Sünnete Bağlılığın Önemi ve Derin Anlamı

İslam Contributor

Sünnete bağlılığın önemi İslam dini ve müminler açısından tartışmaya kapalıdır! Kur’an-ı Kerim içerisinde şöyle buyrulur:

“İçinizden Allah’ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah’ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki, Resulullah’ta güzel bir örneklik vardır.” (Ahzab Suresi, 21. Ayet)

Aslında bu ayeti kerime bile Hz. Muhammed’i tanımanın ve bilmenin ne kadar önemli olduğunu anlamaya yeter. İnsanın yeryüzü yolculuğu Hz. Adem ile birlikte başlar. Allahü Teala, Hz. Adem’e kelimeleri öğretir ve onu meleklerinden daha üstün bir varlık yapar. Bundan sonra insanın tek vazifesi dünyada yaşarken Allah’ın emirlerine uygun hareket etmek ve O’na itaat etmektir. Ancak bu sorumluluk kimi zaman insanlara ağır gelir ve yoldan çıkanlar olur.

Sünnete bağlılığın önemi en iyi nasıl anlaşılır?

Allahü Teala, kullarının bu davranışları karşısında kendi içlerinden bazı elçiler tayin eder ve onları peygamberlikle görevlendirir. Son peygamber olarak da Hz. Muhammed’i görevlendirir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in rehberliği: İnsanlar hem dünya hem de ahiret mutluluğuna erişebilmek için kendilerine rehberlik edecek birine ihtiyaç duyarlar. Allah’a iman etmiş ve O’na gönülden bağlı bir kimse için bu rehber Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’dir. O, kendisine vahiy yolu ile iletilen emirleri en doğru biçimde iletmiş ve aynı zamanda da kendi hayatına uygulamıştır.

Hz. Muhammed, Allahü Teala tarafından çizilen sınırların iletildiği ilk kişidir. Bu bağlamda, kendisi Allah tarafından verilen emirlerden şaşmamış ve tam bir teslimiyet göstermiştir. Bu davranışları sebebi ile de Kur’an-ı Kerim içerisinde kendisinden “üsve-i hasene” sıfatı ile bahsedilmiştir. Üsve-i Hasene ise anlam itibariyle; rehber, örnek ve en güzel örnek manaları taşır. Yani Hz. Muhammed Müslümanların rehberi olmanın yanı sıra, alınabilecek en güzel örnektir.

Hz. Muhammed’in sünnetini öğrenmenin önemi nedir? Kur’an-ı Kerim’de, “De ki: ‘Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.” (Al-i İmran Suresi, 31. Ayet) buyrulur. Yani, Hz. Muhammed tarafından tebliğ edilen emir ve hükümlere uymanın ne denli önem olduğuna dikkat çekilir.

İlgili ayeti kerimede dikkat çekilen bir ayrıntı da Allah sevgisi ile Hz. Muhammed’e uymanın ayrılmaz bir parça olduğudur. Bu bağlamda, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e uymayı reddeden bir kimsenin Allah sevgisinden bahsetmesi de mümkün değildir. Peki, Hz. Muhammed’in hayatını öğrenmek için sorulabilecek sorular nelerdir?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed bizlere en önemli rehber

Günümüz dünyasında da kimi zaman ihtiyaç duyulan incelikte davranışlar sergilemiştir. Bu bağlamda, onun hem ibadet anlamında hem de insan ilişkilerinde izlediği yol sahih kaynaklar incelendiğinde öğrenilebilir. Bu noktada onun ibadetlerini ne şekilde yaptığı, ticaret ahlakı, aile ilişkileri, çocuklara olan yaklaşımı ve günlük yaşamı detaylı bir şekilde araştırılabilir.

Hz. Muhammed’in günlük yaşamda yapmayı ihmal etmediği sünnetleri: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in Müslümanlara bıraktığı sayısız sünnet bulunur. Ancak bu sünnetlerden bazıları özel bir amaçla yapılırken bazıları da günlük alışkanlıklar olarak devam ettirilebilir.

Bu bağlamda, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in günlük yaşamda devam ettirdiği sünnetler şu şekilde sıralanabilir: Geceleri Teheccüd namazında kalkmak, işe başlamak için sabahın erken vakitlerini tercih etmek, yemek yemeye besmele-i şerif ile başlamak ve yemekten sonra “Elhamdülillah” demek, din kardeşlerini görünce selam vermek, hasta ziyaretinde bulunmak ve hediyeleşmek.

Hz. Muhammed’in Müslümanlara bırakmış olduğu sünnetler, kişinin dünya ve ahiret yaşamında huzura ermesini kolaylaştırır. Bu bakımdan Peygamberimiz Hz. Muhammed’in yaşamını ve sünnetlerini öğrenmek kadar, onları uygulamaya geçirmek de oldukça önemlidir.

 

 

 

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.