Çocuk açısından boşanmanın etkileri nelerdir?

Çocuklar Contributor
boşanmanın etkileri
Yousef Espanioly-Unsplash

Boşanmak terimi evlilik bağının ortadan kaldırılması manasına gelir ve boşanmanın etkileri farklı konularda görülebilir. Bu konuların başındaysa boşanmanın çocuk üzerindeki negatif etkileri yer alır.

Boşanmanın ebeveynlik vazifeleri üzerindeki etkisi nedir?

İslam inancına bakıldığında evlilik kurumuna büyük bir önem verildiği görülür. Bu önemle kast edilen unsurlar, huzurlu bir yuva kurmak ve burada yeni nesillerin yetişmesidir. Ancak evlilik bağının devam ettirilemediği bazı durumlarla karşılaşmak da mümkündür. Bu durumda kurulan evlilik bağı bozulur, yani boşanma gerçekleşir. İslami hukuk terimlerinde boşanmanın karşılığı talak şeklindedir.

Dünya genelinde yapılan bazı araştırma sonuçlarında, son yıllarda boşanmak üzere mahkemeye başvuran çiftlerin sayısında artış olduğu görülmektedir. Bu çalışma içerisine İslam inancını benimsemiş bazı ülkeler de dahil edilmiştir. Boşanma, hukuksal boyutta eşler arasındaki bir bağın kopmasını ifade eder. Anne ve babalık durumundaysa, çocuk üzerindeki sorumluluklarda herhangi bir azalma olmaz.

Çocuklarda boşanmanın etkileri nasıl örülür?

Evlilik birliğinin bozulması aynı zamanda; anne, baba ve çocuğun artık bir arada yaşamayacağı manasına gelir. Buradan da anlaşılacağı üzere çocuk ebeveynlerinden biriyle yaşarken, diğerini eskisi kadar görmemeye başlar. Çocuklarda boşanmanın etkileri en çok bu sebeple ortaya çıkar. Ancak negatif etkilerin tek sebebi bu değildir.

Boşanma öncesinde ebeveynler arasında yaşanan tartışmalar ve gerilimlerle boşanma sonrasında bölünen ekonomi de çocuk psikolojisini etkiler. Bununla doğru orantılı olarak da ebeveynlerle çocuk arasındaki iletişimde zayıflıklar görülebilir. Bu da ruhsal açıdan çocuğun bir düşüşe geçmesine sebep olur.

Boşanma durumunda çocukların hepsi aynı davranışları sergilemez. Bu durumdan hiç etkilenmeyen çocuklarla karşılaşmak da mümkündür. Ancak boşanmış anne ve babaya sahip çocukların yaklaşık %20’sinde belirgin sorunlar vardır.

Kurallara uymayı reddetme, kaygı, okul başarısındaki düşüş, depresyon ve asabiyet; boşanmanın çocukta meydana getirdiği başlıca etkilerdir. Bu dönemin anne ve babanın doğru yönetimi sayesinde hasarsız atlatılması da mümkündür.

Çocukları boşanmanın negatif taraflarından korumak mümkün mü?

Boşanma, genellikle çocuklar tarafından hiç istenmeyen bir durumdur. Ancak bunun sonuçları ve etkileriyle mücadele etmek durumunda kalanlar da yine çocuklardır. Bu noktada eşlerin kişisel problemlerini çocuğa yansıtmamaları son derece önemlidir.

Boşanmanın getirisi olan negatif etkileri en aza indirgemenin yolu, bu olayı doğru bir dille çocuğa anlatmaktır. Bu esnada boşanmanın anne ve babalık bağını bozmadığını ve bu olayda çocuğun bir suçu olmadığı da ifade edilmelidir. Çünkü bazı durumlarda çocukların boşanmayı kendi suçları olarak gördüğü örneklerle karşılaşmak da mümkündür.

Boşanma ne kadar doğru bir şekilde ifade edilse de çocuğun verdiği tepkiler sert olabilir. Burada da çocukların yetişkinler kadar olgun tepkiler veremeyeceğinin bilinmesi gerekir. Sürecin atlatılmasında eşlerin çocuklarına karşı olabildiğince sabırlı ve anlayışlı yaklaşımlarına ihtiyaç duyulur.

Boşanma süreci anlatıldığı kadar, boşanma sonrasında da hal ve hareketlere dikkat edilmesi gerekir. Özellikle bir tarafın mağdur edildiği boşanmalarda, velayeti alan tarafın karşıdaki kişiye karşı olumsuz tavırları olabilir. Ancak boşanma gerçekleşmesine rağmen bu kişinin çocuğunuzun anne veya babası olduğunu aklınızdan çıkarmamanız gerekir.

Anne ya da babaya yönelik yapılan kötülemeler ve suçlamaların çocuğu psikolojik anlamda zorladığı bir gerçektir. Özellikle ona sevilmediğini hissettirmek, belki de yapılabilecek en büyük yanlışlardan biridir. Tüm bu sebeplerden ötürü hem boşanmadan önce hem de boşandıktan sonra çocuğu korumaya yönelik hareketler yapılmalıdır. Bu dönemde yaşanan travmaların ileride de atlatılmasının çok zor olduğu göz önüne alınmalıdır.

YAZI: İPEK ATACAN

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.