Dini öğrenmenin önemi nedir?

Felsefe İpek Atacan
Cami
Tunus. Srdjan Popovic-Unsplash

Dünyevi ve uhrevi bakımdan dini öğrenmenin önemi Müslümanlar açısından fayda ve faziletli bir iştir. Dolayısıyla toplumumuzda dini bilgiler ve ahlaki değer yargıları henüz çocuk yaşlardayken öğrenilmeye başlanır. Bu noktada, elde edilen ve ulaşılan tüm bilgilerin güvenilir kaynaklardan gelmesine ve doğru olmasına dikkat edilmesi gerekir.

Din neden öğrenilmesi gereken bir konu?

Allahü Teala, insanları kulluk vazifelerini yerine getirmeleri gayesiyle dünyaya göndermiştir. Onlara din vermiştir, verilen din de tüm insanlar içindir. İslam inancında insanlar bir taraftan ibadet etmeye, diğer taraftan da doğruluğa yönlendirilir. Doğru dini bilgiler sayesinde insanın hem dünya hem de ahiret yaşamı için mutlu olmanın yollarını bulması mümkün olur.

Kazanımları bakımından dini öğrenmenin önemi nedir?

İnanç, insanın yaratılışında yer alan temel bir ihtiyaçtır; din de bu ihtiyacın büyük bir oranda giderilmesini sağlar. İnsanın herhangi bir konudaki gelişimi merak etmek ve bu merakların peşinden gitmekle başlar. Dolayısıyla insanın merak ettiği ve kafasında türlü sorular yarattığı bir konu da şüphesiz ki din hakkındadır.

Din konusunda bilgi sahibi olmak, her bakımdan yararlı bir iştir. Bu bilgiler sayesinde Allahü Teala’yı tanıma fırsatı bulunur ve O’na ne şekilde ibadet edilmesi gerektiği öğrenilir. İnsan, bunları öğrendikten sonra ibadetlerinde ve amellerinde dosdoğru olmaya çalışır. Bunların bir sonucu olarak da Allahü Teala’nın hoşnutluğu kazanılır ve dünyada geçirilen kısacık ömür boşa gitmiş olmaz.

İmkansızlık ve çok gelişmiş imkanlar bilgi edinme noktasında eşit derecede negatif etki bırakırlar. Günümüz dünyasında yaşanan dijital gelişmeler de bu negatifliğe bir örnek olarak verilebilir. Çünkü sanal ortamda hem doğru hem de yanlış bilgi akışı son derece hızlıdır. İşte dini öğrenmenin önemi aynı zamanda batıl inançlardan ve yanlış bilgilerden korunmak şeklindedir.

Kişi, dini doğru öğrenmek için neler yapabilir?

Herhangi bir konuyla alakalı bilgi edinmek istenirse, yapılacak ilk iş doğru ve güvenilir kaynaklara erişim sağlamaktır. İslamiyet bakımından bu kaynak şüphe yok ki Kur’an-ı Kerim’dir. Dinimizde Kur’an-ı Kerim’i okumak bir ibadet biçimi olarak kabul edilir. Burada yer alan ayetleri anlamak da kişinin dinini öğrenmesinin en güzel yoludur.

Kur’an-ı Kerim’i güvenilir meal ve tefsirlerden okumakla; Allah’ın kullarından neler istediği anlaşılır, temel ahlaki değerler öğrenilir. Kur’an’dan sonra dinle ilgili bilgi alınabilecek kaynaklar sahih hadis kaynaklarıdır. Bunlar sayesinde de pek kıymetli Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed tanımak ve örnek almak mümkün olur.

Dinimizde iman ve diğer işlerin hem dilden hem de gönülden gelmesi beklenir. Dolayısıyla dini bilgileri öğrenmekle kalmayıp, yaşam içerisinde uygulamaya geçirmek de son derece önemlidir. İbadette süreklilik, güzel ahlak ve salih amel; elde edilen bilgileri uygulamaya koymanın birer örneğidir.

Kısacası, ilim öğrenmek ve bilgi sahibi olmak yaşamın her alanında ihtiyaç duyulan bir iştir. Ancak dini öğrenmek, bu noktada diğer işlerden ayrılır ve biraz daha ciddi kabul edilebilir. Dini öğrenmek fayda ve faziletli olduğu kadar dini doğru öğrenmek ve öğretmek de son derece önemlidir.

Dini öğrenirken kullanılabilecek temel kaynaklar Kur’an-ı Kerim ve sahih hadis kitaplarıdır. Bu kaynaklar sayesinde İslam’ın temel yapı taşlarını ve bir Müslümana düşen başlıca vazifeleri öğrenmek mümkün olur. Böylece kişi dünyası ve ahireti için hayırlı bir adım atar. Gelecek nesilleri ahlaki ve dini değerleri yüksek olarak yetiştirmek de ancak bu şekilde olur.

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.