Çağın hastalığı kanser nedir? Nasıl önlenebilir?

Fiziksel Sağlık İpek Atacan
kanser hastası bir kadın
Katarzyna Bialasiewicz-Dreamstime

Hastalıklarla ilgili en sık sorulan soruların başında kanser nedir yer alır. Farklı türleriyle insan vücudunda ortaya çıkan bu hastalık erken dönemlerde fark edildiğinde yüksek bir başarı oranı yakalar. Kanser türleri temelde benzer özellikler taşır. Bunun yanı sıra vücuda dağılma, büyüme ve yayılma oranları konusunda birbirlerinden ayrılırlar.

Nedenleriyle birlikte kanser nedir?

Çağımızın en büyük sorunlarından biri olan kanser nedir sorusunun cevabı kısaca kontrolsüz hücre büyümesi olarak açıklanabilir. Kontrolsüz büyüyen bu hücreler, önüne geçilemediği takdirde çevre doku ve organlara da yayılabilir. Sonuç olarak da vücut sistemleri olması gerektiği gibi çalışamaz bir hale gelir.

Vücutta kanser gelişimi tetikleyen bazı faktörler olduğu araştırmalarla kanıtlanmış durumdadır. Tütün ürünleri, yanlış beslenme alışkanlıkları ve çevresel etmenler; söz konusu faktörlerin başında yer alırlar.

Sigara ve buna benzer tütün ürünlerinin dünya çapında kanseri tetikleyen en büyük etmen olduğu kabul edilir. Bu ürünlerin dumanında yer alan kimyasalların vücut üzerindeki negatif etkisi araştırmalarla kanıtlanmış durumdadır. Bu bakımdan sigaradan yaşamın her döneminde uzak durulması oldukça önemlidir.

Obezite ve yanlış beslenme alışkanlıkları da kanser oluşumunu tetikleyen bir diğer faktördür. Bu bakımdan, dinimizde de tavsiye edildiği üzere helalinden ve aşırıya kaçmadan beslenilmesi gerekir.

Kanserden korunmak için neler yapılabilir?

Kanser, dünya çapında mücadele verilen ve önlem alınmadığı takdirde ölümle sonuçlanabilen bir hastalıktır. Dolayısıyla hem kanser hastalarının hem de henüz sağlıklı sayılan bireylerin bu duruma karşı birtakım önlemler alması gerekir. Hastalığa yakalanmamaya çalışmak, insanın kendini koruması için atabileceği ilk adımdır.

Sağlıklı bir yaşam için sıralanan başlıca şartlar, aslında kanserden korunma noktasında da oldukça önemlidir. Buna göre; tütün ürünlerinden ve alkolden uzak durmak, kilo kontrolüne dikkat etmek, hareketli bir yaşam tarzını belirlemek, güneşin zararlar ışınlarına karşı önlem alınması gerekir.

Sağlık, insana verilen ve kıymeti çoğu zaman bilinmeyen büyük nimetler arasındadır. Dolaysıyla hastalıklar için önlem almak kadar, düzenli olarak muayene olmak da gerekir. Bu bakımdan elverdiği ölçüde uzman kontrolleri ihmal edilmemelidir.

İslami açıdan hastalara bakış açısı nasıldır?

Dünya yaşamı türlü musibetler, kazalar ve hastalıklarla doludur. Tüm bunlara karşı dinimizde teselli kaynağı olarak imana yönelmek yer alır. Buradan yola çıkıldığında hasta hastalığına karşı, dertli de derdine karşı kuvvetlenir; şükretmeye ve sabretmeye başlar.

İslam inancında Allahü Teala’nın sevdiği kullarına dert ve hastalık verdiği bakış açısı vardır. Konuyla ilgili türlü hadisi şeriflerle karşılaşmak da mümkündür. Bu hadislerden birinde şöyle buyrulur:

“En ziyade musibet ve meşakkate giriftar olanlar, insanların en iyisi, en kamilleridir.” (Tirmizi)

Dinimizde hastalığa farklı türlerde bakılır. Buna göre hastalığı; fiziki, dünyevi ve uhrevi olarak üçe ayırmak mümkündür. Söz konusu hastalıklardan fiziki olan insanı yatağa düşürür, ancak uhrevi olan ahiret yaşamına etki eder. Kalbe giren her bir kötülük ve şüphe kişinin bu dünyada içini kemirir, ahiretteyse Allah’ın rızasından uzak düşmeye neden olur.

Neticede, başa gelen her türlü musibet Allahü Teala’nın hükmündedir. Hatalığın kısası da uzunu da insan için bir sınavdır. Bu bakımdan hastaların sabretmenin sevabını düşünerek hareket etmesi gerekir. Hem hasta hem de hasta yakınlarının bu zor dönemlerde sığınabileceği en güzel kapı duadadır. Öyleyse duayı ve zikri elden düşürmeyelim hem sağlığımıza hem de hastalarımıza bolca dua edelim.

 

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.