Derin mana; inşirah Suresi faziletleri

Kuran Contributor
inşirah Suresi faziletleri nelerdir
Mohamed Osama-Dreamstime

İnsanın sıkıntısını gidermesi ve ferahlama sağlaması bakımından inşirah Suresi faziletleri Müslümanlar tarafından bilinen bir konudur. Kısa sayılabilecek bu sure, Müslümanların çoğunluğu tarafından ezbere bilinir ve sıklıkla okunur.

Genel özellikleri nelerdir?

İslam inancında İnşirah Suresi büyük bir öneme sahiptir. Mekke döneminde nüzul ettiğine inanılan bu surenin toplamda 8 ayeti vardır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed ve ilk sahabiler iman etme ve bu inancı yayma konusunda büyük sıkıntılar yaşamışlardır. Ancak bu sıkıntılar karşısında onlara ferahlık verilmiş ve yardım edilmiştir. Dolayısıyla İnşirah Suresi’nin Allahü Teala’nın da izniyle sıkıntıları giderdiğine inanılır.

Sure, Kur’an-ı Kerim sıralamasına göre 94. sırada yer alır. Bu bakımdan İnşirah Suresinin önünde ve arkasında yer alan sureler sırasıyla Duha Suresi ve Tin Suresi şeklindedir. Nüzul sırasına göreyse İnşirah’tan önce yine Duha Suresi indirilmiştir. Ardından indirilen sureninse Asr Suresi olduğuna inanılır.

Sure ayetlerinde hangi konulara değinilir?

İnşirah Suresi’nin ayeti kerimelerinde ağırlıklı olarak Allahü Teala’nın Hz. Muhammed’e vermiş olduğu manevi yardımlardan bahsedilir. Buna ek olarak da her zorluğun yanında bir kolaylık olduğu vurgusu yapılır.

Kur’an-ı Kerim tefsiri incelendiğinde burada bahsi geçen zorluk Mekke döneminde müşrikler tarafından Müslümanlara yapılan baskı ve eziyettir. Ancak Allahü Teala, kullarının yanındadır. Konuyla ilgili ayeti kerime içerisinde şöyle buyrulur:

“Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet, doğrusu her güçlüğün yanında bir kolaylık vardır.” (İnşirah Suresi, 5 ve 6. Ayet)

İnşirah Suresi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed ve diğer Müslümanlar için bir müjdeleyici olarak kabul edilir. Bu sureyle birlikte Allahü Teala, müminleri teselli ederek onların gönül ferahlığına ulaşmasını sağlamıştır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in bir hadisinde bu durum hakkında şöyle buyrulmuştur:

“Müjdeler olsun! Size kolaylık geldi; artık bir güçlük iki kolaylığa asla gaip gelemez!” (Muvatta, Taberi)

Derin manalı inşirah Suresi faziletleri ne şekilde sıralanır?

Kolay ezberlenebilen İnşirah Suresi faziletleri de oldukça fazladır. Buna göre, İnşirah Suresi okuyan kimsenin iç sıkıntısının gideceğine ve manevi dargınlıktan kurtulacağına inanılır. İnşirah Suresi’ni devamlı okuyan kimsenin Allah’ın da izniyle yaşadığı sorunlardan kurtulacağı rivayet edilir.

Kalp sıkıntısını aşmanın yanı sıra İnşirah Suresi’nin bir fazileti de okuyan kimsenin rızkını artırmasıdır. Bu bakımdan, özellikle farz namazların ardından bu surenin okunması tavsiye edilir. Allah’ın da yardımıyla kişinin zorlaşan işleri kolaylaşır ve rızkı da bereketlenip, bollaşır.

Kısaca özetlemek gerekirse, İnşirah Suresi Kur’an-ı Kerim içerisinde yer alan ve toplamda 8 ayetten oluşan kısa bir suredir. Bu sure, zor zamanlardan geçen Peygamber Efendimiz ve kendisinin yanındaki müminlere bir teselli olarak indirilmiştir. Sure içerisinde her zorluğun yanında mutlaka bir kolaylık olduğuna vurgu yapılır. Buna ek olarak ne olursa olsun Allah’a yönelmek ve O’na ibadet etmek konusunda Müslümanlar tembihlenir.

İnşirah Suresi, kolayca ezberlenebilen ve akılda tutulabilen bir yapıya sahiptir. Buna karşılık fazilet bakımından da oldukça kıymetlidir. Kalp sıkıntısını gidermesi, zorluklara karşı hafifletici olması, iç daraltısından kurtarması ve kişiyi umulmadık yerden rızıklandırması; İnşirah Suresi’nin fayda ve faziletleri arasındadır. Öyleyse bizlere düşen bu sureyi bol bol okumak ve bu ayeti kerimelerin faziletlerinden yararlanmaya çalışmaktır.

İslam inancında niyet ve kalp konusuna oldukça değer verildiği herhangi bir dua ederken akıldan çıkarılmamalıdır. Buna göre, yapılan dualarda yalnızca Allahü Teala’ya yönelmeli ve karşılığını yalnızca O’ndan beklemeliyiz.