Aile Hayatının Önemi ve İslam

İslam Contributor
Kazım Canberk Sezer-Dreamstime
Kazım Canberk Sezer-Dreamstime

Aile ve aile hayatının önemi insanın var oluşundan beri devam eden kavramlar. Yaşam yüzyıllar içinde değişse de aile hayatı insanın merkezinde olmaya devam ediyor. İslam dini için aile ve aile hayatı bir müminin en çok önemsediği kavramlardan biri.

Aile hayatı, bireyin kendini bulması ve topluma açılması kapsamında temel bir etkiye sahip. Aile hayatı bireyin her zaman sığınabileceği korunaklı bir yer. İslam dini her koşulda aile hayatını ve içindekiler korumaktan yana olmuştur.

Aile hayatının önemi nedir?

İslam dininde kiminle evlenileceğine önem verilmesinin nedeni aile hayatını oluşturacak kişilerin devamlılığını sağlayacak özellik taşımaları gerekmesidir. Aile hayatı emek isteyen bir yapıya sahiptir. İslam dini aile hayatı ile mutluluğu ve huzuru tattırırken diğer yandan kişilerin sorumluluk almalarını ister. Müminler aile hayatının saadetinin yanı sıra, zorluklarını da üstlenirler.

Aile hayatı çocuğun gelişmesi için de en önemli yerdir

İslam dini çocuk sahibi olmayı her zaman önemser ve destekler. Dünyada doğduktan sonra en uzun süre bakıma muhtaç olan canlılar insanlar. Aile hayatı çocuğu hayata hazırlayan önemli bir yer. İslam dini de çocukların ahlak bilgisini önce ailede aldığını her zaman vurgular.

İlkel toplumlardan modern toplumlara gidildikçe aile hayatı değişir. Sanayi toplumundan önce aile hayatı toprağa dayanırdı daha sonra bu durum değişti. Bir arada yaşayan geniş aile hayatlarını yerini çekirdek aileye bıraktı. İslam dini aile büyüklerini ve onlarla yaşamayı desteklese de, koşullar her zaman bu duruma el vermiyor.

Din, aile hayatı üzerinde oldukça önemli bir kavram. Eş seçerken, evin içindeki yaşayış biçiminde, aile büyükleri ve çocuklarla ilişkilerde İslam dini etkilerine rastlarız.

İslam dinini seçen kişiler eş tercihlerinde aradıkları kriter sorulduğunda en çok verdikleri cevap “güzel ahlak” olmuştur. Aile hayatı kurulurken, huzurla devam etmesi için müminlerin güzel ahlaklı olması bekleniyor.

Geniş aile hayatı beraberinde dini kutlamaların önemini ve coşkusunu getirir. Müslümanlar için dini nikah aile hayatı için mutlaka gereklidir, bu durum değişen yüzyılda da önemini koruyor.

İslam ülkelerinde resmi nikahla birlikte yapılan dini nikah oranı oldukça yüksek bir orana sahip. 21. Yüzyılda modern İslam toplumlarında dini nikah geleneği önemini koruyor.

İslam aile hayatı evlilik töreninin de örf ve adetlere göre yapılmasında etkili. Aile büyüklerinin sözünün dinlenmesi, gönüllerinin olması için onların tercihlerine saygı duyulması bulunduğumuz çağda da devam ediyor.

İslam dini çocuğun varlığını her zaman destekler. Geldiğimiz yüzyılda eskiye oranla daha az çocuk yapıldığını söylemek mümkün. Bulunduğumuz çağın aile hayatı yapısına en büyük etkisini burada görüyoruz. İslam dini, geleneksel aile hayatı kapsamında “biz” felsefesini geliştirmiştir. Çağımızda bu biz kavramı geniş aile hayatı yerine çekirdek aile için geçerliliğini korur.

İslam, aile bireylerinden herhangi birinin derdini ortak dert olarak görür

O derdin çözülmesi için ortak çözümler üretir. Bu davranış biçimi bireylerin kendilerini yalnız hissetmemeleri ve değer gördüklerini anlamaları için oldukça önemlidir.

İslam toplumlarının bu aileyi koruyan ve kollayan yapısı her zaman Müslüman olmayan toplumlarda hayranlık uyandırmıştır. Müslüman olmayan toplumlar biz yerine ben anlayışına sahiptir.

Yardımlaşma İslam toplumlarında ailelerin olmazsa olmazıdır, kimde maddi imkan yoksa ona yardım edilir. Bu yardımlaşma durumu yine insanların yaşamlarını sürdürmelerinde oldukça etkili bir manevi güçtür.

Büyük şehirlerde küçük ailelerde yaşam devam etse de, elimizden geldiğinde yardımlaşmayı, biz olmayı, çözüm üretmeyi unutmamalıyız. Aile en büyük değerimiz olamaya devam ediyor.