Çin’de İslamiyet ve İslam Dini Tarihi

Tarih Contributor
diego-jimenez-VDOHQLuYwy8-unsplash
Diego Jimenez-Unsplash

Müslüman dünyası İslamiyet ile tanıştıktan sonra İslam dini Çin’e ilk kez yedinci yüzyılda girmiş oldu. İslamiyet’in Çin’e girişini asri takvime göre hesaplayalım. Karşımıza birinci yüzyıl çıkar. O dönemde Araplar Cansan ve Hangehow’a ulaşmışlar. Diğer bir koldan diğer Müslüman gruplar da İran ve Türkistan yoluyla Çin’e ulaştılar.

Çin’de İslam dinine nasıl geçildi?

Çin’e İslam dininin girmesiyle birlikte Arabistan ile ticaret ilişkileri de başlamış oldu. Tacirler, Hindistan üzerinden Çin’e ulaştı. Hindistan’dan kıymetli taşları, ipek dokumaları, baharatları İran Körfezi yoluyla Irak’a götürdüler. Ticaret burada da bitmedi. Şap denizi yoluyla aynı değerli ürünler İskenderiye oradan da Avrupa’ya ulaştı.

İslamiyet Çin’de Tang sülalesinden gelen hükümdar Tai Zun döneminde yayılmaya başladı. Hükümdar Tai Zun’u İslamiyet dinine mensup iki farklı elçi ziyarete gelmiştir. Elçilerden birini İra’daki son Sasani Hükümdarı Yezdigret diğeriniyse Roma İmparatoru göndermiştir. İki elçi de kendi hükümetlerinin Arapları yendiklerini bildirdiler. Bu durum Çinlilere İslamiyetin dünyadaki olaylar üzerindeki etkisi üzerine bir mesajdı.

Çinliler Orta Asya’da meydana gelen çarpışmaların sonucunda İslamiyetin ne kadar önemli bir kuvvet olduğunu öğrenmiş oldular. Emevilerin en önemli Arap komutanlarından biri olan Kuteybe bin Müslim Çin hükümdarına bir elçi göndererek İslamiyeti kabul etmesini ya da cizye vermesini istedi.

Müslüman Çinliler

Kaşgarı almış olan Kteybe Şarki Türkistanı tam olarak fethetseydi bütün Çin İslamiyet’in etkisine girerek İslam dinini kabul ederek Müslüman olacaktı. Yine de o dönemde Araplarla kurulan yakın ilişkiler Çin halkının bir bölümünün İslamiyeti kabul ederek Müslüman oldular.

İslamiyeti kabul eden bir kabilenin adı Huykoa idi. Uygurlara mensup zümreler İslam dinini kabul ettiği için Müslümanlık Çin’de de Huycias adını alır. Bu olaydan sonra İslamiyet’in kapıları Çin’de iyice açıldı.

İslamiyeti Çin’e sokanlar Kuran-ı Kerim’i ve diğer din kitaplarını da oraya götürdüler. O zamandan itibaren İslamiyet  Çin’e yayıldı ve Tang sülalesinin hükümdarının sarayına kadar ulaştı. Bir isyanın bastırılmasında yardım eden Müslüman topluluklar İslamiyetin Çin’de yayılmasını da hızlandırdı.

Halife Mansur ve katkıları…

Halife Mansur zamanında Çin imparatoruna yardım amacı ile gelen Müslüman askerlerin bu davranışı bugünkü Çin’de İslamiyet’in yaşamasının başlangıcıdır. Çin’de İslamiyet’in yayılmasından sonra Türkistan yoluyla Çin’e daha çok Müslüman akın etti.

O zaman Çin’e giderek İslam dinini yaşatan Müslümanlar arasında fen adamları, astronomlar, tabipler, din alimleri ve seyyahlar da bulunuyordu. Yuan sütalesinden sonra Ming sülalesi de İslam dinini kabul edenlere ayrıcalıklar tanımışlardır. Hem orduda hem  de sivil memuriyetlerin bir çoğunda yüksek mevkilerde İslam dinini kabule edenler bulunuyordu.

Ayrıca Çin sanatında İslamiyet’in etkileri görüldü. Ming sülalesi devrindeki porselenlerde de İslam dini sanatının etkileri görüldü. Mavi renkli porselenler büyük önem taşıyordu. Bu eserlerde İran’dan getirilen zırnık taşı kullanılıyordu. Bu devirde üretilen Çin porselenleri üzerinde Arapça yazılar, hitabeler ve Kuran-ı Kerim’den parçalar bulunuyordu.

Çin’deki Müslümanlar ne tür eziyetlerle karşılaştı?

Bu parlak dönemlerden sonra 18. ve 19 yüzyıllarda Çin’de yaşayan Müslümanlar pek çok eziyetler karşılaştı ve pek çoğu katledildi. Çin Müslümanlarının hepsinin bir de dini isimleri vardı. Bu isimler bebeğin doğumunun üçüncü gününde hocalar tarafından evlerde bir dini törenle veriliyordu. Dini isim daha çok aile içinde kullanılıyordu. Çin Müslümanlarının ayrıca Çinli isimleri de olmaktaydı.

Zaman içinde Huyakom kelimesi yerine daha çok İslam kelimesi kullanıldı. Yaşam biçimlerinde, kıyafetlerinde Çinlilerden farklı değillerdi. En büyük fark yemeklerindeydi. Domuz eti yemedikleri gibi Müslüman olmayan bir lokanta ya da evde de yemek yemiyorlardı. Seyahatlerde mutlaka yemeklerini yanlarına alıyorlardı.