İbadet Tanımı ve Kuralları Nelerdir?

Yeni Başlayanlar için İslam Contributor
Photo 129011148 © Ozdereisa - Dreamstime.com

İbadet tanımı nedir? Camiler, Allah’ın evidir. Bu sebeple camide ve mescitlerde ibadet ederken dikkat edilmesi gereken kurallar vardır. İbadetlerin öncesinde ve sonrasında bu adap kurallarına dikkat edilmelidir. Camide ibadet eden kişiler, kendilerine uygun gördükleri güzel davranışlarda bulunmalıdır.

Cemaatle birlikte ibadet edilirken uyulması gereken adap kuralları nelerdir? Camide genellikle cemaat halinde ibadet edilir. İnsanlar tek başlarına olmadıkları için ibadet ederken ayrıca hassasiyet göstermelidir. Bir başkasını rahatsız edecek davranışlardan kaçınmalıdır.

Camiye ibadet için giden kimseler kıyafetlerinin temizliğine özen göstermelidir. Kirli ve pis kıyafetlerle namaz kılınmamalıdır. Kötü kokular başkasını rahatsız eder. Bu sebeple camiye giderken bakımlı ve temiz olunmalıdır.

Namaz esnasında nelere dikkat etmeli?

öksürük gibi ses çıkaran davranışlardan olabildiğinde kaçınmalıdır. Özellikle esnemekten ve esnerken çıkan seslerden kaçılmalıdır. Esnerken ağzı tutmak adap kuralıdır. Esneyen kimseler bunu gizlemeye çalışmalıdır.

Camide nasıl ibadet edilir? İbadet ederken adap kurallarına uymak gerekir. Adap kurallarına uymayan kimselerin ibadetleri kabul edilir. Ancak bu ibadetlerin sevapları ve faziletleri düşük olur. Bu sebeple özellikle cami içinde adap kurallarına dikkat edilmelidir.

Camide ibadet ederken uyulması gereken adap kuralları vardır. Bu kurallardan biri hutbe esnasında konuşmamaktır. Özellikle Cuma namazı esnasında hutbe okunduğunda konuşmayı kesmek gerekir. Konuşan kimselere de ayrıca susmasını söylememek gerekir.

Camide diğer insanların da ibadet ettiği unutulmamalıdır. Bu sebeple temiz kıyafetler tercih edilmeli, ağız kokusuna sebep olan yiyecekler tüketilmemelidir. Yer bulmak için safları gezerken diğer insanlar iteklenmemelidir.

Camiye sağ ayak ile girmek, camiden sol ayak ile çıkmak ve iki durumda da dua etmek Hz. Muhammed’in bir davranışıdır. Cami içinde yüksek sesle konuşmak İslam inancında mekruh olarak kabul edilir. Ancak vaiz, sesini yükselterek konuşma hakkına sahiptir.

Namaz kılan kimseleri rahatsız etmemek şartı ile Kur’an-ı Kerim’i sesli okumak caizdir. Başka kimselerin duymadığı sürece Allah’ı sesli zikretmek de İslam inancında caizdir. Ayrıca camide kılınan namazlarda, boşluk varsa, ön saflarda kılmak gerekir. Yer varken arka saflarda durmak hoş değildir. İbadet tanımı kavramına terstir diyebiliriz.

Camide yapılmaması gereken davranışlar nelerdir?

Camide uyulması gereken adap kuralları vardır. Bu sebeple yapılmasının sakıncalı olduğu davranışlar da bulunur. Cami içinde başkalarını rahatsız etmekten ve ibadetlerini bozmaktan kaçınmak gerekir.

Kur’an-ı Kerim’de namaz kılanların israf etmemesini buyurmuştur. İslam inancına göre israf hoş değildir. Kur’an-ı Kerim’de de bu durum, “Ey Âdemoğulları! Her namaz kılacağınızda güzelce giyinin, yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.” buyrulur. (Araf, 7/31)

Camide dikkat edilmesi gereken en önemli unsur, diğer kişilerin ibadetini bozmamaktır. Bu sebeple cep telefonu ve teknolojik aletlerin sesi kısık olarak camiye girilmelidir. Namaz esnasında veya etrafta namaz kılan kimseler varsa, ses çıkaracak davranışlarda uzak durulmalıdır.

Ön saflarda yer varken arka saflarda namaz kılınmamalıdır. Bu durumda arka safta namaz kılan birinin önünden geçmek, o kişinin namazını bozmaz. Saflar, ikaz edildiğinde sık tutulmalıdır. Araya girmek isteyen kişilere kötü gözle bakılmamalıdır.

Cami içinde günah olan her davranıştan özenle kaçınmak gerekir. Dedikodu ve gıybet yapmak, tartışmak, kavga etmek ve çirkin davranışlarda bulunmamak gerekir. Camide bulunduğunu unutan kimseleri tatlı dille uyarmak, rencide etmemek gerekir.

Camide yapılan toplu ibadetlerde, cemaatteki insanlar birbirlerine saygı duymalıdır. İslam’a uygun davranışlarda bulunmalı, adap kurallarına uymalıdır. Başkasının ibadetini bozacak ve onu dünya işlerine çekecek davranışlarda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Camiye ibadet etmek için gidilir. Bu sebeple camiye uygun davranışlar sergilenmelidir.