Çocuğun Adı Nasıl Konur?

Çocuklar Contributor
robert-collins-tvc5imO5pXk-unsplash.jpg
Robert Collins-Unsplash

Çocuk ana rahminde düşer düşmez ebeveynleri bir isim koyma telaşı alır. İsim koyma konusunda değişik düşüncelerle farklı yöntemlere başvururlar. Çocuğun adı nasıl konur? Toplumun bu konuda değişik yaklaşım içinde olması farklı yöntemleri uygulaması tabi bir durumdur.

Koyacağınız isim her ne olursa olsun isim koymak öyle alelacele, düşünmeden yapılan bir iş değildir çünkü koyacağınız isim çoğunuzun hem sosyal ilişkisini hem de psikolojisini yakından ilgilendirir. Günümüzde çocuk sahibi olacak anne ve babalar çocuklarına anlam bakımından zayıf olan bazı isimler koyabiliyorlar. Bu yanlış bir yoldur çünkü çocuklarımıza isminin anlamı sorulduğunda utanç duymaması ve alay konusu olmaması için anlamlı ve hoş isimler tercih edilmesi önemli bir konudur.

Çocuğun adı nasıl konur; incelikleri neler?

İsim koyma konusunda anne ve babaların takip ettiği birçok farklı yöntemler olduğunu belirtmiştik. Bunlardan bir tanesi teknoloji. Bizler ebeveyn olarak doğacak olan çocuğumuzun ilerideki yaşamında teknolojinin yerinin bizimkinden çok daha ileri safhada olacağını düşünerek de isim seçmeliyiz. Örneğin mailleşirken ya da yabancı dildeki yazışmalarda kullanılmayan yumuşak (ğ) ve şapkalı (â) harflerini içeren isimleri seçmememiz daha uygun olacaktır. Tabii takdir yine siz ebeveynlerin. Kullanımı kolay, çok uzun olmayan, anlam bakımından hoş olan isimleri tercih etmek yerinde bir karar olacaktır.

İsim koyma konusunda tavsiye edilen bir diğer konu da konulacak isimin 10-15 yıl sonrası dikkate alınarak konulması yönündedir. Çünkü o dönem popüler olan isim 10-15 sene sonra popülerliğini yitirebilir ya da tam aksi popüler olmayan başka bir isim sonrasında daha revaçta olabilir. Ayrıca çocuklarımızın ilerideki iş hayatını düşünerek de isim düşünmeliyiz. Profesyonel hayatta mevki ve mertebe sahibi olacak olan çocuğumuza konumuna uygun olmayan isimler koymak hiç hoş durmayacaktır.

İsim koyma konusunda takip edilen en sık yöntemlerden biri İslami isimlerdir. İslam dininde çocuğa konulacak ismin, mutlaka Kur’an-ı Kerim’de geçecektir şeklinde kesin bir kural yoktur; ancak Peygamberimiz Hz. Muhammed “Benim, diğer dinlerdeki peygamberlerin ve evliyaların isimlerini çocuklarınıza tercih etmeniz iyi olur.” demiş ve bir hadisinde şöyle buyurmuştur:

“Allah’ın indinde isimlerin en sevgili olanı, Abdullah ve Abdurrahman’dır.” (Müslim)

 Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) çocuklarımıza güzel isim koymamız konusunda ümmetini uyarmış ve demiştir ki:

“Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse isimlerinizi güzel yapın.” (Ebu Davud, Edeb 69)

Çocuğun ebeveyn üzerindeki tek hakkı nedir?

Çocukların anne-baba üzerindeki bir hakkı bu Hadis-i Şerif’ten de anlaşıldığı üzere isim koyma üzerinedir. Anlamı güzel ve hoş olmayan çocuk ahiret günü sual olunacağı zaman ismiyle çağırıldığında utanmayacağı isimler konulması anne ve babanın sorumluluğu altındadır ve çocuğun, kendisine konulan kötü isim karşısında ebeveynini sorgulama hakkı vardır.

Peygamber Efendimiz sahabelerinden isimi kötü manaya gelenlerini adını değiştirmiştir.

“Kötü ismi olan bunu güzel isme çevirsin.” (Berika)

Güzel isim koymak sünnettir! İsim koymada bir diğer takip edilecek yöntem örf adet ve geleneklerimize uygun olan Türk isimlerinin kullanılmasıdır. Tarihteki ismi güzel, başarıları ve kahramanlığıyla ün yapmış şahsiyetlerin isimlerinin kullanılması uygun görülür, namı kötü olan şahsiyetlerin isimlerinin konulması ise tabii ki asla uygun görülmez.

Çocuğumuza koyduğumuz ismin kaderini etkileyip etkilemediği hususu da merak edilenler arasındadır. Bu konuda kesin bir yargı yoktur; ancak manevi ve psikolojik etkisinin olduğu görüşünde olanlar oldukça fazladır.

Örneğin “Muhammed” ismini taşıyan bir çocuk, isminin yüceliği düşüncesinden hareketle adına yakışır tutum ve davranışlar sergileyen bir hayat yaşayabilir. Nitekim Anadolu’da da “İsmi çocuğa ağır geldi” ya da “İsmi gibi biri” şeklinde yaygın inanışlar hakimdir.