Din Kültürü Dersleri ve Çocuklarımız için Önemi

Eğitim Contributor
nasyrulquran.com
nasyrulquran.com

Din kültürü çocuğa nasıl aşılanır? Çocukların ilk eğitimi aile içerisinde anne ve baba tarafından verilir. Bu eğitimler sonucu çocuklar nasıl davranması gerektiğini, neyi yapması ve yapmaması gerektiğini öğrenir. Bu sayede dini eğitim ilk olarak evin içinde anne ve baba tarafından verilir, çocuğun dini inancı da bu doğrultuda gelişmeye başlar.

Okul çağına kadar dış takviyelerle de desteklenebilecek bu eğitim çocuğa İslam dinini sevdirmek içindir. Ergenlik dönemine girdiği sürece kadar ibadetler için alışkanlık kazandırılmaya çalışılır. Ardından çocuğun okuldaki dini eğitimleri başlar.

Okulda verilen din kültürü dersleri

Ortaokula geçen öğrenciler için din dersleri Sosyal Bilgiler dersinden ayrılır ve kendi başına bir ders olarak verilmeye başlar. Bu dersler İslam dinini sevdirir, öğrenciler için ailelerinden eksik aldıkları bilgileri tamamlamasına, bilmediklerini öğrenmelerine yardımcı olur. Aynı zamanda okuldaki öğretmenlerine şahsi sorularını sorarak akıllarındaki soru işaretlerini giderir.

İmam Hatip okullarında çoğu din ağırlıklı dersler alınabileceği gibi, diğer okullarda da haftalık saat sayısı az olmasına rağmen dini dersler alınabilmektedir. Okullarda eski yıllarda yalnızca Din kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi verilirken, artık seçmeli de verilmektedir. Din kültürü ve Ahlak Bilgisi her öğrencinin dersi başarıyla vermesi zorunlu olan bir derstir. Bunun yanında okullarda öğretmen ve öğrenci sayısı gibi belirlenen kriterlere uygun olarak Hz. Muhammed’in Hayatı, Kur’an-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler, İslam Kültür ve Medeniyet Tarihi, İslam Bilim Tarihi, İslam Kültür ve Medeniyeti gibi dersler verilmektedir.

Dini derslerin çocuklarımız açısından önemi: Dini eğitim ailede başladığı gibi, çevrenin etkisiyle de gelişebilir ve değişebilir. Çocuk belli bir yaştan sonra gününün büyük bölümünü okulda geçirmeye başlar. Aldığı bilimsel eğitimin yanı sıra çocuğa dini eğitimler de verilir. Bu dini eğitimlerin amacı her Müslüman çocuğun bilmesi gereken bilgileri vermektir.

Ailesinden eksik bilgi alan öğrencilerin eksikleri bu dersler tarafından tamamlanır. Bir alanda kendini geliştirmek ve daha çok öğrenmek isteyen öğrenciler istedikleri alan için bulunan dersi alarak kendisini daha çok eğitebilir. Aynı zamanda okuldaki öğretmenleri dini konularda birçok çocuğun ailesinden daha bilgilidir. Çocuklar merak ettikleri, cevabını bulamadıkları sorularda öğretmenlerine başvurabileceği gibi, yol göstermesi için öğretmenlerinden danışmanlık da alabilmektedir.

Dini derslerin aile ve toplum açısından önemi nedir?

Müslüman bir toplumda yetişen çocuklar için ahlak ve din derslerinin hem okulda hem de ailede verilmesi gereklidir. Ailesinden yeterli dini desteği göremeyen çocuklar İslam dinine uygun olmayan davranışlarda bulundukları zaman toplumdan ya da ailelerinden uyarılar alabilmektedir.

Çocuğun yanlış davranışları devam ederek geri dönülmez bir yola girdiğinde hem toplumda hem de çevresinde olumsuz davranışlarda bulunan bir insan olarak kalır. Bunun önüne geçebilmek için okullarda verilen din ve ahlak dersleri önem arz etmektedir. Çocuk, ailesine karşı nazlanarak öğrenmeyi reddetse dahi, okulda arkadaşları ile birlikteyken dini ve ahlaki kuralları öğrenmek zorunda kalır.

Dersten başarılı olabilmek için çalıştığı dönemlerde öğrendiği şeyleri istemeden de olsa uygulamaya geçirir ve hayatının bir parçası haline getirir. Böylece toplum daha mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir toplum olur; aile içindeki sorunlar azalır.

Din derslerinin küçük yaşta verilmesi ile kişilik gelişmesi sırasında duyacağı olumlu davranışlar, sevapların güzel karşılıkları ve haramın sonuçları okullardaki öğrencileri vatana hayırlı olması için geliştirir. Aynı zamanda dini eğitimlerini alan çocukların kendileri de daha mutlu ve huzurlu bir yaşam geçirir. Ahlaklı, diğer insanlardan övgü alan, günahtan kaçan bireyler yetişmiş olur.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.