Dinleri öğrenmenin önemi ve faydası nedir?

Felsefe Contributor
dinleri öğrenmenin önemi
Glenn Nagel-Dreamstime.com

Esasen dinleri öğrenmenin önemi ve İslam açısından değeri konusunda birçok görüş söz konusudur. Çoğu insan, inandığı dinin dışındaki diğer inançları batıl veya bozulmuş olarak kabul ettiği için bunlar hakkında bilgi sahibi olmayı gereksiz görür. Oysa Kur’an, bilenle bilmeyenlerin bir olmadığını vurgulayarak, ‘Oku’ emri ile söze başlar; insanların hayrına olan her bilginin öğrenilmesini tavsiye eder.

Diğer dinleri öğrenmek ise kendi dinimizi daha iyi tanımamızı, anlamamızı sağlaması bakımından oldukça önemlidir. Bunun için de sağlam güvenilir kaynaklardan bilgi edinmek, bilimsel Dinler Tarihi araştırmalarına başvurmak önemlidir.

“Ehl-i kitap içinde, Allah’a iman ettikleri gibi, Hakkı tazim ederek hem size hem de kendilerine indirilen kitaba inananlar da vardır. Onlar Allah’ın ayetlerini, değersiz bir menfaat karşılığında satmazlar.” (Al-i İmran, 199. Ayet)

Dinleri öğrenmenin önemi nedir?

Kur’an, tek geçerli dinin İslam olduğunu bizlere bildirmekle birlikte farklı dinlerin olgu olarak varlığı da belirtilmiştir. Diğer dinlere mensup olanların iyi davranışları övülmüş kötü davranışları da yerilmiştir. Müslümanların, kendilerinden önce kitap verilenlerin yaptığı hatalara düşmemesi için o dinleri ve tarihlerini bilmesi önemlidir. Kur’an-ı Kerim’de özellikle Beni İsrail’i konu alan birçok ayet vardır.

Medine döneminde inen ayetlerde Yahudilere gönderilen peygamberlere ve kitaplara geniş yer verilmiştir. Bu ayetlerde Ehl-i kitabın yanılgıya ve ihtilafa düştüğü, inkar ettiği şeyler anlatılarak yanlıştan dönmeleri salık verilir. Kur’an-ı Kerim’in kuşkusuz bunları anlatması Müslümanlar için de büyük dersler içermektedir. Ancak bizler bu dinler hakkında ne kadar bilgiye sahip olursak anlatılan bilgileri idrak etme, mukayese etme ve ders çıkarma kabiliyetimiz artacaktır.

İslam açısından önemi nedir?

Başka dinler, inanışlar hakkında bilgi sahibi olunması, İslam’ın diğerlerinden farkını daha iyi görme ve değerlendirme açısından önem taşır. Ayetlerde anlatılan Ehl-i kitabın eleştirilen davranışlarının kendimizle karşılaştırma yapma ve aynı hatalara düşmeme konusunda da bilinmesi ve anlaşılması önemlidir.

İslam terminolojisinde “İsrailiyat” olarak bilinen hususların bilinmesi de bu noktada bizlere ışık tutacaktır. İslam medeniyeti doğuşundan günümüze kadar farklı din ve kültürlerle iç içe yaşamıştır. Sonradan Müslüman olan bazı kimseler, doğal olarak eski kültür ve inançlarından kimi unsurları farkında olmayarak İslam’a taşımışlardır. Fakat zaman içerisinde bu yabancı unsurların İslam’a atfedilme yanılgısına düşülmüştür. Diğer dinleri tanımak İslam’a adapte edilmeye çalışılan bu yanlışlıkları görme açısından da yarar sağlayacaktır.

Günümüzde dinleri tanımak ne yarar sağlar?

Dine hizmet açısından da diğer dinler hakkında bilgi sahibi olmak önem arz eder. Özellikle resmi olarak din hizmeti verenler, toplumu aydınlatan münevver kişilerdir. İster Müslüman, isterse başka dinlere mensup kişiler tarafından merak edilen soruları en doğru ve aydınlatıcı şekilde açıklayabilmek için İslam dışındaki dinleri bilmek bu noktada da öne çıkar. Din görevlilerinin dinimizi hem Müslümanlara hem de gayrimüslimlere daha iyi aktarabilmesi için diğer dinlerden farklılıklarını iyi bilmesi gerekir.

Küreselleşmenin ve iletişimin giderek önem kazandığı dünyada İslam dışındaki dinleri ve bu dinlere inanan insanları tanımak zorunluluk haline gelmiştir. Küreselleşen dünya anlayışında farklı ırk, din ve kültürler bir arada yaşamaya başlamışlardır. Ülkeler, şehirler artık çok daha kozmopolit yapıdadır. Bu yapı içerisinde birlikte yaşadığımız insanların inançlarını, dinlerini tanımak ve bilmek geldiğimiz noktada sosyolojik bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Farklı kültürden ve dinden insanlarla barış ve hoşgörü içerisinde yaşamak için atılacak en olumlu adım öncelikle onların inanç dünyasını ve bunun uzantısında da kültürlerini tanımaktır.

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.