Çocuklarda ilgi çekme isteği neden olur?

Çocuklar Contributor
ilgi çekme isteği
Edward Cisneros-Unsplash

Çocuklar belli bir döneme kadar dünyanın merkezindeymiş gibi hisseder ve buna bağlı olarak da ilgi çekme isteği ortaya çıkar. Ancak çocukların her biri farklı bir karakterde ve yapıdadır. Yani bu istek kimi çocuklarda tolere edilebilir düzeyken, kimilerinde de yanında farklı problemler getirir.

Bir çocuk için ilgi çekme isteği altında yatan sebepler nelerdir?

Çocukluk dönemi, çocuklar açısından kendilerini ve var olduklarını kanıtlama sürecidir. Yani aşırıya kaçılmadığı takdirde beklenen ve yaşamın olağan seyrine uyum sağlayan bir tutumdur. Bir çocuğun dünyaya geldikten ve çevreyi tanımaya başladıktan sonra ilgi beklemesinde bir sakınca yoktur. Ancak bazı anlarda bu ilgi çekme isteği hem çocuğu hem de anne ve babayı sıkıntıya sokabilir.

Ebeveyni paylaşmak istememe, kardeş kıskançlığı ve arkadaş kıskançlığı; çocukta ilgi beklentisinin artmasına yol açan sebepler arasında gösterilebilir. Bunların dışında çocukla yeterli ilgilenilmemesi ve onun duygusal ihtiyaçlarının tam olarak karşılanmaması de bu davranışı tetikleyebilir. Neticede anne ve babanın, çocuklarını gözlemleyerek bu duruma neyin sebep olduğunu bulması gerekir. Çünkü çocuklar dile getirmese de bazı davranışlarla ebeveynlerine ufak ipuçları verirler.

İlgi ve dikkat çekme isteği ne şekilde anlaşılır?

Çocuklar yüzleşmek durumunda kaldıkları herhangi bir probleme karşı oldukça farklı tepkiler verebilir. Çevresindekilerden ilgi görmek isteyen çocuklarda görülen en yaygın tepki ağlama ve yemek yemeyi reddetme şeklindedir. Bağırmak, saldırganlık, küsme ve inatçılık hali de bu yaygın tepkiler arasında sayılabilir.

Dikkat çekme isteği ve ilgi beklentisinin güven duygusuyla bir bağı vardır. Çocuk ile diğer aile fertleri arasındaki güven bağı henüz 2 ve 3 yaşlarındayken kurulur. Bu bağın kurulamaması ya da hatalı kurulması da çocuğun ilgi beklentisini artırabilir. Bu duruma bir önlem alınmadığı takdirde çocukların yalan söyleme ve hırsızlık gibi eylemlere yönelmesiyle de karşılaşılabilir.

Anne ve babanın aşırı ilgi bekleyen çocuğa karşı tutumu nasıl olmalı?

Anne ve babaların ilgi beklentisine karşı alabilecekleri belli başlı önlemler vardır. Bunların başında çocuğa gösterilen ilgi düzeyinin ölçüsünü ayarlamak ve eğer varsa kardeşler arasında ayrım gözetmemek gelir. İlgi odağı olma isteği görülen çocukların büyük bir bölümü tek çocuktur. Bunun doğal bir sonucu olarak da anne ve babanın tüm ilgisi bu çocuk üzerindedir. Oysa her işte olduğu gibi burada da aşırılığa kaçmamak gerekir.

Dikkat çekme isteği tek çocuklarda görüldüğü gibi kardeşi olan çocuklarda da görülebilir. Hatta kardeş kıskançlığı, üzerinde sıklıkla akademik çalışma da yapılan bir konudur. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in bir hadisinde konuyla alakalı şöyle buyrulur:

“Allah’tan korkun ve çocuklarınız arasında adaletli davranın” (Buhari)

Buradan da anlaşılacağı üzere kardeşlere eşit bir yaklaşımda bulunmanın önemi son derece büyüktür. Bu şekilde hem ebeveyn çocuk hem de kardeşler arasındaki ilişki korunmuş olur.

Kısacası, çocukluk döneminin öne çıkan problemlerinden biri de ilgi ve dikkat çekme isteğidir. Çocuğun bu isteği aşırıya kaçtığı zaman; öfke, ağlama krizleri, yemek yememe, kavga çıkarma ve daha pek çok belirti ortaya çıkar. İlgi isteyen çocuğun tek çocuk olması veya kardeşi olması durumuna göre de alınması gereken önlemler değişir.

Tek çocuk sahibi olan ebeveynler, çocuklarıyla ilgilenirken oldukça titiz davranmalıdır. Aşırıya kaçan sevgi ve ilgi durumu farklı sonuçlar doğurabilir. Çok çocuklu ailelerde dikkat edilmesi gereken en büyük noktaysa kardeş ayrımı yapmamaktır.

YAZI: İPEK ATACAN

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.