Dinimiz islam dininde müşrik nedir?

İslam İpek Atacan
gece karanlıkta gül
Laura Barbato-Unsplah

Dinin değiştirilmesi istendiği için islam dininde müşrik kavramı ortaya çıktı. Müşriklerde bulunan ortak özellikler Kuran aracılığıyla müminlere bildirildi. Onlara dikkatli olmaları ve müşriklerle nasıl mücadele edilmesi gerektiği anlatıldı. Ancak İslam’ın yayılmasında, korunmasında ve yaşanmasında pek çok olumsuz etki yaşanmasının önüne geçilemedi.

Kur’an-ı Kerim’e göre islam dininde müşrik kimdir?

İslam’da insanları inançlarına göre sınıflara ayıran bazı kavramlar bulunur. Bu kavramlardan biri de Allah’ın yolundan gitmeyen kimseleri ifade eden müşriktir. Kelime anlamıyla müşrik yalnızca Allah’a iman etmeyen, ona şirk koşan ancak Müslümanmış gibi yaşayan kimselerdir.

Allah’a iman ederken ona şirk koşmaktan kaçınılması gerekir. Affedilmeyecek günahların arasında şirk bulunduğu için bir kimsenin müşrik olması onun ahiretini lekeler. Ancak müşriklerin hiçbiri Allah’a şirk koştuklarını kabul etmezler. Bu nedenle toplumda Müslüman gibi görünürler ancak imanları yalnızca Allah için değildir. Kuran’a göre islam dininde müşrik şöyle tanımlanır:

“Gönülden ona yönelin, ona saygısızlıktan sakının, namazı kılın ve şirke sapanlardan, dinlerinde ayrılığa düşüp -her bir grubun kendindekini beğendiği- fırkalara ayrılanlardan olmayın.” (Rum, 30/31 – 32)

Ayetten anlaşıldığı gibi müşrik olmamak için Allah’a gönülden bağlanmak gerekir. İbadetleri aksatmamak, dinden uzaklaşmamak, başka varlıkları Allah’a benzetmemek gerekir. Aksi durumda Allah’ın gazabı kendini Müslüman sanan müşriklerin üzerine olur.

İslam’ın yayılması ve yaşanmasında müşriklerin etkisi nasıldır?

Allah’ın insanlar için belirlediği emir ve yasaklar kesindir, değiştirilemez. Ancak müşrikler yaşadıkları dinde bu emir ve yasakları kendilerine göre yorumlarlar. İbadetlerden, Kuran ayetlerinden, hadislerden başka anlamlar çıkararak doğru kabul eder, bu yolda ilerlerler. Bu sebeple Allah’tan uzaklaşır, ona şirk koşar, günah işlerler.

İslamiyet’in yayılmasını engellemek isteyen müşrikler, Müslümanlara karşı savaş açtılar. Hz. Muhammed’e, ehli beyte ve sahabelere çeşitli zulümlerde bulunarak eziyet ettiler. Allah’ın yolundan ayrılmaları için toplumda Müslümanları dışladılar, rüşvet ve tehdit yollarına başvurdular.

Müslümanların tamamının Mekke’den ayrılmasına sebep olan ve hicretin yapılmasını sağlayan müşrikler, toplumda kendilerini belli ederler. Ancak gizli müşriklerden korunabilmek için Allah’ın yardımı gerekir. Onlar, kendilerini belli ettikleri vakit Müslüman bir kardeşmiş gibi davranmaya gerek kalmaz. Yine de kendilerini Allah’ın yoluna davet etmek her müminin yerine getirmesi gereken bir vazifedir.

Düşmanlarla ortak olarak İslam’ı yıkmaya çalışan müşrikler her daim Hz. Muhammed’in karşısında yer aldı. Vahiyleri ve hadisleri yalanlamaya çalışarak Allah’ın mucizelerini inkar ettiler. Ne Hz. Muhammed ne de sahabeleri Allah’ın yolundan ayrılmadığı için İslam’ın yayılmasını yavaşlattılar ancak engel olamadılar.

Müşriklerin ortak özellikleri nelerdir?

Mekkeli müşriklerin birçok davranışı birbirine benzediği için ortak yönleri oldukça fazladır. Öncelikle, müşriklerin hiçbiri ateist değildir ancak tanrılarını kendileri seçerlerdi. Bu sebeple Kuran’ı ve İslam’ı beğenmeyerek insanları, putları, diğer varlıkları Allah yerine koyarlardı.

Kendilerine şefaatçi edinebilmek için insanların gözlerini boyayacak işlerle uğraşırlardı. Hz. Muhammed’in sözlerini inkar ederek, anlatılan gerçeklere kılıf uydurarak İslam’dan kaçarlardı. Kutsal kitapların onlar için bir anlamı olmadığından dolayı yalnızca kendilerine çıkar sağlayan kimselere tapmayı seçerlerdi.

Allah’ı yeterli görmemek müşriklerin en büyük özelliğidir. Ona inanırken yanında başka tanrılara da yer verdikleri için her biri şirk yapardı. Hatta toplumda kötü görünmemek için Müslüman gibi davranırlardı. Zaman zaman da müminleri yollarından ayırmak amacıyla İslam’ı kötüler, cevap vermekte zorlanacakları soruları sorarlardı. Bu sebeple Kuran’da müşrikler hakkında pek çok ayete yer verilir ve insanlara onlardan biri olmamaları gerektiği buyrulur.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.