Camide çocuk bulunmasının güzelliği nedir?

Çocuklar Contributor
Camide çocuk
@Fsstock-Dreamstime.com

Sık sık ailelerinin yanında yolculuk yaptıkları için camide çocuk bulunmasının güzelliği olağandır. Aileler hem ibadet alışkanlığı kazandırmak hem de cami sevgisini aşılamak için çocuklarını yanlarında götürür. Bu durum çocuklara namaz kılma alışkanlığı kazandırmada yardımcı olur.

Camide çocuk huzur verir…

Hz. Muhammed her zaman çocukları sever, onları omuzlarının üzerinde taşırdı. Kız ya da erkek çocuk arasında ayrım yapmayarak sevgisini her daim belli ederdi. Çocukları sevmek bir sünnet olduğu gibi Allah’ın rızasını kazanmaya yönelik yapılan bir eylemdir.

Yetişkinler öncelikle namaz kılmak için camiye sık sık ziyarette bulunur. Çocuklar da onların yanında gelerek cami içinde vakit geçirir. Allah’a ibadet etmek için kullanılan mescitler ve camiler, çocukların içinde yetişen Allah aşkını ateşlemek için kullanılan bir kıvılcımdır.

Camide çocukların bulunması hem onlar adına hem de İslam dünyası adına oldukça kıymetlidir. Pek çok şeyin farkında olmasalar bile içlerinde bulunan Allah sevgisi herkesi derinden etkiler. Bu sebeple onlara camideki davranışlardan ötürü kızmak yanlıştır. Doğruyu öğreterek camiyi sevmesini sağlamak, İslam’dan uzaklaşmaması ve Allah’ı yanlış tanımaması için bilgilendirme yapmak gerekir.

Namaz kılma alışkanlığı kazandırmak, ibadet etmeyi öğretmek adına camide çocuk bulunması oldukça önemlidir. Çocuklar bir ülkenin geleceği olduğu gibi İslam’ın da geleceğidir. Onlar İslamiyet’i ne kadar güzel öğrenerek yaşarlarsa içinde bulundukları toplumda güzelleşmeye devam eder.

Çocuklara camiye gitme alışkanlığı kazandırmak için neler yapılabilir?

Çocuklar henüz küçük oldukları için gitmek istedikleri yerler AVM, park, sinema veya arkadaşlarının yanıdır. Bu sebeple aile bireyleri çocuklara camiye gitme alışkanlığı kazandırmak için adım atmalıdır. Bunun için öncelikle çocuklara örnek olmalı ve namaz kılmak için camiye gitmeyi alışkanlık haline getirmelidir.

Çeşitli sebeplerden dolayı camiye gidemeyen, ibadetlerini evinde gerçekleştirmesi gereken aileler bulunur. Bu durumda Kuran kursları başta olmak üzere çocukları camiye yönlendirecek aktiviteler kullanılabilir. Çocuğun hem eğlendiği hem de öğrendiği bir mekana dönüşen camiler, çocuklar tarafından sevilmeye başlar.

Camiye gitme alışkanlığı zamanla oluşacak bir durumdur. Çocukları zorlamak yerine teşvik etmeyi deneyerek bu alışkanlığın daha hızlı oluşması sağlanabilir. Günün beş vakti camiye gitmek yerine öncelikle bir veya iki vakitte camiye gitmesi istenebilir. Bu durum çocuğu sıkmayacağı ve kolay yapabileceği bir durum olduğu için camiye gitmek istemesi kolaylaşır.

Nasıl davranacaklarını öğretmeli…

Camilerde bulunan çocuklar zaman zaman dikkat dağıtarak içeride bulunan kişilere rahatsızlık verebilir. Ani hareketlerinden ötürü cemaat halindeki grubun namazının bozulmasına yol açabilir. Bu sebeple çocuklara camiye gitme alışkanlığı kazandırırken onlara camide nasıl davranılması gerektiği de öğretilmelidir.

Camiye gitme sebebinin ibadet ve Allah’a yakınlaşma olduğu çocuklara anlatılmalıdır. Eğlenmek, koşmak, oyun oynamak gibi işleri namaz vakitlerinde yapmaması gerektiği öğretilmelidir. Gerekli durumlarda çocuğu uyararak daha kısık sesle konuşması istenebilir.

Çocuklar henüz küçük oldukları için yaptıkları bazı yanlışların farkına varmayabilir. Böyle durumlarda onlardan namaz kılan kişileri taklit etmesini, böylelikle namaz kılmayı öğrenmesi gerektiği istenebilir. Allah’ın isteklerine cevap vereceği belirleterek kendisi, sevdikleri, dilekleri için dua etmesi gerektiği anlatılabilir.

Kısaca, çocuklar bazen yaramazlık yapsa bile camiler için oldukça önemlidir. İslam’a uygun yetişen ve namaz kılmayı alışkanlık haline getiren her çocuk pek çok günahtan korunmuş olur. Allah’la aralarında bir sevgi bağı oluşturarak gelecek nesillere İslam’ı aktaracak bilgi birikimine ulaşır.

YAZI: İPEK ATACAN