Büyüye Karşı Dualar Nelerdir?

Dua Contributor
Dua
Paulus Rusyanto-Dreamstime.com

İnsanlık tarihinde çeşitli sebeplerle büyü, sihir ve kehanet gibi yollara başvurulmuş ve bunlardan çare aranmıştır. Hatta insanın bu beşeri zafiyeti zaman içinde şekil değiştirerek daha ileri boyutlara taşınmıştır. Büyüye karşı dualar nelerdir? İslam inancında öğrenmeye ve bilgi almaya oldukça değer verilir. Ancak öğrenilen bilgilerin kötüye kullanılması ve harama bulaşılması açıkça haram kabul edilir. Bu bağlamda haram kabul edilen şeylerden biri de sihir ve büyü yapılmasıdır.

Büyünün zararları nelerdir?

İslamiyet’te bir şeyin haram sayılmasının temelinde, bu işin zararlı olduğu vardır. Bu bağlamda büyü yapmak ya da yaptırmak da insan açısından zararlı bir eylemdir ve dinimizce haram kılınmıştır. İslami literatürde yeri olan büyü, insanları tesir altına alabilecek bir yapıdadır. Bu sebeple de büyü kullanılarak çok sağlam aile bağlarına bile zarar verilmesi mümkündür. Bu noktada büyünün de bir imtihan olduğu bilinmelidir. Çünkü Allah buna müsaade etmediği sürece, büyü ve sihir yaparak kimseye zarar verilmesi mümkün değildir. Büyü ile karşı karşıya kalan kimselerin de bu durumun bilincinde olması ve bu tarz durumlarda Allah’a sığınması gerekir.

Büyü yapmak ve yaptırmak dinimizce hoş karşılanmayan, hatta küfür kabul edilen bir eylemdir. Bunların insana herhangi bir şekilde faydası olmaz. Aksine büyü ile alakadar olan kimseler ömürlerini boş işlerle meşgul ederek harcarlar ve Allah’ın emirlerine de asi gelirler. Bu kimseler dünya yaşamlarını boşa harcadıkları gibi, ahiret yaşamlarına da zarar verirler.

Büyüye karşı dualar ve korunma yolları nelerdir?

Esasen büyüden korunmanın tek yolu Allah’a sığınmak ve korunma için dua etmektir. Kur’an-ı Kerim’de yer alan Nas ve Felak Suresi, büyü ve buna benzer işlerden korunmak için indirilmiştir. Bu bağlamda ilgili ayeti kerimelerde “De ki: ‘Sabahın rabbine sığınırım; yarattığı şeylerden gelebilecek kötülüklerden; karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden; düğümlere üfürenlerin şerrinden; bir de kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden!” (Felak Suresi, 1-6. Ayetler)

Cahiliye döneminde iplere düğüm atarak ve bu düğümlere de bir şeyler okuyarak büyü yapıldığı görülür. Kur’an-ı Kerim içerisinde de bu kimselere atıfta bulunularak büyüden uzak durulması ve büyücülere itibar edilmemesi tembih edilir.

İslam’da fal bakmanın veya baktırmanın hükümleri nelerdir? İslam inancında büyüye olduğu gibi fala karşı da aynı duruş sergilenir. Fal ile birlikte gelecekten vaatler alınır ve falcının her şeyi bildiği yanılgısına düşülür. Oysaki geleceği bilmek yalnızca Allah’ın halis olduğu bir durumdur. Allah’tan başkasına geleceği bildiği konusunda güvenmek ya da bu kimselerin her dileği gerçekleştireceğine inanmak İslam açısından küfre girmektir.

Falın her türlüsü hurafedir. Peygamber Efendimiz, bir hadisinde “Falcının, büyücünün söylediklerine inanan, Kur’an-ı Kerim’e inanmamış olur.” (Taberani) buyurur. Buradan anlaşılacağı üzere sebebi ne olursa olsun fal ya da büyü ile alakadar olmak Kur’an-ı Kerim ve Allah’ın emirleri ile çelişen bir durumdur.

Fal baktırmanın kişiye verdiği zararlar nelerdir? Fal baktırmak masum bir eylemmiş gibi görünse de temelinde Allah’ın sözlerine karşı çıkmaktır. Çünkü, fal baktıran bir kimse gelecekten haber alma ya da bu geleceği şekillendirme ümidi taşır. Bu ümit, zamanla inanca dönüşür. Yani fal baktırmak kişiyi ibadet ve duadan uzaklaştırır. Bunun sonucunda kişi başı her sıkıştığında falcıya koşar, nefsinin arzularını da burada dindirmeye çalışır. Fal ve büyüden medet uman kişi Allah’ın imtihanları karşısında şükretmek ve sabır göstermek yerine asilik yapmayı tercih eder. Bu tercihin neticesinde de Allah’ın dostluğundan uzaklaşır.