Çocuğu sürekli ikaz etmek

Çocuklar Contributor
anne ve oğlu
Zurijeta-Dreamstime

Hatalarını düzeltmek amacıyla bile olsa çocuğu sürekli ikaz etmek doğru değildir. Bu durum, onların gelişimini olumsuz yönde etkileyerek özgüvenlerinin kırılmasına neden olabilir. Uyarılar esnasında dikkatli olmak, her yanlışta ikaz etmemek oldukça önemlidir. Ebeveynler öncelikle çocuklarının sağlıklarını düşünerek hareket etmeli, ikazlarında dikkatli olmalılardır.

Ebeveynler hangi durumlarda uyarıcı olmalıdır?

Bir bireyin gelişimini en çok etkileyen faktör aile içindeki davranışlarıdır. Eğer bir çocuk aile kurallarına saygısızca davranıyor, sorumluluklarını yerine getirmiyorsa ikaz edilmelidir. Anne ve babasıyla arasında olan ilişkilerde daha dikkatli olması, ahlak gelişimini doğru tamamlaması amacıyla bazı uyarılar yapılmalıdır.

Arkadaş çevresi, çocuklar için hem iyi hem kötüdür. Bu noktada önemli olan arkadaşların kimler olduğu, nasıl davrandıkları, düşünce yapılarının nasıl olduğudur. Evladını başarısızlığa doğru iten, zararlı alışkanlıklara yönlendiren arkadaşlar için çocukların mutlaka uyarılması gerekir.

Çocuklar bazı zamanlarda her istediklerinin olacağını düşünerek hareket ederler. Zaman zaman kendilerine hayır dendiği zamanlarda şımarıklık, öfke ve üzüntü içeren hareketlerde bulunabilirler. Özellikle ergenlik dönemine kadar gösterilen anormal davranışların doğru şekilde ikaz edilmesi önemlidir.

Bir çocuğu uyarırken nasıl davranılması gerekir?

Her ne kadar çocuk olsalar da, bir kalbe sahip oldukları unutulmamalıdır. Yaptıkları hatalarda zaten üzülen, utanan ve kendini kötü hisseden çocuklara karşı sert tutumlar sergilenmemelidir. Ebeveynler çocuğu sürekli ikaz etmek yerine öncelikle hatasını anlayıp anlamadığını incelemelidir. Aynı yanlışlar tekrarlandığı zaman uyarmak daha etkili bir yöntem olur.

Ses yükseltmek ve bağırmak çocukların korkmasına neden olur. Yaşadıkları bu duygu sebebiyle kaçmak, saklanmak isterler ve alınması gereken mesajı alamazlar. Ancak sakince yapılan konuşmalar, karşılıklı olarak dinleme hareketlerinin yapılması çocukların bir daha eski davranışlarına dönmemesine yardımcı olur.

Uyarmak istenilen konuda kesin çizgiler belirtilmeli, net olunmalıdır. Bahsi geçen konu ciddiye alınmamışsa veya çocuklara yeterli netlik verilememişse aynı sorunlar yeniden baş gösterebilir. Bu bağlamda, kesinlikle yapılmaması istenen konularda uyarmak, belirsiz olan konulardaysa uyarılacak zamanın gelmesini beklemek daha doğrudur.

Öncelikle ebeveynlerin çocuklara örnek olan tutumları sergilemesi gerekir. Örneğin çocuktan yalan söylememesi isteniyorsa ebeveynler de ona karşı yalan söylememelidir. Doğru olmayan herhangi bir hareketi sürekli yapan ebeveynler, çocukları üzerinde otorite kurmakta zorlanırlar. Bu sebeple çocuklar kendi bildikleri gibi davranmaya devam eder ve yanlış düşüncelerle büyüyebilirler.

Çocuğu sürekli ikaz etmek nelere sebep olur?

Her konuda ikaz etmek yerine yalnızca gerekli konularda ikaz etmek önemlidir. Aksi taktirde çocukların iyiliğini istemek için yapılan bu davranışlar onlara zarar verebilir. Uyarıların çok fazla yapılması çocukların kendilerini yetersiz hissetmesine, özgüvenlerinin eksilmesine neden olabilir. Arkadaş ortamlarında, okul yaşamlarında ve diğer sosyal alanlarda yalnız kalmaları mümkün hale gelir.

Hata yapmak çocukların en sık tekrarladığı işlerden biridir. Ancak onlar hata yapmazsa doğruyu öğrenemez, yeterli deneyim sahibi olamazlar. Bu sebeple çocukları uyarmak yerine zaman zaman hata yapmalarına izin vermek gerekir. Yaşanarak öğrenilen bilgiler daha kalıcı, net ve doğru olacağı için ebeveynlerin sözlerine göre daha etkili olurlar.

Sürekli uyarı alan çocuklar, kendi isteklerine göre değil ebeveynlerinin isteklerine göre hareket ederler. Bu sebeple tek başına karar verme alışkanlığı kazanamazlar. Gelecek yaşamlarında da başkalarının yönlendirmelerine maruz kalarak yanlış hareketlerde bulunabilirler. Önemli olan konu çocukları uyararak onların hareketlerini kısıtlamak değildir. Doğru ve yanlışı ayırt etmeleri için bazı zamanlarda ikaz edici hareketlerde bulunmaktır.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.