Detaylarıyla Fil Vakası Olayı Nedir?

Tarih Contributor
Kur'an-ı Kerim açık bir şekilde

İslam tarihinde, Fil vakası olayı, ibret ve ders alınması gereken bir hadisedir. Kur’an-ı Kerim içerisinde de bahsi geçen bu olay tarih kitaplarında detaylıca anlatılır. Buna göre, Kabe’ye karşı saldırıda bulunan Ebrehe ve ordusu Allahü Teala tarafından bozguna uğratılır.

Hadise Ne Zaman Yaşandı?

İslam inancında büyük bir yeri olan Fil vakasının Hz. Muhammed’in doğumundan 52 gün önce meydana geldiği rivayet edilir. Yani, Fil vakası olayı miladi takvime göre 570-571 senelerinde vuku bulmuştur. Olayda bahsi geçen ordu ve fillerin sayısına dairse kesin bir bilgi elde edilememiştir.

Bazı kaynaklarda mucize olarak kabul edilen Fil vakası sonrasında Ebrehe’nin ordusu helak olmuştur. Allahü Teala, Ebabil kuşlarıyla Kabe’ye bir zarar gelmesini engellemiştir. Bu hadise, Mekke halkını da derinden etkileyen bir olaydır. Hatta bu sebeplerden ötürü hadisenin yaşandığı dönem “Fil Yılı” olarak isimlendirilmiştir. Fil vakası, bundan sonra tarihi bir başlangıç olarak kabul edilmiştir.

Gerçekleşme sebepleri nelerdir?

Fil Vakası’nın başında bulunan kral Ebrehe olarak bilinir. Kendisi Yemen valisi olarak görev yaptığı esnada bağımsızlığını ilan etmiş ve kral olmuştur. Bu esnada da Yemenli Araplar hac görevi için Kabe’ye gitmesi Ebrehe’yi son derece rahatsız eder. Bir çözüm yolu olarak da Kuleys adındaki kiliseyi inşa ettirir. Ardından halkın hac vazifesini burada gerçekleştirmesini ister.

Yemenli Araplar hac vazifesini kilisede yapmak istemez, hatta içlerinden biri Kuleys’e girer ve burayı harabeye çevirir. Ebrehe, kiliseye karşı yapılan bu tutumu kendisine yapılmış bir hakaret olarak görür. Bunun üzerine de intikam almaya karar vererek Kabe’ye doğru yola koyulur. Ebrehe’nin amacı Kabe’yi yıkmak, ardından da tüm kalıntıları Yemen’e getirmektir. Bunun için büyük bir ordu kurar ve yanına da çok sayıda fil alır.

Ebrehe’nin ordusu Mekke yolunda halkın koyun ve develerini çalar. Zamanın Mekke emiri olan Abdulmuttalib’in görüşme istediği de geri çevrilir. Ordu Mekke’ye saldıracağı andaysa ibretlik bir hadise yaşanır. Gökyüzü Ebabil kuşlarıyla dolup taşar. Uçan her bir kuş gagasında ve ayaklarında taş taşıyordur. Ebabil kuşlarının taşları gökyüzünden Ebrehe ve ordusunun üzerine düşer. Sonuç olarak da Ebrehe büyük bir bozguna uğrar.

Fil Suresi’nin ayetleri Allahü Teala’nın fil sahiplerine yaptıklarıyla başlar. Onların kötü planlarının tersine çevrildiği ve Ebabil kuşlarının gönderildiğiyle devam eder. Son olarak da Ebabil kuşlarının taşlar taşıdığından bahsedilir ve Allah’ın onları yendiği söylenir. Son ayeti kerimede Ebrehe’nin ordusu yenilip ezilmiş bir ekine benzetilir. Buradan da Allahü Teala’nın gazabı ve felaketin büyüklüğü anlaşılır.

Kur’an-ı Kerim’de fil vakası olayı nasıl anlatılır?

Kur’an-ı Kerim’in 105. suresi, 5 ayetten oluşur ve Fil Vakası’nı anlatır. Sure içerisinde şöyle buyrulur:

“Onların planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar yağdıran sürü sürü kuşlar salmadı mı?” Fil Suresi, 2,3 ve 4. Ayet)

Eski tefsirlerde Fil Vakası, büyük bir mucize olarak nitelendirilir. Hatta bazı rivayetlere göre Ebabil kuşlarının taşıdığı taşlar, değdiği kişiye bazı hastalıklar bulaştırmıştır. Hicaz bölgesinde yaşanan ilk salgın hastalıkların Fil Vakası’ndan sonra görülmesi de bu olaya kanıt olarak gösterilir.

Sonuç olarak Fil Vakası, Hz. Muhammed döneminden önce yaşanmış olsa bile İslami açıdan büyük bir öneme sahiptir. Bu hadiseyle birlikte Allahü Teala’nın Kabe’ye karşı yapılan saldırıyı nasıl önlediği anlaşılmaktadır. Olayın gidişatıysa Kur’an-ı Kerim içerisinde açıkça ifade edilmektedir.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.