Din Nedir? Neden Çok Önemlidir?

Felsefe Contributor
El Tempo şelalesi, Kosta Rika
El Templo Şelalesi, Kosta Rika. 91942238 © - Dreamstime.com

İlahi kitabımız Kur’an-ı Kerim’de “din” kelimesi doksan iki yerde geçmekte olup din nedir sorusunun karşılığı oldukça kapsamlıdır. Yazılı ve yazılı olmayan kaynaklardan edinilen bilgilere göre dini olmayan hiçbir toplum olmamıştır. İnsanlık öyle ya da böyle hep bir inanca sarılarak yaşamıştır. Aksinin düşünülmesi fıtrata aykırı bir düşüncedir. Çünkü insan fıtrat itibariyle bir şeye inanma ihtiyacıyla yaratılmıştır. Din kelimesi Kur’an-ı Kerim’de itaat, tapınma, şeriat, adet, hudut, hüküm, hesap ve millet gibi başlıca anlamlarda kullanılmıştır. İlk inen ayetlerde din kelimesi “yevmüd’din” olarak yani “din günü, hesap günü, ceza günü” olarak geçmektedir.

Dinin Kur’an’daki anlatımı nasıldır?

Mekke’de inen ilk ayetlerin muhtevasında inanlar için amellerinin bir karşılığı olacağı ve sorumluluk alanları anlatılarak, hesap günü/din günü vurgusu yapılmıştır. Medine’de inen ayetlerin ilk yıllarında bu vurgu devam ederken, Medeni ayetlerin yarısında bu vurgunun yerini, Tevhit inancı ve teslimiyet esaslarına bıraktığı görülür. Bu bağlamda “yevmüd’din” tabirinin Medeni ayetlerin yarsından fazla kısmında yer almadığı görülür. Kur’an-ı Kerim de İslam dini, yaşayış esaslarına uygun olarak sistematik bir şekilde anlatılmıştır.

İnsan yaratılışının da evre evre anlatıldığı Kur’an-ı Kerim’de, kişinin dini açıdan olgunlaşmasının da aslında birtakım evrelere tabi olduğu anlatılmaktadır. Örneğin Kur’an-ı Kerim’de yer alan kırk yaş duası, kişi bu yaşa erdiğinde idrak düzeyinin ne olması gerektiğini anlatır. Kur’an-ı Kerim’de din konusunda tebliğ edilen en çarpıcı ayet, Allah katında tek dinin İslam dini olduğunun vurgulanmasıdır. Bu şekilde İslam dini ilahi planda sabitlenmiş, esasları anlatılarak diğer bütün dinlere üstün kılınmıştır.

Dünya üzerinde kaç din vardır?

Bu sorunun cevabı kesin olarak bilinmemekle birlikte yapılan araştırmalarda dünya üzerinde dört binden fazla farklı inanç gurubu olduğu belirtilmektedir. En büyük mevcudiyete sahip dinler ise Hristiyanlık, İslam, Hinduizim, Budizim, Yahudilik olarak yirmi farklı isimle yer alır. Dünya genelinde herhangi bir dine mensup olmayan, Deist, Agnostik ya da Ateistlerin sayısı ise bir milyar civarı olarak belirtilmektedir.

Dinler neden vardır?

Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi fıtrat olarak insan inanma ihtiyacı ile yaratılmıştır. Akıl ve irade sahibi olan insan için sınırlı ve ölümlü bir varlık olduğunu bilmek, tabiata karşı acizliğini hissetmek, üstün bir yaratıcıya inanma ihtiyacını doğurmuştur. Hz. Adem’den başlayarak Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (sav) kadar yüce Rabbimizin vahiy yolu ile tebliğ ettiği ilahi dinlerin ortak mesajı Tevhit inancıdır. Yahudilik ve Hristiyanlık inançlarına Kur’an-ı Kerim’de anlatıldığı şekilde bakıldığında, aynı akidelerine sahip olduğu görülür. Yani yüce Rabbimizin Hz. Adem’den başlayarak kullarına tebliğ ettiği din aslında tümü ile İslam dinidir. Saf hali ile tebliğ edilen bu din, insanlar tarafından her tahrif edildiğinde yeni bir peygamber gönderilerek insanlık, Tevhit yolundan sapmamaları için uyarılmıştır.

Din nedir sorusunun cevabı için bir çok alim, düşünür din felsefesi, din sosyolojisi din psikolojisi gibi alanlarda uzmanlaşarak cevaplar aramışlar, en doğru tanımı yapmaya çabalamışlardır. Bir Müslümanın ilahi kitabını okuyarak anladığı ise Tevhit inancına dayalı, ibadet şekillerinin, sorumluluklarının açıkça anlatıldığı bir yaşam biçimidir. Bu anlamda din, kişi ahlakından başlayarak toplum ahlakını temel alan, kişinin nasıl yaşayacağını iradesiyle tayin ettiği, hem dünya hem ahiret hayatını kapsayan düzenin adıdır. Allah katında tek din olan İslam dini hak dindir. İnsanlık için erdemli, ahlaklı yaşamanın, şükürle tövbeyle teslimiyetin en saf halidir. Adaletli bir dünya düzeninin bireysel olarak da toplumsal olarak da yaşanabileceği tek din İslam dinidir.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.