Çocuklar ve medyada ahlak nasıldır?

Çocuklar Contributor
medyada çocuk
Patricia Prudente-Unsplash

Yaygın şekilde kullanılan teknolojinin kalitesi için medyada ahlak kuramlarına uymak oldukça önemlidir. Her türlü internet ortamında bu kurallara uygun şekilde paylaşım, yorum, beğeni ve ziyaretler yapılmalıdır. Özellikle çocukların medya kullanımında yapılanların ahlak kavramlarına uygunluğu ölçülmelidir.

Çocuklar medyadan nasıl etkilenir?

Çocukların ahlaki eğitimlerinden anne ve babaları sorumludur. Bu nedenle yaptıkları tüm davranışlar onların gelişimini etkilediği için kontrol altında tutulmalıdır. Ancak bu kontrol baskıcı şekilde değil, doğru ve yanlışı öğretmek üzere planlanarak yapılmalıdır.

Teknoloji her evin içinde bulunduğu için aileler en çok medya platformlarına dikkat etmelidir. Çocuklar gördükleri ve okudukları hareketleri tekrar edeceği için yanlış platformların kullanılması zararlı alışkanlıkların edinilmesini kolaylaştırır. Ayrıca sosyal medyadaki etkileşimler sonucu saygı, sevgi, hukuk, adalet konularında doğru bilgi verilmesi önemlidir.

Medyanın pek çok yönü çocukları etkilese de en büyük etkisi düşünce tarzı oluşturmasıdır. Her türlü yönelime açık hale gelen çocuklar özellikle dini konularda medyadan etkilenir. Bu etkilenmenin doğru ve aile yapısına uygun olması ebeveynler tarafından kontrol altında olmalıdır. Ayrıca ahlaki panik durumları içinde çocukların bulunmamasına dikkat edilmelidir.

Ahlaki panik nedir?

Sosyal medyada oluşan, bir gruba veya davranışa karşı yapılan eylemlere verilen isim ahlaki paniktir. Bu panik büyük kitlelere doğru gelmeyen, düzeltilmesi gereken kişiler veya eylemler için geçerlidir. Yoğun olarak endişe, öfke ve korku duygularının oluşmasına yol açtığı için kontrol altına alınması gereken bir durumdur.

Ahlaki panik, yaşanmış ve gündem olan olaylardan oluşabileceği gibi yalan haberlerden de kaynaklanabilir. Toplumun yanlış yönlendirilmesi ve bilgilendirilmesi gibi sonuçlar doğurur. İlgili kişi veya kurumların tepki aldıkları bu eylemler için doğru açıklamalarda bulunması gerekir. Yanlışların düzeltilmesi, toplulukların sakinleşmesi için mutlaka önlemler alınmalıdır.

Oluşan panik duygusu siyasi, ekonomik, dini, eğitim gibi konularda oldukça etkilidir. Sosyal medyada oluşan bu durumlar kanun ve anayasaya bağlı olduğu için gerekli yaptırımlar uygulanabilir. Üzerinde yoğunlaşılan  bu eylemler mümkün olan en kısa sürede düzeltilmeli, daha büyük sorunlar oluşmaması için tepkiler bastırılmalıdır.

Online platformlarda medyada ahlak kuralları nelerdir?

Günümüzde ahlak, yaşanan pek çok problemin çözümüdür. Ancak insanlar kendilerine kolay gelen davranışları seçerek ahlaki değerlerden uzaklaşır. Topluluklara ayak uydurmak için doğruluğunu ölçmediği davranışlarda bulunur. Bu bağlamda, online platformların tamamını kullanırken medyada ahlak değerlerinin unutulmaması gerekir.

Medyada kullanılması gereken en önemli ahlak kuralı saygılı olmaktır. Diğer kişilerin paylaşımlarına yapılan yorumlar kalp kırıcı, saygısızca, hakaret içerici olmamalıdır. Paylaşımı yapan kişinin de bir insan olduğu unutulmamalı, yanlışlar tatlı dille düzeltilmelidir. Unutulmamalıdır ki, Allah her şeyi bildiği gibi insanların teknolojik aletlerde yaptığı sohbetleri de bilir.

İnternette en çok ilgi gören konulardan biri ticarettir. Pek çok ürünün alışverişi artık online platformlar üzerinden yapılmaktadır. Satıcılar ürünlerini ahlak kurallarına uyarak ortalama fiyatlarda ve kaliteli şekilde satmalıdır. Alıcılar gereken ödemeyi satıcının istediği zamanda yaparak geciktirmemelidir. Alışverişin online olması toplumsal gerçeklikten ayrılmadığı için ticarette ahlak kurallarına uyulmalıdır.

İnternetin pek çok alanında yanlış anlaşılmalar yaşanmaktadır. Bunun sebebi yüz yüze iletişim olmadığı, yazım kurallarına yeterince dikkat edilmemesinden kaynaklanır. İnsanların diğer kişilerle sağlıklı iletişim kurabilmek için böyle durumlarda ahlak kurallarından ayrılması gerekir. Fevri çıkışlar, hakaretler yerine kişinin kendisini açıklaması için dinleme, sabırlı olma ve sükunetli davranışlar sergileme gibi özellikler öne çıkarılmalıdır.

YAZI: İPEK ATACAN

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.