Birinci Akabe Biatı Nedir?

Tarih Contributor
Photo 25209575 © Kicimici - Dreamstime.com
Kazablanka'da yer alan II. Hasan Cami detayı.25209575 © - Dreamstime.com

Hz. Muhammed’in kabul ettiği Birinci Akabe Biatı nedir? Bu biat sayesinde, sahabe ve Birinci Akabe Biatındaki Müslümanlar, İslamiyet’i yaymak için çaba harcamıştır. Tarihte yeri çok değerli olan Birinci Akabe Biat, Hz. Muhammed’in Medineliler yaptığı anlaşmalardan biridir.

Birinci Akabe Biat Nedir? Mekke’ye gelen Medineli Hazrec kabilesindeki 6 kişi ile yapılan ilk anlaşma Birinci Akabe Biat olmuştur. 621 yılında Birinci Akabe Biat imzalanmıştır. İmzalanan Birinci Akabe Biatı, Akabe Sözleşmesi olarak da bilinir. Bulunduğu vadinin ismi olduğu için anlaşma Akabe adını almıştır.

İslam’ı kabul eden Medineli Birinci Akabe Biat sahabe ile Hz. Muhammed Birinci Akabe Biat sözleşmesini yapmıştır. Bu sözleşmeye göre Hac için Mekke’ye gelen Birinci Akabe Biat sahabe, İslam’ı kabul etmiştir. Hz. Muhammed ile görüşen Birinci Akabe Biatındaki Müslümanlar Allah’a iman etmişlerdir.

Her koşulda Hz. Muhammed’in yanında olacaklarının güvencesini Birinci Akabe Biat sahabe, Birinci Akabe Biat ile vermiştir. Hz. Muhammed’in yaptığı güzel işlerde ona muhalefet olmamak Birinci Akabe Biatı sözleşmesinin maddeleridir. Ayrıca Birinci Akabe Biatı maddelerinde haramdan kaçmak yer alır.

Birinci Akabe Biatı nedir ve neden yapılmıştır?

Sahabe içinde Birinci Akabe Biatındaki Müslümanlar, İslam’ı Medine’de yaydıkları için çok önemlidir. Birinci Akabe Biat başarılı olmuştur bu sebeple belli bir süre sonra İkinci Akabe Biatı de yapılmıştır.

Evs ve Birinci Akabe Biat sahabe kabilesi olan Hazrec kabileleri arasında büyük bir tartışma yaşanıyordu. Bu yüzden Birinci Akabe Biatındaki Müslümanlar güçsüz düşmüşlerdi. Birinci Akabe Biat sahabe, yaşadıkları olumsuzluklardan çok etkilenmişlerdi. Kabileleri dağılmak üzere olan Birinci Akabe Biatındaki Müslümanlar, kendilerine yol olarak İslam’ı seçmiştir.

Hazrec kabilesinde bulunan Birinci Akabe Biatındaki Müslümanlar, Evs kabilesinden önce davranarak Hz. Muhammed’e gelmiştir. Birinci Akabe Biatı ile Hazrec’i Müslüman yaparak, anlaşmazlıkların sonunun gelmesini istemişlerdir. Hz. Muhammed’e İslam’ı yayma sözünü Birinci Akabe Biatı ile vermiş, Medine’ye geri dönmüşlerdir.

Birinci Akabe Biat sahabe mensupları kimlerdir? 6 kişi olan Birinci Akabe Biatındaki Müslümanlar, İslam’ı yaymak için söz vermiş ve bu sözleri yerine getirmişlerdir. Birinci Akabe Biat sahabe mensupları, İslam’ı doğru yaşamışlardır.

Esad b. Zürare, Avf b. Haris, Ukbe b. Amir, Kutbe b. Amir, Rafi b. Malik, Cabir ibni Abdullah b. Riab Birinci Akabe Biatındaki Müslümanlar olmuşlardır. Sonradan Birinci Akabe Biatındaki Müslümanlar 12 kişiye ulaşmıştır.

Hz. Muhammed, Birinci Akabe Biatındaki Müslümanlar ile yeniden anlaşmış ve onları Medine’ye göndermiştir. İslamiyet ile tanışan Medine şehrinde Birinci Akabe Biat sahabe sayesinde, İslamiyet’in uğramayacağı bir ev kalmamıştır.

Birinci Akabe Biatındaki Müslümanlar

Medine’den ilk döndüklerinde 12 kişi olmuşlardır. Sonradan katılan Birinci Akabe Biatındaki Müslümanlar Muaz b. Haris, Zekvan b. Abdi Kays, Ubade b. Samit, Yezid b. Salebe, Abbas b. Ubade, Ebul Heysem Malik b. Teyyihan, Uveym b. Saide olmuştur.

Bazı rivayetlere göre Birinci Akabe Biatı, Birinci Akabe Biat sahabe olan 5 kişi ile olmuştur. Cabir ibni Abdullah b. Riab’ın bu sözleşmede yer almadığı söylenir. Kaynaklarda Birinci Akabe Biat sahabe, 12 kişi olarak sayısını korumaktadır fakat günümüze ulaşan isim sayısı 13 olmuştur.

Sahabe mensuplarının ravi tabakası sıralamasında Birinci Akabe Biatındaki Müslümanlar 4. sırada yer alırlar. Bu sahabeler, Hz. Muhammed’in Medine’ye hicret etmesinde çok kolaylık sağlamışlardır.

Hem amacı hem de sonuçları için Birinci Akabe Biat, İslam aleminde önemli bir yere sahiptir. İslam’ın Medine’de yayılması için Birinci Akabe Biat sahabe çok çabalamışlardır. Bu sayede Hazrec’i yeniden düzene sokmuşlardır.