2 Yaş Sendromu Nedir? Anne ve Babalar için Tavsiyeler

Aile Contributor
dreamstime_s_74575206

Bebeklik ve erişkinlik çağı arasındaki zaman dilimde çocuklar birçok evreden geçer; 2 yaş sendromu olarak isimlendirilen evredeyse çocuklar artık bebek olmadıklarını kabul ettirmeye çalışır. Bu durum hem çocuklar açısından hem de çekirdek aile içerisindeki diğer bireyler için çoğu zaman can sıkıcı olabilir.

Çocuğun 18 ile 36 Ayları arasında genellikle 2 yaş sendromu yaşadığı kabul edilir. Bu süreçte çocuklar henüz dili kullanma becerisine sahip değillerdir. Dolayısıyla çekirdek aile bireylerine karşı huzursuz davranışlar sergileme eğiliminde olurlar. En fazla etkilense hiç kuşkusuz anne ve babalar olur.

2 yaş sendromu hangi belirtilerle ortaya çıkar?

Bu durum, çocuklar açısından kişilik gelişimini etkileyen bir durumdur. Çocuklar, daha önce kazanmış oldukları tecrübeleri dış dünyayla paylaşmaya çalışır ancak iletişim kurma konusunda zorlanırlar. Duygusal zekanın tam olarak olgunlaşmadığı bu dönemde çocuklar, sıklıkla olumsuzluk içeren ifadeleri tekrar ederler. Bunlardan başlıcaları; hayır, olmaz, sevmiyorum ve istemiyorum şeklindedir.

Çocuklar sık sık öfke nöbeti de geçirirler. Nöbetlerde ağlama krizleri ya da kendini yere atma durumu görülür. Bu tepkiler genellikle istenilen bir şey anne baba tarafından yapılmadığı zaman verilir. Sendrom boyunca çocuklar kendilerini dünyanın merkezi olarak kabul ederler. Bu yüzden de ebeveynler tarafından konulan kurallara uymaz ve beklenen davranışın tam tersini yaparlar.

Doğru iletişim nasıl olmalı?

2 yaş dönemi, çocuklar ve aile bireyleri arasındaki zıtlıkların yoğun olarak hissedildiği bir süreçtir. Özellikle anne ve babaların sakin bir tavır takınmaları son derece önemlidir. İletişim noktasındaysa çocuklar ile mantıklı temaslar kurulmalı ve onları tatmin edebilecek çözüm yolları aranmalıdır.

Çocuğun 2 yaş sendromunda bulunduğu süreç, aynı zamanda otorite kavramını da öğrendiği süreçtir. Anne ve babaların otorite konusunda taviz vermemesi gerekir. Çocuğun talebine bir defa “hayır” dendiği zaman, bu tavır korunmalı, çocuklar ağlayıp öfke krizi geçirse de “evet” denilmemelidir. Çünkü, çocuklar ağladıktan sonra değiştirilen fikirler, onlara anne ve babalarını bu şekilde ikna edebileceği fikrini aşılar.

Sendrom boyunca çocuklar içim hem bazı kurallar konulmalı hem de onlara özgür hareket edebilecekleri bir alan bırakılmalıdır. Çocuğun temel eğitimleri verilirken de onlarla kaliteli zaman geçirmek ihmal edilmemelidir. Son olarak, bu yaş grubundaki çocuklar herhangi biri tarafından uyarı aldığında agresif tepkiler verebilir. Bu tepkilerle karşılaşmamak açısından bir uyarı yapılırken çocukla eşit boy hizasını yakalamak iyi bir yöntemdir.

2 yaş sendromu ne zaman sona erer?

2 yaş sendromunu kapsayan dönem, çocuklar tarafından sergilenen agresif tavırların ağırlıkta olduğu bir zaman dilimidir. Bu dönemin genellikle 3.5 yaşlarında son bulduğu ancak bazı çocuklar için 4 yaşına kadar uzadığı bilinir.

Söz konusu sendromla alakalı bilinmesi gereken en önemli husus, bunun bir hastalık olmadığıdır. Çocuğa ait duygusal karmaşıklıklar olgunlaştığı anda, 2 yaş sendromunun da atlatıldığı kabul edilir. Sendrom atlatıldığında çocuğun; agresif halleri, olumsuz tepkileri ve öfkeli duygu durumu da sona erer.

Çocuğu bu dönemde olan ebeveynlerin süreç ile başa çıkamaması oldukça doğal bir durumdur. Bu noktada nasıl tepkiler vermesi gerektiğini bilmeyen anne ve babaların bir uzamandan yardım alması da oldukça iyi bir adımdır. Böylece 2 yaş sendromu hem çocuklar hem de çekirdek aile bireyleri açısından daha zahmetsiz atlatılabilir.