şeylerin insanlara hayır getirmeyeceğini bilir. Yalnızca Allah’ın verdiği görevleri yerine getirmekle meşgul olurlar.

Takva: Takva kelimesi sözlükte korumak, korkmak, itaat, dindarlık anlamlarına gelir. İslam inancında ise Allah’ın emir yasaklarına uyma konusunda gösterilen hassasiyet anlamına gelir.

Takva sahibi olmak İslam dininde oldukça önemlidir. İman sahibi olmak için takva sahibi olmak gerekir. Takva sahibi olabilmek için öncelikle şirkte bulunmaktan, ardından tüm günah ve haram davranışlardan kaçmak gerekir.

İnsanlar dünya hayatlarında birbirlerine eşittir fakat ahiret hayatında takvada üstün olan kul, diğer kullardan üstün olur. Allah’a karşı gelmekten sakınan, Kur’an ile bildirilen emir ve yasaklardan kaçan kimseler takva sahibi olurlar.

Her zaman tövbe etmeyi bilmeli…

Tövbe: Allah’a karşı vazifelerden biri de tövbe etmektir. İslam inancında tövbe, af dilemek ve aynı hataya düşmekten kaçmak anlamında kullanılır. Tövbenin ilk şartı pişman olmaktır. Allah’tan af diledikten sonra ise aynı hataya yeniden düşmemek gerekir.

Havf ve Reca: Birbiri içinde dengede tutulması gereken havf ve reca, Allah’tan korkmak ve Allah’tan ümit kesmemek anlamlarına gelir. Allah’ın affedeceğini bilerek günah işlemek insanı kötü yola sürükler. Allah’ın kendisini affetmeyeceğini düşünmek ise Allah’tan ümit kesmeye sebep olur. Allah’tan korkarak günahlardan kaçmalı, kaçılamayan günahlardan ise tövbe edilmelidir.

İnsanların Allah’a karşı pek çok sorumluluğu bulunur. Allah’ı tanımak, sevmek, teslim olmak, emirlerine uymak ve yasaklarından kaçmak bu sorumluluklar içinde en önemlileridir. Allah’a karşı olan sorumluluklar, diğer tüm sorumlulukların üstündedir.

 

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.