Birikimi arttırma yolları nelerdir?

Ekonomi Contributor
birikimi arttırma
Micheile Henderson-Unsplash

Birikim yapma ve bu birikimi arttırma insanların çoğu için önemli bir olgudur. Zaman içerisinde kenara atılan her şey günü geldiğinde bir yaraya merhem olur. Ancak birikim yapmak, geleceği garantilemek dışında da bazı getirilere sahiptir. Bu alışkanlıkla birlikte israftan da olabildiğince uzaklaşılmış olur. Kur’an-ı Kerim içerisinde yer alan bir ayette şöyle buyrulur:

“Akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma! Çünkü savurganlar şeytanların dostlarıdır. Şeytan da rabbine karşı çok nankördür.” (İsra Suresi, 26 ve 27. Ayet)

Buradan da anlaşılacağı üzere israftan kaçınmak tüm Müslümanların başlıca vazifelerinden biridir. İsraftan kaçınmanın en iyi motivasyon kaynağı ise şüphesiz birikim yapmaktır.

Birikimi arttırma için atılması gereken ilk adım nedir?

Tasarruf ve birikim gibi alışkanlıklar, genelde çocuk yaşlarda kazanılır. Bu bakımdan ebeveynlere çocuklarına para kazanma ve harcamanın önemini öğretmeleri tavsiye edilir. Ancak birikime başlama ve birikimi arttırma için hiçbir yaşın geç olmadığı bilinmelidir. Bu iş için atılması gereken ilk adım da bir bütçe oluşturmaktır.

Gelir ve gider konusu, her insana özel ve değişken bir dengeye sahiptir. Bütçe planı oluşturarak belirli bir süre için geçerli maksimum ve minimum kazanç belirlenebilir; zaruri ve zaruri olmayan harcamalar ayırt edilebilir. Bunlar arasında gereksiz görülen harcamalar kısılarak, bu gelir birikim için ayrılabilir. Yani biriktirmenin ilk aşaması para yönetimini bilmekten geçer.

Para yönetimi birikim yapmak için iyi bir başlangıçtır. Ancak bu birikimi arttırmak konusunda yetersiz kalır. Bu nedenle tasarruf ve hedef gibi bazı kelimelere de aşina olmak gerekir.

Birikim yaparken hedef belirlemenin önemi nedir?

Hedef belirlemek, herhangi bir alışkanlığın sürekli olmasını sağlayan büyük kaynaklardan biridir. Özellikle uzun vadeli planlarda, kişi bir müddet sonra sıkılabilir ve disiplinli halini kaybedebilir. Bunun için birikim konusunda da hem kısa vadeli hem de uzun vadeli hedefler belirlemekte fayda vardır.

Birikiminizi artırmak amacıyla kendinize koyabileceğiniz farklı hedefler vardır. Bunların başında, haftalık ya da aylık kazancın belli bir yüzdesini kenara ayırmak gelir. Sabit gideriniz çoksa, eşiniz ve çocuklarınız varsa başlangıç olarak gelirinizin %5 ya da %10 kadarını birikime ayırabilirsiniz. Bekar, öğrenci veya ailesinin yanında yaşayanlar içinse bu dilimi bir miktar daha artırmak mümkündür.

Tasarruf edilebilecek başlıca işler nelerdir?

Tasarruf ve birikim birbirinden ayrı düşünülemeyecek bir ikilidir. Birikim genellikle zaruri ihtiyaçlar dışında kalan harcamalar üzerinden yapılan bir işmiş gibi düşünülür. Oysa basit birkaç adımla tasarruf yapmak ve sabit giderleri azaltmak da mümkündür. Tasarruf adımları sayesinde zaruri ihtiyaçlara ayrılan paradan da birikim yapmak mümkün olur.

Elektrik, su, doğalgaz gibi enerji harcamaları tasarrufun ilk adımıdır. Buradan etkili bir sonuç elde edebilmek için tüm aile bireylerinin eş zamanlı olarak hareket etmesi gerekir. Mutfak masrafları, eğlence ve bakım giderleri de tasarruf yapmanın diğer yollarıdır. Bu başlıklardan herhangi birinde tasarruf yapabilmek için her bir detaya dikkat edilmesi gerekir. Sonuçta biriken tutarlar da tüm hane halkını motive eder.

Tasarruf yapmak, akıllı harcamanın bir türüdür. Böyle bir alışkanlık edinmekse kişinin cebini koruduğu kadar, yaşadığımız dünyayı da korumaya yardımcı olur. Hava ve su kirliliği, iklim değişiklikleri ve daha pek çok sorunun temel kaynağı insanların israf niteliğindeki harcamalarıdır. Öyleyse hem birikim yapalım hem de dünyamızı koruyalım!

YAZI: İPEK ATACAN

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.