Çocuklara konulması sakıncalı isimler neler?

Çocuklar Contributor
sakıncalı isimler
Adele Morris-Unsplash

Anlamına dikkat etmeden çocuklarınıza koyabileceğiniz isimler Kuran-ı Kerim’de geçse de konulması dinen sakıncalı isimler kategorinden olabilir. Çocuklara isim vermek aile için sosyal ve kültürel anlamda önemli bir konudur. Kuran-ı Kerim’de geçen isimler genellikle çocuklara verilmek istense de bazı durumlarda bu isimler sakıncalı olabiliyor.

Yaygın olarak Kuran-ı Kerim’de geçtiği için çocuklara verilen birçok ismin anlamı yanlış biliniyor. Bu isimlerin gerçek anlamının araştırılması, eğer sakıncalıysa çocuklara isim olarak konulmaması gerekiyor.

Çocuklarına Kuran’dan isim koymak isteyen aileler bu aşamada seçici ve titiz davranmalıdır. Konulacak ismin anlamının farklı kaynaklardan araştırması ve gerçek anlamını öğrenmek için bilir kişilere danışılması gerekiyor.

Caiz olmayan ve sakıncalı isimler

Hz. Muhammed (s.a.v.) yeni doğan bebeklere isim koymanın önemini “Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse isimlerinizi güzel yapın.” sözleriyle belirtmiştir. Aileler için doğan bebeklerine kulağa hoş gelen ve anlamı güzel olan bir isim koymak çok önemlidir. Fakat bazı durumlarda isimlerin anlamı yanlış bilinebilir ya da konulması sakıncalı isimler listesinde yer alabilir. Bu yüzden konulacak isimlerin titizlikle araştırılması önemli bir husustur.

Çocuklara verilecek isimlerin anlamları genişçe düşünülüp, kendileri üzerlerine olumlu etki edecek isimler seçilmeli, kötü anlam barındıran ve dinen caiz olmayan isimlerden de kaçınılmalıdır.

Örneğin çocuklara, Mikail, Cebrail, Azrail gibi melek isimlerinin konulmaması tavsiye edilir. Kimseye muhtaç olmayan anlamına gelen Samet ismi de kullanılması tavsiye edilmeyen isimlerden biridir. Kimseye muhtaç olmamak sadece Allah’a mahsus bir durumdur, bu yüzden de çocuklara Samet isminin konulmaması gerektiği söylenir.

Anlamı yanlış bilinen isimlerden olan Kezban ismi de Kuran-ı Kerim’de geçtiği için çocuklara ebeveynleri tarafından verilmektedir. Kezban’ın gerçek anlamı yalancı demektir, bu yüzden çocuklara bu ismin verilmesi tavsiye edilmemektedir.

Allah’ın isimleri çocuklara verilebilir mi?

Kur’anı-Kerim’de şöyle buyrulmuştur:

“Allah, kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler O’na mahsustur. En güzel isimler O’nundur.” (Taha Suresi, 8. Ayet)

Bu ayeti kerimenin mealinde ifade edildiği üzere en güzel isimler Allah’a aittir ve O’nun isimleri mutlak üstünlük ve yücelik ifade eden kutsal isimlerdir. Kuran’da Esma’ül Hüsna ile duada bulunulması gerektiği emredilmiştir. ‘İsimler’ anlamına gelen ‘Esma’ ile ‘en güzel’ anlamı taşıyan ‘Hüsna’ sözcüklerinin bir araya gelmesinden oluşan Esma’ül Hüsna, Allah’ın tüm isimleri için kullanılan bir tamlamadır.

Allah’ın isimlerini bir arada bulunduran ve Esma’ül Hüsna olarak adlandırılan isimlerin çocuklara konulması uygun görülmemektedir. Fakat çocuklara Esma’ül Hüsna’dan isimler verilecekse başına, “Allah’ın kulu” anlamı gelen ‘abd’ eklenmelidir. Örneğin bu isimlerin Abdulaziz, Abdurrahman, Abdullah şeklinde kullanılmasında bir sakınca yoktur. Bu isimler Allah’a has isimlerdir ve tek başına ‘abd’ kelimesi almadan kullanılması caiz değildir.

Allah’ın Esma’ül Hüsna’sından “Kerim, Latif” gibi isimler Allah’ın kullarının da nasiplendiği isimlerden olduğundan çocuklara konulması caizdir.

Çocuklara hangi isimler konulmalı?

Çocuklarına güzel isim koymak her anne ve babanın en önemli görevlerindendir. Yeni doğan bebek için isim seçmek, bebeğin tüm hayatı açısından çok önemlidir. Çünkü bebeğe verilen isim, onu hayatı boyunca temsil eder. Çocuklara konulan isimlerin dinimize uygun ve anlamının güzel olması en önemli husustur. Peygamber isimleri, Hz. Muhammed’in mübarek isimleri ve Esma’ül Hüsna’daki caiz isimler çocuklara konulabilir.

Çocuklara isim konulurken illaki bu isimlerin Kuran-ı Kerim’de geçmesi gerekmez. Anlamı güzel olan ve kulağa hoş gelen, örf ve kültürel değerlerimize uygun her isim çocuklara verilebilir.