Din Kardeşine Dua Etmek Neden Önemli?

Dua Contributor
din kardeşine dua
The Dancing Rain-Unsplash

Dinimizde, başkasının gıyabında yapılan salih amellerden biri de din kardeşine dua etmek olarak kabul edilir. Kişinin yüzüne karşı yapılan dua farklı anlamlarda ve kötü şekilde yorumlanabilir. Ancak birinin ardından dua etmek, içten ve samimi bir eylemdir. Yalnızca Allah rızası gözetilerek yapılan bu eylemlerin Allahü Teala tarafından kabul edildiği de bilinir.

Din kardeşine dua etmek ayet ve hadislerde olan bir konu mudur?

Din kardeşi için dua edilmesi hem Kur’an-ı Kerim ayetlerinde hem de günümüze ulaşmış hadislerde yeri olan bir konudur. İlgili ayetlerden birinde, “Bunların ardından gelenler de ‘Ey Rabbimiz’ derler, ‘Bizi ve bizden önceki iman etmiş kardeşlerimizi bağışla; kalplerimizde iman edenlere karşı kötü bir düşünce ve duyguya yer bırakma. Rabbimiz! Kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin.” (Haşr Suresi, 10. Ayet) buyrulur.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in hadisleri de Kur’an ayetlerini destekler. Bu bağlamda, salih bir Müslümanın kendine ettiği duayı diğer kardeşlerine de ettiğine dair bazı vurgular yapılır. Din kardeşinin ardından yapılan dua, gıyabi dua türündendir. Bu tür duaların muhatabı, kendisi için dilenen dilekleri ve edilen duaları duyamaz.

Müslümanların birbirine dua etmesi neden önemli?

Geçici dünya yaşamında Allahü Teala’nın rızasına erişmeye nail ettirecek pek çok davranış içimi vardır. Müslümanların din kardeşini sevmesi, selamlaşması, birbirleri hakkında hayırlar istemesi; Allah’ı memnun eden işler arasındadır. Buna göre, din kardeşine dua etmek Allah katında makbuldür ve karşılığı olan bir davranıştır.

Sahih hadislerde geçtiği üzere başkasına hayır duasında bulunmak oldukça faziletli bir iştir. Buna göre bir başkası için dua eden kimseye yanındaki melekler de aynı biçimde dua eder. Üstelik bu kişi nefsini ve şeytanın hilelerini de yenmiş olur. Çünkü; başkasına karşı kötü niyet beslemek, haset etmek ve kibre bürünmek gibi davranışlar kötü hasletlerdir. Bunların temel kaynağı da hiç şüphesiz kişinin nefsi ve şeytanın vesvesesidir.

YAZI: İPEK ATACAN

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.