Dijital güvenlik ve önemi

Güvenlik Contributor
dijital güvenlik
Dan Nelson-Unsplash

Siber veya dijital güvenlik ve önemi son zamanlarda en dikkat çekilen konulardan biri. Çünkü siber saldırılar kişi, kurum, yetişkin ve çocukları ayrı ayrı hedef almış durumda. Olası bir saldırıdan korunmanın ilk adımıysa dijital güvenliğin ne olduğunu öğrenmekten geçiyor.

Dijital güvenlik nedir?

Dijital ağların, cihazların, programların ve burada yer alan tüm bilgilerin korunması işine dijital güvenlik denir. Aslında siber güvenlik olarak da nitelendirilen bu işlemler, bilgi teknolojisi güvenliği kapsamında yapılır. Kötü amaçlı bir yazılımı açmamak, mevcut yazılımları güncellemek, kişisel veri sözleşmelerini okumak ve herkese açık İnternet ağlarından uzak durmak; bu güvenliği sağlamanın belli başlı yollarıdır.

Esasen siber saldırıların büyük bir bölümü zararsız gibi görünen bağlantılar üzerinden yapılır. Bunun için İnternet gezintilerinde kaynağı belli olmayan bağlantılardan uzak durmanın önemi büyüktür. Yazılım güncellemesinin amacıysa programda yer alan saldırı açıklarını kapatmaktır. Güncel yazılımlar kullanmak sizi olası tehlikelere karşı savunmaya yardımcı olur.

Çocuklara sanal güvenlikle alakalı bilgi vermenin önemi nedir?

Dijital saldırı konusu insan ya da herhangi bir zümreyi ayırt etmeksizin herkesi hedef alabilmektedir. Çocuklarsa bu hedefler arasında en korunmasız sayılan gruptur. Bu bakımdan siber saldırılara karşı alınan her önleme çocukları dahil etmekte fayda vardır.Çocukları dijital ortamda korumanın başlıca yolu, kontrolü elden bırakmamaktır. Bu noktada çocukların yalnızca izin verilen bağlantılar üzerinde dolaşması gerekir. Tüm bunlara ek olarak, haberlerde de görülebileceği üzere, çocuklar akla gelebilecek her türlü istismara açık bir pozisyondadır. Anne ve babaların çocuklarını yabancılarla iletişim kurma noktasında açıkça uyarması da son derece önemlidir.

Sanal güvenlik önlemleri alınmadığı takdirde ne gibi tehlikelerle karşı karşıyayız?

Sanal güvenlik önlemleri alınarak engellenmeye çalışılan siber saldırılar, farklı amaçlarla yapılabilir. Sanal saldırıların ilk aşamasında kişi ve kurumların şiflerini ele geçirmek vardır. Bu şifreler ele geçirildikten sonra, virüs taşıyan mesajlar ya da spam içerikleri istenen kişilere yollanabilir. Saldırıların ikinci kısmıysa ilkinden daha tehlikeli durumdadır.

Siber saldırının ikinci amacı tamamen kişi ve kurumu aşağılamak, küçük düşürmek ve itibar kaybına yol açmak üzeredir. Her gün yüzlerce insan siber saldırıya maruz kaldığı için sayısız problemle yüzleşmek durumundadır. Kişisel zarar verme güdüsüyle yapılan saldırılar yetişkinleri olduğu kadar çocuk ve gençleri de etkilemektedir.

Online saldırı sonucunda küçük düştüğünü ya da aşağılandığını hisseden insanlar ciddi psikolojik sıkıntılar yaşamaktadır. Bu noktada yasal kanunları bilmek ve haklarının farkında olmak son derece önemlidir. Alınan güvenlik önlemlerine rağmen, saldırıya uğranıldığı takdirde resmi mecralardan destek almakta fayda vardır.

Aslında siber saldırılar, her gün gelişmeye devam eden teknoloji dünyasının doğal bir sonucudur. Bu saldırılara karşı güvenlik önlemi almak kişi ve kurumların sorumluluğunda; saldırıya maruz kalanları korumak da tamamen devlet sorumluluğundadır.

Öte yandan siber saldırı yaş gözetmeksizin herkese karşı açık bir tehdit unsurudur. Bu noktada çocukları korumak, öncelikle anne ve babanın vazifesidir. Çocukları sanal ortamdaki tehlikelere karşı uyarmak ertelenemeyecek kadar önemli bir iştir. Bunun yanı sıra herhangi bir medya aracının kullanımında da çocuk daima gözetim halinde tutulmalıdır.

Dijital anlamda alınması gereken güvenlik önlemleri göz ardı edildiği takdirde, herkes açık bir tehlike altındadır. Tedbiri elden bırakan pek çok birey bu durumun ciddiyetini saldırı gerçekleştikten sonra anlar. Bu anlayışa da çoğunlukla psikolojik rahatsızlıklar eşlik eder. Öyleyse çağa ayak uyduralım, teknolojiyi yakından takip edelim ancak; hem kendi güvenliğimizi hem de çocuklarımızınkini sağlamayı unutmayalım.

YAZI: İPEK ATACAN

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.