Biz Kullar Tövbe Etmekten Çekinmeyelim!

Dua Contributor

Allah, sonsuz bir merhametin sahibidir. Bu nedenle de ne günah işlerlerse işlesinler kullarını mutlaka bağışlamak ister. Bu sebeple; tövbe günah işleyen ve işlemeyen tüm Müslümanlar için bir çıkış kapısı ve ibadet sayılır. Tövbe etmekten çekinmeyelim!

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in tüm günahlardan sıyrılmış olmasına rağmen günde 70 kez tövbe ettiği bilinir. Bu bağlamda, iman edenlere günahlarında ısrarcı olmamaları ve bir an önce tövbe etmeleri tembihlenir. Kulun ömrünün ne kadar olduğu bilinmediğinden, tövbe etmek ve bu tövbenin geciktirilmemesi de son derece önemli.

Tövbe etmekten çekinmeyelim!

İslam dininde günah işledikten sonra tövbe edilmesi farz olarak belirtilir. Bu, Hz. Adem ile birlikte başlayan kulluğun da bir vazifesidir. Hem Kur’an-ı Kerim ayetlerinde hem de Hz. Muhammed’in hadislerinde tövbenin önemine vurgu yapılır.

“Ve onlar bir kötülük yaptıkları, ya da nefislerine zulmettikleri zaman, Allah’ı hatırlayarak hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Günahları da Allah’tan başka kim bağışlayabilir?” (Al-i İmran Suresi, 135. Ayet)

Bu bağlamda, günah işleyenlerin; tövbe edip, Allah’a yönelmesi ve bunu bir daha tekrar etmemesi emredilir.

Günah nedir?

Hepimizin bildiği gibi günah, İslam inancında günah; farz sayılan emirleri yapmamak ve dine uygunsuz davranışlar sergilemek anlamına gelir. Günah olan davranışları Kur’an’dan ya da hadislerden öğrenmek mümkün.

Bu bağlamda aşağıda sıralanan davranış biçimleri İslam’da başlıca günahlar olarak belirtilir ve bunu yapan kişilerin derhal tövbe etmesi gerekir:

Allah’a şirk koşmak.

Bir kimsenin haksız yere canını almak.

Savaştan kaçmak.

Kendisine haram sayılan kimseyle zina yapmak.

Domuz eti gibi İslam’da haram sayılan yiyecekleri tüketmek.

Kumar oynamak.

Sünneti reddetmek.

İnsanlarla bir eksikliklerinden ötürü alay etmek.

Büyüyle uğraşmak.

Rüşvet almak ya da vermek.

Pişmanlıkta samimiyet ne demektir?

Dinimizde tövbe eden kişinin; günahı hemen bırakması, günah işlediğinde Allah’tan utanması ve pişmanlık duyması, aynı günahı tekrar etmemek için gönülden söz vermesi gerekir. Bu davranışlar kişinin tövbesinde samimi olduğunun bir işaretidir.

Nisa Suresi, 110. Ayet’te şöyle buyrulur:

“Kim bir kötülük yapar veya nefsine zulmeder de sonra Allah’tan mağfiret dilerse, Allah’ı çok esirgeyici bulacaktır.” denmektedir.

Allah’ın merhametine güvenip, tövbe ettiği günahı bile bile tekrar edenler ise dinen uygunsuz davranış sergiler. Beyheki’de aktarıldığı üzere, Hz. Muhammed, bir hadisinde konuyla ilgili “Günaha devam edip, diliyle istiğfar eden, Rabbiyle alay etmiş sayılır.” buyurmuştur.

Niyet çok önemli…

Tövbe etmek niyetinde olan kişinin öncelikle bunu diliyle değil kalbiyle yapması gerekir. Bu bağlamda, kişi günah işlediğini bilmeli ve bu işten dolayı pişmanlık duymalıdır. Bunun yanı sıra, aynı günahı tekrar işlemeyeceğine dair de kesin bir kararlılık sergilemelidir. Bazı hadislerde tövbe etmek isteyen kişinin abdest alması ve 2 rekat namaz kılarak Allah’a sığınması tavsiye edilir. Bazı din alimlerinin de Tevbe İstiğfar Duası okunmasını tavsiye ettiği bilinir. İşlenen günahın kul hakkı olduğu durumlarda ise mutlaka ilgili kişiden mutlaka helallik alınması gerekir. Makbul olan hakkına girilen kişiden helallik aldıktan sonra tövbe edilmesidir.

Tevbe İstiğfar duaları, anlamlarıyla kusurların affı için Allah’a yapılan bir yakarıştır. Bu sebeple, duaları okuyan kimsenin işlediği günahtan ötürü pişmanlıkla Allah’a ellerini açması gerekir. Peygamber efendimiz, istiğfara devam eden kimselerin dert ve sıkıntılardan kurtarılacağı ve bilinmeyen rızıklarla nimetlendirileceğini söylemiştir. Çeşitli ayet ve hadislerden yola çıkarak da tövbe etmenin önemi anlaşılmaktadır. Şüphe yok ki Allah, kullarının dualarına cevap verendir.

Allah (CC) günah işleyen kullarına karşı merhametli ve af edicidir. Allah’a yalvarıp tövbe etmekten kaçınmayalım. O affedicidir.