Çocuk için Dualar Nelerdir?

Dua Contributor
Photo 79929888 © Arapix - Dreamstime.com

Ezberleyebileceği türden, çocuk için dualar hangileri? Dinimizde, yeni doğan bebeklerin İslam fıtratı üzerine doğduğu inancı vardır. Bu bakımdan, çocukların din ve ahlak eğitimi aslında sanıldığından daha erken başlayan bir durumdur. Anne ve babaların bu dönemde çocuğuyla yakından ilgilenmesi, ileri dönemlerde çocuk için hayati unsurların kolaylaşmasına vesile olur.

Çocuklara temel dini eğitim verilirken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Çocukların dini eğitimine ilk adım hane içerisinde atılır. Bu noktada çocuğun yol göstericileri de anne, baba ve eğer varsa büyük kardeşleri olur. Çocuklarda örnek alma ve taklit etme eğilimi fazla olduğundan, dini eğitim verilirken ebeveynler tarafından örnek davranışlar sergilenmelidir. Namaz kılmak, sesli şekilde Kur’an-ı Kerim okumak, dua etmek ve iyi amellerde bulunmak; çocuğa örnek olabilecek işlerdir.

Çocuğu Kur’an-ı Kerim okumaya ve dua ezberleme konusuna teşvik eden davranışlar nelerdir? Çocuk için dualar nasıl öğretilir? Akademik düzeyde yapılan araştırmalar, Türkçe okuma ve yazmayı öğrenen çocukların kısa bir sürede Kur’an okumayı da söktüğü yönündedir. Çocuğun okuma yazma öğreneceği döneme kadar da onlara basit sureler ezberletmekte fayda vardır.

Çocuklara dua nasıl ezberletilir?

Bunun için ezlenebilecek farklı yöntemler bulunur. Bu bağlamda; karşılıklı tekrar, dinleyerek öğrenme ve yüzünden bakarak öğrenme yöntemlerinden herhangi biri uygulanabilir.

Karşılıklı tekrar etme yöntemiyle ezberleme: Okuma ve yazma öğrenme yaşına henüz gelmeyen çocuklarda hem dua hem de diğer bilgilerin akılda tutulması son derece zordur. Bu yaş grubunda öğrenilen bilgilerin kısa süre içerisinde unutulması gibi bir durum da söz konusudur.

Özellikle küçük yaş grubundaki çocuklar için, karşılıklı tekrar yöntemi ile dua ezberlenmesi en iyi yaklaşım biçimidir. Ancak bu esnada dua içerisinde yer alan kelimelerin doğru telaffuz edilmesi çok önemlidir. Tekrarlarınsa çocuğun anlayabileceği şekilde ve acele etmeden yapılması gerekir.

Dinleyerek ezberleme metodu: Dinleyerek öğrenme yönteminin, karşılıklı tekrar etmeden tek farkı; çocukların yalnızca dinleyici olarak kalmasıdır. Bu şekilde dua ezberlenirken en önemli nokta dikkatli dinlemedir. Yani, çocuğun dikkatini dağıtabilecek tüm dış faktörlerden uzak tutulması gerekir.

Yüzünden bakarak ezberleme yöntemi: Kur’an-ı Kerim okumayı bilen ya da Türkçe okumayı sökmüş olan çocuklar, yüzünden bakarak dua ezberleme mümkündür. Bunun için çocuğa dışarıdan müdahale veya yardım edilmesine gerek yoktur. Bu yöntem ile dua, ezberleme tamamlanana kadar Arapça veya Türkçe hali ile okunmaya devam edilir.

Çocuklara ezberletilebilecek kısa sureler nelerdir?

Okul öncesi ve okul çağındaki çocuklar, ailelerinin de yardımıyla Kur’an-ı Kerim’de yer alan çok sayıda sureyi ezberleyebilir. Bu dua ve sureleri şu şekilde sıralamak mümkündür: Fatiha Suresi, Felak Suresi, Nas Suresi, Kevser Suresi, Fil Suresi, Maun Suresi, İhlas Suresi, Kafirun Suresi.

Kur’an-ı Kerim, diğer ilahi kitaplardan farklı olarak ayetler şeklinde indirilmiştir ve bu ayetleri ezberleme de nispeten kolaydır. Bu sebepledir ki, zamanında Müslümanların bir kısmı tebliğ edilen ayetleri ezberlemiş ve uzun zaman boyunca aklında tutmuştur. Yani, Kur’an-ı Kerim’de yer alan dua ve sureler çocuklar tarafından bile ezberlenebilir.

Çocuğa ilk kez din eğitimi verilirken veya dua ezberletilirken baskıcı bir karaktere bürünmek yerine, dini ve ibadet etmeyi sevdiren bir yol izlemek gerekir. Bunun için de dua ezberlemesi istenen çocuklara ilk etapta Kur’an-ı Kerim dinletilebilir. Kur’an’ı okumayı bilen ebeveynler bu adımda çocuklarına bizzat kendileri de sure okuması yapabilirler.

Çocuk için dualar nasıl olmalı?

Ezberletilen dua, mümkünse hem Arapça telaffuzu hem de Türkçe mealiyle öğretilmelidir. Dilinden düşen sözcüklerin anlamını bilmemesi çocuğun dua ederken sıkılmasına sebep olabilir. Oysa dua içerisinde geçen anlamı bilmek, çocuğu yeni sureler ezberleme konusunda motive edebilir.