Çocuğun Yaratıcılığı Nasıl Gelişir?

Çocuklar Contributor
dreamstime_s_32629468

Bir çocuğun yaratıcılığı nasıl gelişir? İslam’da çocuk, anne ve babasına emanet edilir. Bu süreç boyunca, çocuğun ahlaki kurallar ve değerlerin, kişilik özelliklerinin etkilendiği eğitim de aile içerisinde verilmeye başlanır, yaratıcılık ve hayal dünyası da bu dönemde şekillenir. Bu sırada izlenen yöntemler, çocuğun yaratıcılığının gelişmesine de destek verir.

Çocuğa karşı samimiyetle gösterilen ilgi ve saygı, yaratıcık becerisinin temelini oluşturur. Sonrasında izlenebilecek başlıca yöntemlerse; sıkılmaya izin vermek, esnetilebilir kurallar koymak, nitelikli işlere değer vermek, ihtiyaç duyulan ortamı hazırlamak ve farklılıkları kabul etmektir.

Sıkılmasına izin yok!

Çocukların sıkılmasına izin vermek ve bunun yaratıcılık üzerindeki etkileri: Akademik düzeyde yapılan birtakım araştırmalar, sıkılmanın yaratıcılık üzerinde olumlu bir etki bıraktığını gösterir. Bu bağlamda, çocukları sürekli oyalamaya çalışmak yerine bazen sıkılmalarına izin vermek gerekir.

Can sıkıntısı bireylerin düşünme ve hayal kurma becerilerini tetikleyen bir olgudur. Bu noktada canı sıkılan çocukların, yaratıcılık sayılabilecek farklı aktivitelere yöneldiği de görülmektedir. Bu noktada, yaratıcılık becerisinin 4 yaşına kadar aktif bir biçimde geliştiği unutulmamalıdır.

Esnek kurallar ve yaratıcılık arasındaki ilişki: Çocuğun evdeki eğitimini bazı kurallar ile sınırlandırmak kaçınılmaz bir durumdur. Çünkü yaşamın kendisi kurallardan, haklardan ve sorumluluklardan ibarettir. Ancak bu konuda aşırı baskıcı olmak, yaratıcılık konusunun önünde büyük bir engeldir.

Baskıcı ebeveyn olmaktan nasıl kaçınırız?

Yoğun ve baskıcı kurallar ile çevrelenmiş insanlar, bir müddet sonra bu kurallar ile bağdaşırlar. Bunun doğal bir sonucu olarak da yalnızca bu kurallara uygun fikirler geliştirmeye başlarlar. Somut kurallar ile bağlı bir zihinde hayal gücünün yeri yoktur ve yaratıcılık da baskılanmış kabul edilir.

Nitelikli işlerde yaratıcılık aramak: Çocuğa yaşına uygun görevler vererek, sorumlu bireylerin yetişmesine yardımcı olunabilir. Ancak bu noktada çocuğun yaptığı işlerin sayısından daha önemli olan bir husus vardır. O, da yaratıcılık becerisini ortaya çıkaran nitelikli işlere dikkat çekilmesidir.

Çocuğun yazdığı bir yazının şekline ya da uzunluğuna değil de, içeriğine önem vermek; nitelikli işe odaklanmanın bir yoludur. Bu odaklanma sayesinde çocuğun yaratıcılık becerisi de yakından incelenebilir.

Çocuğun yaratıcılık yanını geliştirebileceği uygun bir ortam hazırlamak: Çocuklara kafalarındaki fikirleri gerçekleştirebilecekleri özel alanları yaratmak çok önemlidir. Bu noktada çocuğa resim çalışmalarına devam edebileceği bir oda verilebilir ya da kitap okuyabileceği ufak bir salıncak alınabilir.

Farklılık ve yaratıcılık arasındaki bağ nedir?

Çocuklar çoğu zaman yetişkinlerden farklı bir düşünce yapısına sahip olarak karşımıza çıkar. Örneğin, aslında eş olmayan çorapları giyebilir ya da kendilerine peçeteleri birleştirerek bir elbise yapabilirler. Aslında bunlar, çocuğun hayal gücünün ve yaratıcılık becerisinin birer göstergesidir. Bu tip durumlarda onları ciddiye almak ve engel olmamak gerekir. Tabi, aşırıya kaçmamak kaydıyla!

Çocuk yaratıcılık konusunda anne ve babasını örnek alır mı? Çocukların küçük yaşlardaki rol modelleri genellikle kendi ebeveynleri ya da diğer yakın aile bireyleri olur. Bu noktada yeni şeyler öğrenirken büyüklerini taklit ederler. Taklit etme konusunun içine yaratıcılık da dahildir.

Peki, bir çocuğun yaratıcılığı nasıl gelişir?

Durup dururken şarkı söylemek, bilgisayar başında oturmak yerine sohbet etmeyi tercih eden anne ve babalar; çocukların hayal dünyasında daha iyi bir konuma sahiptir. Zaman zaman evdeki kurallar dışına çıkmak ve yaratıcılık yönünü geliştirmek de çocuklar üzerinde oldukça etkilidir.

Yaşlanmak insanın fıtratında olan olağan bir durumdur. Kişinin yaşı ilerledikçe de hem fiziksel hem de duygusal bazı becerileri gerilemeye başlar. Yaş ilerledikçe zorlaşan bir insan becerisi de yaratıcılık olarak karşımıza çıkar. Buna göre çocukların yaratıcılık konusundaki gelişimine olabildiğince destek vermek gerekir. Onları; yaratıcılık, farklılık ve hayal güçleri ile kabul etmek ise bilinçli ebeveynlere düşen en temel vazifedir.