Dayatılan Güzellik Anlayışı: Çağımızın Sorunu!

Toplum Contributor
kadının yeri
Luqman Zainal-Unsplash

Çağımızın en büyük sorunlarından biri de dayatılan güzellik anlayışı! Kur’an-ı Kerim’de bu güzellik kavramlı ile ilgili Cenab-ı Hakk şöyle buyurmuştur:

“Biz insanı en güzel biçimde yarattık.” (Tin Suresi, 4. Ayet) .

“Gökleri ve yeri hak olarak yarattı; sizi biçimlendirdi ve görünüşlerinizi güzel yaptı. Yalnız O’nadır dönüş.” (Teğabün Suresi, 3. Ayet)

“O, odur ki, yarattığı her şeyi güzel yarattı. Ve insanın yaratılışına çamurdan başladı.”(Secde Suresi, 7. Ayet)

Dayatılan güzellik anlayışı…

Yazımızın başlangıcı olarak seçtiğimiz ayetlerde görüldüğü gibi yüce Rabbimiz insanı en güzel şekilde yarattığını beyan etmektedir. Burada dikkat çekici olan, bu yaratışta bir kısmınızı az bir kısmınızı çok güzel yarattı diye bir farklılıktan bahsetmemesidir. Bu açıdan bakıldığında güzel olmak ya da olmamak, az ya da çok güzel olmak, insanlar tarafından oluşturulan bir yargı gibi durmaktadır.

Belki yüce Rabbimizin fiziksel farklılıklarımız konusunda da bir imtihan alanı oluşturduğunu düşünmeliyiz. Parmak izlerimizin bile farklı olduğunu ve hepimizden sadece bir tane olduğunu düşünürsek, bazı nimetlerden mahrum doğmak başka nimetlere gark olmayı da beraberinde getirebilir. O kadar ki, fiziksel olarak dünya gözü ile “standart” dışı ya da genel geçer güzellik anlayışı dışı yaratılmış olan insanın bu dünyadaki imtihanı bunlara sabretmek, sabrettiği ölçüde ahiret hayatında ödüllendirilmek olabilir. Elbette doğrusunu Allah bilir.

Gelin görün ki bu güzellik meselesi küresel sermayelerce en kolay ve en çok suistimal edilen alandır. Güzellik ve estetik ile ilgili alanlar dünya da çığ gibi büyüyen birçok sektörün gelişmesine olanak sağlamakta, teknolojinin sunduğu kolay erişilebilirlik sayesinde de yeni kurbanlarına rahatça ulaşabilmektedir. Bu yeni kurbanlara dayatılacak olan algı, güzellik ve estetik üzerinden, karşı cinsi etkileme sanatı gibi satılmakta, bu uğurda her şeyin yapılması gerektiği birçok mesaj tekniği ile her yönden bombardıman edilmektedir.

Özün daha önemli olduğu neden anlaşılmalı?

Estetik yaptırma yaşının on beşli yaşlara kadar hatta daha da aşağıya düştüğü haberlerinden tedirgin olmamak elde değildir. Tek amaç güzel olmak da değildir. Ancak önümüze koyulan güzel makyajlı, kusursuz fizikli kadınlara bakınca etkilenmemek neredeyse imkansızdır.

İslami açıdan baktığımızda kadının süslenmesi ile ilgili bir yasak görülmemekle birlikte, edebi ve ahlaki kurallar içinde olması şartı vardır. Aşırı dikkat çekici bir makyaj ya da kıyafeti, İslam anlayışı elbette hoş görmeyecektir. Aslına bakarsanız dikkat çekmek için yapılan her aşırı davranış, makyaj da dahil olmak üzere kendimize yakıştırmaya çalıştığımız aşırılık içeren estetik operasyonlar, giyim kuşamlar İslam’dan geçer not almaz. Kendimize yakışacağını düşündüğümüz her fiziksel ekleme İslami ölçüler dahilinde olmalıdır.

Belki de söz konusu olan ve çağımızın hastalığı haline gelmiş estetik operasyonların yaygınlığı, psikologlara giden genç kızların yaygınlığı kadardır diyebiliriz.

Estetik operasyon yaptıracak maddi olanağa sahip olmayan, ancak bu travmatik tuzaklara düşen, onların gösterdiği güzellik kalıplarının sözde dışında kaldığı için depresyonda olduğunu dile getiren zavallı insan grupları oluşmasına sebep olmuştur. Bu konu o kadar ileri götürülmüştür ki “beni baştan yarat “ sloganlı programlarda, maddi yetersizliği olan insanlar programa çağırılarak ücretsiz estetik ameliyatları yapılmakta, sonra da sonuçlar büyük bir çığırtkanlıkla sergilenmektedir. Bir insanın estetik ameliyat yaptıracak param yok diye ağlayarak televizyona çıkabiliyor olması yeterince tuhafken, bunun bir program dahilinde bize dayatılmış olan bir algı operasyonu olduğu maalesef çok az insanın aklına gelmektedir.

Çağımızda dayatılan güzellik anlayışının nelere, kimlere hizmet ettiği gayet açıktır. Her bireyde, eğitim, bilgi, kültür, edep ve ahlaken güzelliklerin aranır hale geldiği bir toplum olma dileği ile…