Cebrail Aleyhisselam ve Kapsamlı Görevleri

Kuran Contributor
ID 111918070 © Flavia D | Dreamstime.com
ID 111918070 © Flavia D | Dreamstime.com

Allah binlerce alemin yaratıcısıdır. Melekler insandan daha önce yaratılan nurdan varlıklardır. Nasıl ki insanlar ona kulluk ediyorsa, melekler de etmektedir. Bu sebeple meleklerin bazı görevleri bulunmaktadır. Bu görevlerden bazıları da insan ve insan hayatı ile ilgilidir. Cebrail Aleyhisselam ve görevleri nelerdir?

Dört büyük melek kimdir? Dört büyük melek, Allah’ın gönderdiği diğer dinlerde de bilinen meleklerdir. Allah’ın izni ile görevlerini yerine getiren, cinsiyeti olmayan ve günah işlemeyen soyut varlıklardır. Meleklere iman Kur’an-ı Kerim’de farz kılınan şeylerden biridir.

Dört büyük melek Cebrail Aleyhisselam, Mikail (a.s), İsrafil (a.s) ve Azrail (a.s)’dir. Bu meleklerin kendi içlerinde özel görevleri de bulunmaktadır. Azrail (a.s) can almakla yükümlüdür. Ölüm anında her insan onu görecektir. İsrafil (a.s) kıyametin geleceği vakit sur üflemekle yükümlü olan melektir. Sura ilk üflediğinde kıyamet kopar, ikinci üflediğinde ise yeniden diriliş başlar. Mikail (a.s) doğa olaylarını düzenler. Hava durumu, meyvelerin oluşması ve ekinler gibi tüm doğa olayları ile o ilgilenir.

Cebrail Aleyhisselam ve görevleri nelerdir?

Meleklerin arasında en üstün ve en büyük olan melek Cebrail (a.s)’dir. Görevi Allah’ın buyruklarını elçi olarak peygamberlere iletmektir. Bu sebeple çok güvenilirdir. Kendisi hakkında “meleklerin efendisi” olarak söz edilir. Kur’an-ı Kerim’de kendisinden sıkça söz edilmektedir.

Dört büyük melekten biri olan Cebrail (a.s) vahiy indirmekle görevlendirilmiştir. Peygamberlere Allah’ın emir ve buyruklarını ileterek dinleri yaymalarında yardımcı olmuştur. Tek görevi vahiy indirmek değildir. Başka görevleri de bulunmaktadır.

Melek Cebrail (a.s) Allah’a en yakın olan melektir. Bu sebeple Allah’ın emir ve buyruklarını yerine getirmekle yükümlüdür. İnsanlarla Allah arasında bir elçi görevi görmektedir.

Cebrail Aleyhisselam, Peygamber Efendimize namaz kılmayı öğreten kişidir. Savaşlarda onun yanında savaşarak gazaların kazanılmasında ve İslamiyet’in yayılmasında Hz. Muhammed’e yardımcı olmuştur. Cebrail (a.s) pek çok kez insan sureti ile yanında durarak onunla konuşmuş, karşılıklı Kur’an okumaları yapmışlardır.

Hz. Muhammed’e bedensel ibadetleri öğretmek de Hz. Cebrail’in görevlerinden biriydi. Hz. Muhammed’in mucizelerinin yapılmasında ve bu mucizelerin diğer kişilere gösterilmesinde önemli rol oynamıştır.

Peygamber Efendimiz Cebrail Aleyhisselamdan ne şekilde söz eder? Cebrail (a.s) zaman zaman insan kılığına girerek Hz. Muhammed ile oturur, diğer insanların içinde kendisine sorular yöneltir ve cevaplar alırdı. Bunu yaparak İslam’ın öğrenilmesinde yardımcı olurdu. Soruların cevaplarını bildiği halde Hz. Muhammed’den kendisi ve sahabeleri için yeniden anlatmasını isterdi.

En çok kullanılan ismi neydi?

Cebrail Aleyhisselam farklı isimlerle de anılmaktaydı. En çok Cibril ismi kullanılmaktaydı. Hz. Muhammed de ondan bu şekilde söz ederdi. Yine insan sureti ile Hz. Muhammed’in yanına geldiği bir gün, kendisi gittikten sonra sahabelerden biri Hz. Muhammed’e bu kişinin kim olduğunu sormuştur. Hz. Muhammed ise, “O Cibril’di. Size dininizi öğretmeye gelmişti.” buyurdular. (Buhâri)

Kur’an-ı Kerim’de Cebrail (a.s)’den nasıl söz edilir? Kur’an-ı Kerim’de peygamberlere vahiy göndermekle görevli olan en kuvvetli melek için bazı ayetler yer alır. Allah, Cebrail ve melekleri hakkında “Söyle (yahudilere): Cebrâil’e kim düşmansa bilsin ki, Allah’ın izniyle önce gelen kitapları doğrulayıcı, müminler için bir hidayet rehberi ve müjdeci olarak Kur’an’ı senin kalbine indiren odur.” buyurmuştur. (Bakara, 2/97)

Allah, kullarını öyle çok sevmektedir ki bazı kullarına yapılan yanlışları kendisine yapılmış gibi görür. Kullarını sevmeyenleri sevmez, onlara kötülük edenler için cehennem azabı olacağı konusunda uyarır. Kur’an-ı Kerim’de bu durum, “Her kim Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrâil’e ve Mîkâil’e düşman ise bilsin ki Allah da inkârcıların düşmanıdır.” şeklinde buyrulur. (Bakara, 2/98)

 

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.