Görüş 02-Haz-2020

Covid-19’u İslam’ın Temizliğiyle Yenebiliriz

Author
Ceren Yılmaz
Yazar

Dünya Sağlık Örgütü sağlığı, “Kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olmasıdır.’’ şeklinde tanımlıyor. İslam, insan hayatına değer veren bir dindir; canın korunmasına öncelik vermiştir. Çünkü dinin muhatabı ve uygulayıcısı insandır. Can emanettir; bu nedenle sağlıklı olması ve asıl yurduna gidinceye kadar her türlü zarardan korunması istenmiştir. Bir anlamda insanoğlu, bu verilen emanetin hesabını vermek zorundadır. Ahiret inancı da bunu gerektirir.

Bedensel iyi olma halini tek başına yeterli görmeyen yüce dinimiz, insanı ruh ve bedeniyle birlikte değerlendirmiş, bu ikisinin yanı sıra insanın sosyal yaşantısını düzenlemeye yönelik de hükümler getirmiştir. Akraba ilişkileri, komşuluk ilişkileri, saygı, sevgi ve merhametle davranma, yardımlaşma, aile kurma gibi konular üzerinde önemle durmuş, temiz bir toplum oluşması için sosyal alanlarda ilkeler getirmiştir. Sosyal yönü sağlıklı bireylerin sağlıklı toplum oluşturacağı açıktır. İslam’ın emir ve yasakları; insan hayatını ruh, beden ve sosyal yönden sağlıklı kılabilmeye yönelik hikmetler içermektedir. Kitabı, sünneti ve köklü İslam geleneğini incelediğimizde bunu her noktada görmek mümkündür.

Peygamber Efendimiz, uyanır uyanmaz güne elleri yıkayarak başlamak gerektiğini söyler. (Buhari, Vudu, 26.) Her abdest maddi manevi temizlikle birlikte sağlığı da getirir. Müslüman abdest sayesinde günde birkaç kez dışa açık uzuvlarını suyla buluşturup cildini diriltip temizler. Abdest öfke ateşini bile söndürür. Bu sayede hem insan psikolojisine hem de insan ilişkilerine olumlu etki eder.

Sevgili Peygamberimiz, yemekten önce ve sonra ellerin yıkanmasını da yemeğin bereketine sebep olarak görmüştür. (Tirmizi, Et’ime 39.) Yemeğin helal ve temiz gıdalarla temiz bir şekilde hazırlanması ve ondan temiz bir şekilde istifade edilmesi, sağlıklı koşullarda saklanması için tedbirler alınması insan sağlığı için vazgeçilmezdir.

Rabbine kulluk eden Müslüman, temiz bir şekilde ibadet eder. Kendini maddi ve manevi pislikten arındırdığı gibi ibadet mekanı da temiz ve sağlıklı olmalıdır. İbadet mekanları toplanma yerleridir; hem ibadete hem ibadet edilene layık olmalı hem de orada ibadet edenler için temiz ve sağlıklı olmalıdır. Müslümanların hayatında ibadet; manevi yönü güçlü tutmak, kulluğu ifa etmek, nimetlere şükretmek ve ruhen huzura kavuşmak için çok önemlidir. Oruç ve namaz aklı başında, buluğa ermiş her Müslüman için farzdır. Bu ibadetlerin kişinin beden, ruh ve sosyal sağlığı açısından pek çok yararı vardır. Yüce Allah, “Şüphesiz Allah, tövbe edenleri sever, temizlenenleri de sever.”(Bakara Suresi, 222.Ayet) buyuruyor. Tövbe de manevi temizliktir. Günahlarla kirlenen insan, tövbe ile arınmış olunur.

İslam dini, insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderilmiş en büyük nimettir. Çünkü onun adı barış, huzur, kurtuluş anlamına gelmektedir. Mevlana şöyle der: “Misafir gelecekmiş gibi evini, ölüm gelecekmiş gibi kalbini temiz tut.” Barışın, huzurun ve kurtuluşun gerçekleşmesi insanoğlunun kendisinden istenen ahlaki ilkelere uyması, iyi olup iyiliği yaymaya, kötülükten uzak durup başkalarını da uzaklaştırmaya çalışmasıyla mümkündür. İslam, iyi olan ve iyiliğe götüren madde ve davranışlara helal; kötü olan ve kötülüğe götüren madde ve davranışlara da haram ismini vermiştir. Yani, temiz ve faydalı olanlar helal, pis ve zararlı olanlar haram kılınmıştır. İslam sağlığa zarar veren şeyleri de haram olarak değerlendirmiştir.

Tüm dünya, korona virüsten korunmak amacıyla hijyen ve temizlik konusunda teyakkuz halinde. ABD’nin önde gelen haber dergi ve gazeteleri, koronavirüs salgını ile mücadelede Hz. Muhammed’i örnek göstererek salgın hastalıklarla ilgili önerilerine yer verdi. Haberde, bazı uzmanların salgına karşı temizlik uyarıları aktarılırken, “Bir salgın sırasında başka kimin hijyen ve karantina önerdiğini biliyor musunuz? 1300 yıl önce İslam Peygamberi Hz. Muhammed.” diyerek Peygamber Efendimiz’in salgın hastalıklarda karantina uygulamasını tavsiye ettiğini de yazdı. Müslümanlar olarak en büyük temennimiz, dünyanın ve insanlığın büyük trajedilerin yaşandığı günümüzde maddi temizliğin yanında manevi temizliğe de gereken önemi vermesi. Dileriz bu virüs sayesinde dünya, sevginin, hoşgörünün, barış ve adaletin temizliğiyle bir yeryüzü cennetine dönüşür.

 

 

 

İlgili makaleler
Görüş
Görüş 31-Ağu-2020
no-woman-photo-150x150
Ceren Yılmaz
Yazar

Şiddet, türü ne olursa olsun şüphesiz ki bir travmadır. Travmalar bireyi ruhsal ve bedensel olarak olumsuz yönde etkileyen ve çaresiz hissettiren olaylardır. Psikolojik veya fiziksel şiddetin etkileri ruhsal yapıyı derinden sarsar. Travmanın tipi ve şiddeti, bireyde yaratacağı etki üzerinde ne kadar önemli bir etkiye sahipse; kimin tarafından oluşturulduğu da o kadar önemlidir.

Devamı Devamı
Görüş
Görüş 26-Ağu-2020
Author
Ceren Yılmaz
Yazar

Allah’a iman, insanları başka hiçbir koşulda elde edemedikleri huzurlu ve mutlu bir yaşama kavuşturur. Mutluluğu ruha hissettiren Allah’tır ve Allah bu hissi yalnızca razı olduğu kullarına verir. Allah’ın rızasından uzak yaşayan birisi kendisini maddi sebepler kullanarak mutlu etmeye çalışabilir ve geçici bir süre için kendini mutlu hissettiğini de zannedebilir. Ancak bu kişi gerçekte bir aldanma içerisindedir.

Devamı Devamı
Görüş
Görüş 25-Ağu-2020
Ceren Yılmaz
Yazar

Tüp bebek (IVF) yöntemi, çocuk sahibi olamayan çiftlere uygulanan ve uzun süredir kullanılan bir yardımcı üreme tekniğidir. Günümüzde en çok tercih edilen kısırlık tedavilerinin başında “Tüp bebek” geliyor.

Devamı Devamı
Görüş
Görüş 20-Ağu-2020
Author
Ceren Yılmaz
Yazar

İslam’da zorluk ve kolaylık meselesi; inanç ve amel olmak üzere iki kısımdır. “Dinde zorlama yoktur. Doğruluk ile sapıklık birbirinden kesinlikle ayrılmıştır. Kim tağutu, azgınlığı reddederek Allah’a inanırsa kopması mümkün olmayan, sapa sağlam bir kulpa yapışmıştır. Hiç şüphesiz Allah her şeyi işiten, her şeyi bilendir.” (Bakara, 256. Ayet) buyrulmaktadır.

Devamı Devamı