Dijital Platform İbadet Kolaylığı Nasıldır?

Teknoloji Contributor
ID 137083185 © Andranik Hakobyan | Dreamstime.com
Fotoğraf: ID 137083185 © Andranik Hakobyan | Dreamstime.com

Hepiniz Dijital platform çağının başladığını duyuyorsunuzdur. Teknolojinin hayatımızdaki yüzdesinden şikayet edenler olsa da onun yararlarını da göz ardı edemeyiz. Bugün kolumuza taktığımız elektronik bir saatle attığımız her adımı, kalp ritmimizi ölçtüğümüz gibi, telefonlaşıp mesajlaşabiliyoruz.

Tek bir aletle birçok işimizi görebiliyoruz. En kıymetli kavram zamana katkısı çok olan teknoloji ibadetimize yardımcı olmak için de hayatımızda. İslamiyet  ilime her zaman önem veren bir din olarak yükseldiği dönemde de ilimden yardım aldı.

Dijital platform ve kıble yönü bulma nasıl olur?

Kıble tayini, namaz vakitlerinin tespiti ve miras paylaşımı gibi ihtiyaçlar nedeniyle Müslümanların en erken ve en çok matematik bilimleri ile uğraştıklarını biliyoruz. İlk matematik araştırmalarının, Emeviler dönemine kadar gitse de çalışmaların genellikle Abbasiler döneminde başladığını ifade eden yazar, uluslarası üne sahip olan Harizmi ve İbn Türk ile çalışmaların daha da hızlandığını belirtmekte.

Bugünkü cebir, trigonometri, uzay geometrisi ve Batı-Latin matematiğinin öncüleri olan ilk Müslüman matematikçiler. Onların bulduğu ondalık sitemin kendilerinden önceki dönemlerde bulunan sistemlere oranla çok daha avantajlı olduğunu bugün biliyoruz.

Matematiği ve bilimi önemseyen dinimizin bugün kullandığımız teknolojiyi reddedeceğini düşünemeyiz. Bugün teknoloji Kuran-ı Kerim’e hizmet edebiliyor. Bugün özel teknolojik kalemler Kuran-ı Kerim’e yaklaştığında istediğiniz hafızın sesinden o ayeti dinletiyor.

Bilim ve ibadet ilişkisi nasıldır?

Uzmanlar öncelikle Kuran-ı Kerim’in okunmasını tavsiye ediyorlar ama dinlemenin ibadet olduğunu vurguluyorlar. Televizyondan,  internetten    Kuran dinlenmesi  bir ibadet sayılıyor. Zaman zaman  buna karşı çıkan hocalar olsa da çoğunluk, saygı gösterilerek teknolojik bir aletten Kuran-ı Kerim dinlemeye karşı çıkmıyor.

İnsandan Kuran-ı Kerim’i dinlemek daha fazla tavsiye edilmekle ve gerçek bir ibadet olarak tanımlansa da elimizde olan koşullar ile Kuran- Kerim’i dinlemek, onu hayatımıza katmakta bir sakınca bulunmuyor.

Yaptığımız her işte olduğu gibi burada da niyet önem taşır. İbadet etmek, Allah’a yakın olmak için, saygıda kusur etmeden yapılacak her ibadet değerlidir. Bilgiye ulaşmak bu kadar kolaylaşmışken ondan faydalanmak zararlı olamaz.

Zaman zaman canlı yayında kılınan namazlarda hoca ile birlikte namaz kılmak da mümkün oluyor. Bu şekilde namaz kılmanın Kur’an-i, Nebevi ve Fıkhi bir engeli olmadığı için biz caizdir deniyor.

İslam alimleri Buhari ve Müslim’in rivayet ettiği şu hadistir: “İmam kendisine uyulması içindir.  İmam tekbir aldığı zaman tekbir alınız. Rukua gittiği zaman rukua gidiniz, secdeye vardığı zaman secdeye varınız. İmam ayakta kılarsa sizde ayakta kılınız.” (Buhari, Salat, 18)

Canlı yayın yoluyla nakledilen namazlarda imamın tabii sesi anında işitildiği ve imam tekbir aldığında tekbir alınabildiği, imam rukua ve secdeye gittiğinde aynı anda ruku ve secde yapılabildiği için imama uyuş ile ilgili sünnetin öngördüğü ana şartlar gerçekleşiyor. Amaç, birlik ve beraberliğe vesile olması gereken cemaat namazlarının mekan farklılığı sebebiyle ihtilaf sebebi olmamasıdır.

Teknolojinin ibadete olumlu etkileri neler?

Olumlu yönden baktığımızda karşımıza şu tablo da çıkmakta. Ümmet bilincinin pekişmesi müminler için önemli bir mesele. Milyonların aynı anda Allah’a ibadet edebiliyor olması, birlik   duygusu için çok güçlü bir unsur. Diğer yandan kutsal topraklara gidemeyecekler için de internet aracılığı ile orayla aynı anda namaz kılabilmek manevi bir mutluluk. Hastalar, yaşlılar, engelli kişilerin de dahil olabileceği bu namaz şekli moral sağlayacağı kadar hayırlı bir ibadet olarak da görünüyor.

Teknoloji ve internetin sunduğu koşulları İslâm birliğine kültürel katkı sağlayacağı biçimde kullanmak zarar yerine fayda sağlar. Kuran-ı Kerim zamansız olduğuna ve teknoloji gittikçe ilerleyeceğine göre, ibadetimiz ondan yarar alarak yapılabilir. İyi niyet her zaman ibadetlerimizin temeli olmalıdır.

 

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.