Cennete girmek için hadisler var mıdır?

İslam Contributor
cennete gitmek için hadisler
Markus Winkler-Unsplash

Hz. Muhammed, cennete girmek için hadisler buyurmuş ve Müslümanları bazı konularda uyarmıştır. Ahiret yaşamının ne şekilde sonuçlanacağını bilmek yalnızca Allahü Teala’ya mahsustur. Ancak Kur’an-ı Kerim ayetlerine ve hadisi şeriflere uymakta kişi için çokça fayda vardır.

Cennete girmek için hadisler hangi konulara dikkat çeker?

Ayet ve hadislerde buyrulduğu üzere cennete girmenin temel şartı, fani yaşamı iman, ibadet ve salih amelle donatmaktır. Allahü Teala’nın merhametine ve rızasına nasil olabilmenin tek yolu budur. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in yaşamı ve hadisleri Müslümanlar için örnek alınması gereken bir kaynaktır. Burada cennete girmek için şu şekilde davranılması buyrulmuştur:

“Haklı bile olsa çekişip didişmeyen kimseye cennetin kenarında bir köşk verileceğine ben kefilim. Şakadan bir olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir köşk verileceğine kefilim. İyi huylu kimseye de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim.” (Ebu Davud)

Bu hadisten anlaşılacağı üzere, insanın edindiği bazı davranış ve huyların ahirette yaşamında bir karşılığı vardır. Cennete girmek için dua eden kimselerin de ibadetin yanı sıra bu işlere değer vermesi gerekir.

Cennet köşküyle ilgili hadisten anlaşılması gereken nedir?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in hadisinden anlaşılacağı üzere bazı davranış biçimlerinin ahirette büyük birer karşılığı vardır. Bu karşılıklar kademeli şekildedir. Buna göre; münakaşadan uzak durmak, yalan söylememek ve iyi huylu olmak cenneti kazandıran işlerdir. Bunlardan münakaşayı sevmemek cennetin kenarında bir köşk nasip ederken; iyi huylu olmak cennetin en yüksek bölümünde bir köşk nasip eder.

Münakaşa, taraflar arasında kötülük, kızgınlık ve kin çıkmasına sebep olan bir eylemdir. Bu bakımdan şeytanın fitnelerinden biri olarak kabul edilir. Münakaşa halindeki iki insan birbirini kırıcı sözler sarf eder, neticede de küskünlük oluşturur. Haklı kişinin münakaşayı terk etmesi, nefse ağır gelir. Dolayısıyla bu dinimizde karşılığı olan bir eylemdir.

Yalan, İslam inancında sıklıkla vurgulanan büyük günahlar arasındadır. Zararsız gibi görünen pek çok günah bile geçekte zararlıdır. Çünkü kalp, küçük günahlarla kirlenen ve hastalanan bir organdır. Kişi küçük günahlarla günah işlemeye ve bunda ısrarcı olmaya devam ederse en sonunda iç huzurunu kaybeder. Yalan, yalnızca kişinin kendisine zarar vermez. Buna göre yalan sebebiyle pek çok toplulukta kargaşa ve kaos yaşandığı bilinir.

İyi huylu olmak; aslında münakaşadan kaçmayı ve yalandan uzak durmayı da içeren geniş bir konudur. İyi hasletlerle donanmış bir kimse hem kendine hem de topluma faydalıdır. Adalet, doğruluk, merhamet, cömertlik, affedicilik ve buna benzer davranış biçimleri; iyi huylu bir kimsenin işaretleridir.

İyi huylu olmanın işaretleri nelerdir?

Allahü Teala’nın insanlara verdiği en büyük nimetlerden biri de güzel ahlaktır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, güzel ahlakıyla tüm dünyaya örnek olmuş bir kimsedir. Kendisi Müslümanlara da daima iyi huylu ve güzel ahlaklı olmayı öğütlemiştir. Güzel ahlaklı olmanın işaretiyse şüphesiz imanlı olmaktır.

Kısacası, dünya yaşamı aldatıcı güzelliklerle dolu bir yanılsamadır. Oysa gerçek olan ahiretteki yaşamlarımızdır. Dünya yaşamında geçirilen vakit, ahiret yaşamında ulaşacağımız nimet ve azapla doğrudan ilişkilidir. Bu bakımdan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, Müslümanlara cennete girmek için hadisler buyurmuştur.

İyi huylu bir Müslüman olmak, cenneti kazandıran en büyük etmendir. Buna ek olarak haklıyken münakaşa etmemek ve yalandan uzak durmak da cenneti kazandırabilecek işlerdir.

YAZI: İPEK ATACAN

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.