Derin mana; insan Suresi’nin konusu nedir?

Dua Contributor
Sharbat_Gula
Afgan kızı. Steve McCurry. Wikipedia.

Adını ilk ayetinde bulunan insan kelimesinden alan insan Suresi’nin konusu, insanların yaşamlarıdır. Bir diğer ismi Dehr Suresi’dir. 31 ayetten oluşan ve Kuran’da 76. sırada yer alan bu surenin pek çok fazileti bulunur. Surenin anlamında gerçekten iman eden kimseler için hazırlanmış müjdelere yer verilir.

Kuran’da önemli bir yeri bulunan insan Suresi’nin konusu nedir?

Kendisi kısa ama anlamı derin olan insan Suresi’nin konusu dünya ve ahirette insanların yaşamıdır. İlk ayetlerinde insanın nasıl yaratıldığını, imtihan amacıyla dünyaya yerleştirildiği yer alır. Ardından insana iman edebilmesi için verilen yeteneklerden, akıldan ve nefisten bahsedilir.

İrade sahibi olan insanlar, Allah’a inanıp inanmamayı kendileri seçerler. Bu nedenle indirilen İnsan Suresi, takva sahibi olan kimseleri cennetle müjdeler. Ancak iman etmeyen kimseler için hazırlanan cehennemin özellikleri anlatılır. İman edenlerin yerine getirmesi gereken ibadetlere değinen İnsan Suresi, cenneti kazanmak isteyen müminler için oldukça önemlidir.

Dünya ve ahiret arasında korunması gereken bir denge bulunur. İnsan Suresi’nde bu dengeyi koruyamayan ve dünyayı seçen kimseler için kötü sonlar hazırlandığı bildirilir. Ancak ahireti için çabalayan, Allah’ın rızasını kazanmaya çabalayanlar çeşitli övgülere layık görülür. Bu kimseler iki dünyada da Allah’ın vereceği güvenle yaşarlar.

Bu sureyi okumanın kazandırdığı faziletler nelerdir?

Fazilet kelimesinin sözlükte yer alan anlamı erdemdir. Kuran okuyan kimseler de Allah’ın izniyle farklı erdemler kazanma şansına sahiptir. Ayrıca sureleri kalplerindeki imanla okuyan kimseler dünya ve ahiret yaşamlarında farklı güzelliklerle karşılaşır. İnsan Suresi de kazandırdığı erdemlerle müminlere salih ameller kazandırır, dünyalarını çeşitli müjdelerle donatır.

İnsan Suresi’ni okumak, insana Allah’a nasıl yöneleceğini anlatır. Böylelikle Allah’ın dostluğunu ve cenneti kazanmayı mümkün kılar. Sorumlu olduğu ibadetleri hatırlatarak salih ameller kazandırır. İnsan Suresi’ni okuyan ve yaşamında uygulayan kimselerin üzerine Allah’ın rahmeti iner.

İmanı güçlendiren, takvayı arttıran İnsan Suresi zalim kimselerden olmayı engeller. Böylelikle Allah’ın gazabı bu sureyi okuyan kimsenin üzerine olmaz. Amellerini güzelleştirerek kişinin kalbinde bulunan sıkıntıları sonlandırır, farklı kapılar açarak işlerini kolaylaştırır. Ancak en büyük fazileti insanı insana anlatmak, imtihanlardan sabırla geçmeyi sağlamaktır.

Müminler İnsan Suresi’ni okuduktan sonra nasıl davranmalıdır?

Allah rızası için dünya yaşamını değerlendiren kimseler İnsan Suresi’ni okuduktan sonra doğru olmayan davranışlarını değiştirmelidir. Eksik ibadetlerini tamamlamaya özen göstermeli, Allah’ın adını sık sık anmalıdır. Gerçek bir mümin olmayı başaran kimseler cenneti kazanacağı, ipek elbiselerle mükafatlandırılacağı için davranışlarına özen göstermelidir.

Maddi şekilde yapılan ibadetlerde öncelik yoksul, yetim ve esir olan kimselere verilmelidir. Bu yaptıklarından dolayı teşekkür beklemek yerine Allah’ın rızasını kazanmayı düşünmelilerdir. İmanlarını arttırma yolunda çalışmalar yaparak ayetlerde anlatılan müjdelere sahip olmak için çabalamalılardır. Kuran’da bu durum hakkında şöyle buyrulur:

“Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik; artık o isterse şükreden olur, isterse nankör.” (İnsan Suresi 76/3)

Ayetten anlaşıldığı gibi iman edip etmemek insanın elindedir. Allah’a verdiği nimetler için şükretmek veya verilen nimetleri görmezden gelmek mümkündür. İnsan Suresi’nin faziletini kazanan kimseler şükürlerini eksik etmeden yaşayarak Allah’ın hoşnutluğunu kazanırlar.

Kısaca, insanların yaratılışını anlatan İnsan Suresi oldukça faziletlidir. İman eden kimseler için Allah’ın hazırladığı ödülleri ve iman etmeyenleri bekleyen kötü sonu anlatır. Kuran’da 76. sırada bulunan bu sure, müminlerin imanlarını arttırmaya yardımcı olur. Takva sahibi olanlara cenneti müjdeleyerek dünya yaşamının bir imtihan olduğunu gösterir.