Cehennem Ebedi midir?

Yeni Başlayanlar için İslam Contributor
emilian-zawrotny-lGtJ03EBTlg-unsplash
Fotoğraf: Emilian Zawrotny-Unsplash

İslam inancında iman edenlerin ve salih amel işleyenlerin mükafatlandırılacağı yer cennettir. Burada cennet ehli için bitmez tükenmez nimetler ve huzur vardır. Cehennem ebedi midir? Allah’ı inkar ederek O’na karşı gelen günahkarların cezalandırılacağı yer de cehennemdir. Burada da kişinin günahı ölçüsünde karşılaşacağı çetin bir azap vardır.

Esasen cehennem, kelime manası ile derin kuyu ve hayırsız anlamlarına gelir. Peygamber Efendimiz’in ümmetini hayırlı bir kul olmaları ve cehennemin azabından korunmaları için sık sık telkin etmiştir.

Cehennem ebedi midir?

Azabı herkes için aynı mı? Cehennem, tıpkı cennetin türlü türlü nimetler içerdiği gibi, farklı azaplar içerir. Bu bağlamda, cehennemde duracağı kesinleşen kimselerin azabı, kendi yaptıkları doğrultusunda ve birbirinden farklıdır. Kur’an-ı Kerim içerisinde cehennemin dehşetini anlatan türlü ayetlere yer verilir. Bu ayetlerden de cehennemdeki azap çeşitlerine değinilir. Buna göre, Kur’an-ı Kerim içerisinde yer alan bazı cehennem ayetleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.

“Onların üstünde kat kat ateş olacak, altlarında da (böyle) katlar bulunacak. Allah kullarını bununla korkutup uyarıyor.” (Zümer Suresi, 16. Ayet)

“Şu ikisi rableri hakkında çekişip duran iki taraftır. Bunlardan inkarcı olanlar için ateşten giysiler biçilmiştir, başlarının üstünden de kaynar su dökülecektir.” (Hac Suresi, 19. Ayet)

“Ama biz inkarcılar için zincirler, halkalar ve alevli bir ateş hazırlamışızdır.” (İnsan Suresi 4. Ayet)

Cehennemin özellikleri nelerdir?

Kur’an-ı Kerim içerisinde cehennemin kafirler için buluşma yeri olduğundan bahsedilir. Burası; dar, sıkıntılı, puslu ve karanlık bir alandır. (Furkan Suresi, 13. Ayet ve Vakıa Suresi 43-44. Ayet) Cehenneme düşenlerin karşılaşacağı azap da sürekli bir şekilde ve hafifletilmeden devam edecektir. Buradaki günahkarların yiyeceği ise zakkum ağacı olarak işaret edilir.

Peki cehenneme girenler burada ebediyete kadar mı kalırlar? Cehennemde ebedi olarak kalacak kimseler olduğu gibi, buraya grip bir müddet sonra ayrılacak kimseler de vardır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed bu hususta şöyle der: “Müminler cehennemden kurtulunca, orada kalan kardeşlerini kurtarması için Canab-ı Hakk’a ısrarla yalvarıp yakarır, yüksek sesle dua ederler. Nefsim yed-i kudretinde olan Allah’a yemin ederim ki; sizden hiç kimse, borçlusundan alacağını tam olarak alabilmek için, müminlerin kıyamet günü cehennemdeki kardeşlerini kurtarmak maksadıyla Allah’a yalvarmasından daha büyük bir hırsla mücadele edemez.” (Müslim)

Ebu Said el-Hudri’den aktarılan rivayete göre Peygamber Efendimiz, cehennem halkından bir kısmının burada ebedi kalmayacağını işaret eder. Bu noktada, Allah’a iman ettiği halde bazı günahlara karışan kimseler temizlenmek üzere cehenneme girerler. Bundan sonra da; af edildikleri, kendilerine şefaat edildiği ya da cezaları bittiği takdirde cehennemden ayrılırlar.

Kişiyi cehennem azabından koruyacak ameller nelerdir?

Hz. Muhammed bir hadisi şerifinde; abdest almanın, namaz kılmanın, Allah’ı zikretmenin, oruç tutmanın, hac ve umreye gitmenin, anne ve babaya bakmanın, akraba ile görüşmeye devam etmenin, sadaka vermenin ve Allah korkusu hissetmenin kişiyi cehennem azabından koruduğunu bildirir. Küçük yaşta çocuk kaybedenlerin, Kelime-i şehadet getirenlerin ve salavat çekenlerin durumu da böyledir. (Camiü’s Sağir) Buradan anlaşılacağı üzere cehennem azabından korunmak için hem ibadete ağırlık verilmeli hem de insani ilişkilere hakkı ile devam edilmelidir.

Kişi hangi ameli yaparsa yapsın, onu cehennem azabından kurtaracak olan yegane şey Allah’ın rahmet ve merhametidir. Bu bağlamda, amellere güvenerek cehennemden kurtulmayı düşünmek yanlış bir tutumdur. Bu ameller ancak Allah’ın rızasına ve rahmetine kavuşabilmek adına birer araçtır. Öyleyse ibadetlerimizi geciktirmeyelim, Allah zikrini hem dilimizden hem de kalbimizden düşürmeyelim.