Cebrail’in zorlandığı anlar nelerdir?

Kuran Contributor
dağ manzara
Stefano Bernardo-Unsplash

Peygamberleri korumak amacıyla yeryüzüne inen Cebrail’in zorlandığı anlar bulunur. Tüm peygamberlere Allah’ın adına elçilik yapan Cebrail bazı anlarda sıkışarak görevini yerine getirirken zorlanırdı. Ancak hiçbir zaman başarısızlığa ulaşmadığı için her daim Allah’ım emirlerini yerine getirdi.

Vahiy meleği Cebrail’in görevleri nelerdir?

Dört büyük melek arasından peygamberlere vahiy göndermesi için Cebrail görevlidir. O, Allah’ın emriyle yeryüzüne inerek Allah’ın cümlelerini peygamberlere iletirdi. Dinleri hakkında bilgilendirmelerde bulunur, sordukları soruları yanıtlardı.

Herhangi bir hususta Allah’ın isteklerini ve dileklerini yerine getirirdi. Özellikle peygamberlerin yaşadığı acil durumlarda, Allah’ın mucizelerini göstermekte Cebrail görevlendirilirdi.

Büyük melekler diğer meleklerden daha önemli görevlere sahiptir. Bu nedenle daha hızlı, daha güçlü ve cüsse olarak daha büyüklerdir. Görevleri yalnızca Allah’ın emirlerini yerine getirmek olduğu için kendilerine buyrulmadığı zamanlarda düşünceleriyle hareket etmezler. Durum ne olursa olsun Cebrail de diğer melekler gibi Allah’ın emir ve yasaklarına uygun şekilde yaşar.

Cebrail’in görevleri arasında meleklerin kontrollü şekilde yeryüzüne inmesini sağlamak vardır. Başta Kadir Gecesi ve diğer kandiller olmak üzere gerektiği her durumda meleklerin yeryüzüne inişinden Cebrail sorumludur.

Melekler neden yeryüzüne iner?

Peygamberlerin savaştığı esnada inen melekler ordusunu yönetmek de Cebrail’in görevleri arasındaydı.

Allah’ın rahmetini yeryüzüne indirmek meleklerin aracılığıyla gerçekleşir. Ayrıca bazı melekler insanların yanında kalarak kendilerine verilen kabir sorgusu, amel defteri yazma gibi görevleri yerine getirirler. Özellikle kandil gecelerinde yeryüzüne inerek Allah’ın buyurduğu işleri yaparlar. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur:

“O gece melekler ve ruh, rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar.” (Kadir, 97/4)

Ayette bahsedilen gece İslamiyet için en önemli kabul edilen gecelerden biri olan Kadir Gecesi’dir. O gece pek çok melek Allah’ın emriyle, Cebrail’in önderliğinde dünyaya inerek kendilerine buyrulan işleri yerine getirirler. Dua eden müminlere amin derken yaşanabilecek zorluklarda kolaylık sağlarlar.

Vahiy meleği Cebrail’in zorlandığı anlar mevcuttur. Bu zorlanmalar hissettiği korku ve dehşetten kaynaklı olduğu için yeryüzüne gelirken olduğundan daha hızlı davranması gerekti. Üçünde de peygamberlerle ilgili önemli hususlar olmasından dolayı, Allah’ın emriyle hızlıca harekete geçti.

İlk olarak Hz. İbrahim’in ateşe atıldığı anda zorluk yaşadı. Mancınıkla ateşlerin içine doğru atıldığı esnada Cebrail, Hz. İbrahim’in bir dileği olup olmadığını sormakla görevlendirildi. Onun yanına henüz havadayken yetiştiğinde tek isteğinin Allah rızası olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Allah, ateşe emrederek Hz. İbrahim’i yakmamasını buyurdu.

Yeryüzüne gelirken Cebrail’in zorlandığı anlar hangileridir?

Cebrail’in zorluk çektiği ikinci an Hz. İbrahim ve Hz. İsmail arasında yaşanan kurban meselesiydi. Hz. İbrahim, Allah’a kurban etmek üzere Hz. İsmail’in boynuna bıçak dayadığı zaman Cebrail görevlendirildi. Bıçak tam Hz. İsmail’in boynuna değdiğinde Cebrail, elinde bulunan iki koçla birlikte yanlarına ulaştı. Hz. İsmail’in hayatını kurtarırken Müslümanlara vacip kılınacak ilk kurban kesme işi yapıldı.

Son olarak, Cebrail’in dünyaya hızla gelişi Hz. Muhammed içindi. Uhud savaşı esnasında Hz. Muhammed’in miğferi yanağını kesti. Oradan akan kanın yere damlamaması konusunda görevlendirilen Cebrail hızlıca yeryüzüne indi. Hz. Muhammed’in kanı toprak yerine Cebrail’in kanatlarının üzerine düştü.

Kısaca, Cebrail pek çok işten sorumlu olan büyük bir melektir. En büyük görevi Allah’ın buyruklarını peygamberlere ileterek onlara dinlerini öğretmektir. Dünyaya gelen diğer meleklerin inişinden ve çıkışından da kendisi sorumludur. Ayrıca peygamberlerle ilgili önemli işlerde görevlendirilerek Allah’ın emirlerini uygulamakla mükelleftir.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.