Dinimizde öne çıkan sevgi kavramları nelerdir?

İslam Contributor
sevgikavramlari
Wolfgang Hasselmann-Unsplash

İslamiyet tüm dünyada sevgi dili olarak biliniyor peki bu sevgi kavramları neler? Gelin kelimlerin dünyasında bir yolculuğa çıkalım. Arapça bilindiği üzere çok zengin bir dil, bu dilde sevgi kavramı pek çok farklı kelime ile ifade ediliyor.  Bu konuda araştırma yapan bazı kişiler bu sevgi kavramaları meselesine eğilirken, 60’a yakın sözcük buldular.

Arapça’da sevgi kavramları en çok nerelerde kullanıldı?

Sevgi kavramları, Kuran-ı Kerim’in yanı sıra edebiyat alanında da karşımıza çıktı. Özellikle şiir yapısı itibari ile de sevgi kavramlarına yer verir. Bu kavramlardan bazılarının kadim zamanlardan beri kullanıldığı bilgisine de ulaşıyoruz. Sevgi kavramları zamanla dini metinlerin vazgeçilmez bir unsuru haline geldi. Müslüman toplumlar, yüzyıllar süresince farklı coğrafyalara ait olsalar da inanç ve amelde  bütünlüklerini devam ettirdiler. İsamiyette Allah, Peygamber, anne, baba, kardeş ve doğa sevgisi her zaman önemli oldu. Türklerde bütün canlılara rahmet ve merhamet duyguları her zaman öne çıkan bir değer oldu. Sevgi kelime olrak da mertebelere ayrıldı.

Muhabbet kavramı neleri ifade eder?

Muhabbet kelimesi sevgiyi ifade eden terimlerin bir türevi.  Muhabbete pek çok anlam verilmiştir. Öncelikle sevilen kişinin adının ve fikrinin, her zaman, sıklıkla seven kişinin dilinde ve kalbinde olduğu anlamındadır.  Saflık ve berraklığı ifade eder. Kişinin muhabbeti aynı zamanda saf olanadır. Sevginin saf ve dru olması da önemli bir ifadedir.  Sevgiliyi görmek ve ona kavuşmak da muhabbet kelimesi ile ifade edilir.

Allah’ı sevmek ona ibadet etmek anlamına gelmektedir. Allah sevgisinin maksadı ibadet olarak görülür.  Dinimizde Allah ve onun resulünü sevmek farzdır.  Kuran- ı Kerim’de Allah’ın sevdiği kul olunması kavramı da sıkça geçer. Örnek vermek gerekirse; Allah, muhsinleri sever. İhsan kelimesinden türemiş olan muhsin kelimesi Kuran-ı Kerim’de sıkça geçer.

Bir diğer sevgi kavramı ise meveddet.  Bu kelimenin kökeninde, dostluk, bir şeyi sevmek, bir şeyin olmasını istemek vardır. Sevdiğimiz şeyin olmasını temenni ederiz. Herkese sevgisi olan kişi raccul vüd olarak adlandırılır. Bu da seven adam anlamına gelir. Meveddet sözcük olarak, dostluk, bağlılık, tanışıklık anlamında da kullanılır. Kuran-ı Kerim’de bu bağlamda kullanıldığına rastlıyoruz.

Allah’ın bir diğer anlamlı ve önemli ismi vedüd’dür.  Bu isimle Allah’ın salih kullarını sevdiği anlamına yaklaşırız.  Meveddet dostluk ve kardeşliğin, başkasına yardım etmenin en güzel ifadesidir. Merhamet ve acıma hissini içinde barındırır.

Kalplerimizi ısıtan rahmet ve merhamet kavramları

Kuran-ı keirm’de en çok karşımıza çıkan sevgi kavramları ise rahmet ve merhamet. Müslümanların da dillerinden düşürmediği bu iki kavram duyduğumuzda kalbimize ferahlık verir. Bu iki sözcük aslında aynı anlamı taşırlar. Bir kişiyi esirgemek, şevkat göstermek anlamlarını barındırırlar. Merhamet ettiğimiz kişiye karşı bir kalp inceliği içindeyizdir.

Bu kelimeyi Allah’ın kullarına merhameti şeklinde kullandığımızda, kullarına olan ihsanı, onlara karşı gösterdiği lütuf anlatılmak istenir. Rahman ismi de yalnızca Allah’a aittir. Kullar için Rahim kelimesi kullanılamaz. Kullar için Rahim sözcüğü kullanılabilir. Yaratılmış olanlar Rahim olarak anılabilir. Allah’ın rahmanlığı O’nun  ihsanlarının Müslüman veya kafirlere de yönelik olmasını kapsar. Ahirette ise bu kavram sadece müminlere bahşedilir. Rahmet kavramının ieriğinde bağışlama vardır. Rahmet bazı yerlerde rızk anlamında da kullanılır. Yağan yağmur da rahmettir. Bu sözcüğü günümüzde de pek çok kişinin yağmur yağdığında söylediğini duymuşsunuzdur. Sevgiyle kalın.

YAZI: ŞEBNEM KIRCI